logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Система за управление на качеството

Политика по качеството
Политика по качеството - Приложение
Политика по управление на ЗБУТ


Акредитация:
     Институционална
     Програмна Акредитация


Анкетни карти:
     Анкета 1
     Анкета 2
     Анкета 3
     Анкета 3_2
     Анкета "Студенти"
     Резултати от анкета "Студенти"


Одити:
СОПКО-външен одит
СОПКО Вътрешен одит 2011/12
Odit1_4.4_2013.pdf
Odit1_5.11_2015.pdf
Odit2_4.4_2015.pdf
Odit2_5.11_2017.pdf
Вътрешен одит 2012
Вътрешен одит 2014

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter