logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Интегрирана система за управление

Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа


Акредитация:
     Институционална
     Програмна Акредитация


Анкетни карти:
     Анкета 1
     Анкета 2
     Анкета 3
     Анкета 3_2
     Анкета "Студенти"
     Резултати от анкета "Студенти"


Одити:
СОПКО-външен одит
СОПКО Вътрешен одит 2011/12
Odit1_4.4_2013.pdf
Odit1_5.11_2015.pdf
Odit2_4.4_2015.pdf
Odit2_5.11_2017.pdf
Вътрешен одит 2012
Вътрешен одит 2014
Вътрешен одит DP MTGI 2020.doc
Вътрешен одит DP OPDPI2020.doc
Вътрешен одит DP ORS2020.doc
Вътрешен одит DP RENGGN2020.doc
Вътрешен одит DP TSNGTMP2020.doc
Вътрешен одит DP TTS2020.doc
Вътрешен одит DP GPPI 2020.doc

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter