logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

  ОП45/04.11.2020 г. „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на Студентско общежитие бл. 60 вх „А“ вх. „Б“ вх. „В“ вх. „Г“ гр. София“

Покана за провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП 2020-11-04 13:30:45
Протокол от работата на Комисията, назначена със Заповед № Р-905/13.11.2020 г. на Ректора на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", ведно с постъпилите оферти 2020-12-03 11:06:36

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter