logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП41/11.05.2020 г. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ

Решение за откриване на процедура 2020-05-11 23:15:11
Покана 2020-05-11 23:15:36
Образци 2020-05-11 23:16:21
Проект на договор 2020-05-11 23:16:45
ЕЕДОП 2020-05-11 23:17:15
Протокол № 1 2020-05-21 11:05:59
Покана за провеждане на преговори 2020-06-01 13:37:31
Протокол № 2 2020-06-04 17:34:29
Протокол № 3 2020-06-04 17:34:57
Присъствен лист 2020-06-04 17:40:34
Протокол № 3.1 2020-06-04 17:40:53
Протокол № 3.2 2020-06-04 17:41:14
Протокол № 3.3 2020-06-04 17:41:30
Решение за определяне на изпълнител 2020-06-04 17:43:01
Обявление за възложена поръчка 2020-07-29 10:17:46
Договор за възлагане на обществена поръчка 2020-07-29 20:28:09

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter