logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП43/13.07.2020 г. ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ ЗА СГРАДИТЕ, СТОПАНИСВАНИ ОТ МИННО- ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"

Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП 2020-07-13 16:46:40
Обявление за възложена поръчка 2020-09-01 14:26:18
Договор за възложена поръчка 2020-09-01 14:26:47

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter