logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Система за управление на качеството

Политика по качеството
Политика по качеството - Приложение
Политика по управление на ЗБУТ


Акредитация:
     Институционална
     Програмна


Анкетни карти:
     Анкета 1
     Анкета 2
     Анкета 3
     Анкета 3_2
     Анкета "Студенти"
     Резултати от анкета "Студенти"


Одити:
     СОПКО-външен одит
     СОПКО- вътрешен одит   СОПКО Вътрешен одит 2011/12

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter