logo    Ѕ√
Ѕ√  EN

WWW www.mgu.bg

–ейтинг

5 неща, които тр€бва да знаете за ћ√” Д—в. »ван –илскиФ

—поред данните в –ейтинговата система на висшите училища в Ѕългари€ на ћинистерството на образованието и науката за 2019 г.1. ћ√” е единствени€т университет, предлагащ обучение в професионално направление ѕроучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, което се нарежда в топ 3 на професионалните направлени€ с най-високи доходи на завършилите сред всички 52 професионални направлени€ в българското висше образование.

2. ћ√” е є 1 в Ѕългари€ по размер на средните облагаеми доходи на завършилите в 4 професионални направлени€: ћашинно инженерство; Ќауки за зем€та; ≈лектроника, електротехника и автоматика; Ѕиотехнологии. «авършилите ћ√” в тези професионални направлени€ получават най-високи доходи в сравнение със завършилите ги в което и да е друго висше училище в Ѕългари€.

3. ћ√” е є 1 в Ѕългари€ според размера на безработицата сред завършилите в професионално направление Ќауки за зем€та.

«авършилите Ќауки за зем€та в ћ√” имат най-ниска безработица в сравнение със завършилите това направление в което и да е друго висше училище в Ѕългари€.

4. ѕо размер на средни€ облагаем доход на завършилите ћ√” е є 2 в Ѕългари€ в професионално направление ќбщо инженерство и є 3 в професионално направление јрхитектура, строителство и геодези€.

5. ћ√” е сред висшите училища в Ѕългари€ с най-висока добавена стойност за студентите. —редни€т успех от диплома за завършено средно образование на студентите в първи курс в професионално направление ѕроучване, добив и обработка на полезни изкопаеми е сред добрите, не отлични дипломи в Ѕългари€, но в същото време средни€т доход на завършилите това направление е сред 3-те най-високи в страната сред всички 52 професионални направлени€ в българското висше образование.ћинно-геоложки университет: ƒостъпно висше образование с висока добавена стойност, осигур€ващо най-високи доходи на завършилите.

—ертификати

dd

ѕроекти и партньори

dd
Logo“ел.
02 8060 208Facebook Twitter