logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Търгове

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищно помещение - публична държавна собственост, с обща площ от 411,0 кв.м., от която: I-во ниво с площ от 297,0 кв.м. и сутерен – 114,0 кв.м., находящо се във вход Г на студентско общежитие бл. 60 на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, Студентски град

Продължаване на процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ открита площ от 20,0 кв.м., находящ се в района на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, открита със Заповед № Р-150/12.02.2020 г. на Ректора на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Заповед за спиранe нa процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - открита площ от 20.0 кв.м., находящ се в района на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов.

Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ открита площ от 20,0 кв.м., находящ се в района на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, п.к.1700, Студентски град

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0208 Facebook Twitter