logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

  ОП44/09.09.2020 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

Решение за откриване на процедура 2020-09-14 09:15:27
Обявление за обществена поръчка 2020-09-14 09:15:56
Документация за участие 2020-09-14 09:16:18
Образци 2020-09-14 09:17:09
Проект на договор 2020-10-02 16:50:40
Протокол № 1 2020-11-20 12:46:34
Протокол № 2 2020-11-20 12:46:49
Протокол № 3 2020-11-20 12:47:02
Решение 2020-11-20 12:48:15
Обявление за възложена поръчка 2020-11-20 12:49:12
Доклад 2020-11-20 15:40:06

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter