logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

За контакти

Минно-геоложкият университет се намира на територията на Студентския град, разположен в подножието на Витоша. На площ 100 дка са изградени корпусите на Ректората, Факултетите, Лабораторен блок, Учебно - информационен отдел, Издателска къща "Св. Иван Рилски", научни лаборатории.

На територията на МГУ и в непосредствена близост с него са разположени спортни зали и игрища, басейн, общежития, студентски столове, кафе-клубове и дискотеки.

Нашия адрес е:
Минно-Геоложки Университет "Св.Иван Рилски" - София
Студентски град, ул."проф. Боян Каменов", София 1700
тел. 02 / 8060201 - РЕКТОРСКИ КАБИНЕТ

ВАЖНИ КОНТАКТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

тел. 02/8060208
моб. 0879807880; 0879807916

имейл: education.uio@mgu.bg
Приемна „Кандидат-студенти”, сграда Ректорат, 1-ви етаж


ВАЖНИ КОНТАКТИ ЗА СТУДЕНТИ НА МГУ

Канцелария Миннотехнологичен ф-т:  02 8060206; 02 8060236; 0879807884;
имейл: mtf@mgu.bg
( За специалностите:Разработване на полезни изкопаеми ; Обогатяване и рециклиране на суровини;  Маркшайдерство и геодезия;  Управление на ресурси и производствени системи; Подземно строителство)

 Канцелария Минноелектромеханичен ф-т: 02 8060222; 02 8060510; 0879807892;

имейл: memf@mgu.bg (За специалностите:Механизация на минното производство; Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето; Еектроенергетика и електрообзавеждане  Автоматика, информационна и управляваща техника; Компютърни технологии в инженерната дейност;  Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии)

 Канцелария Геологопроучвателен ф-т: 02 8060207; 02 8060230; 0879807894;

имейл: gpf@mgu.bg (За специалностите: Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси; Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ;  Хидрогеология и инженерна геология; Приложна геофизика; Екология и опазване на околната среда; Биотехнология; Геология и геоинформатика)


СТУД. ОБЩЕЖИТИЯ
За настаняване: 0879807921


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter