logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Контакти за магистри

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Ако искате да се информирате за: Позвънете на:
Подаване на документи за кандидатстване в ОКС "Магистър" - за всички специалности (02) 80 60 208
Резултати от класиране:
За специалностите от Геологопроучвателен факултет (02) 8060 207
За специалностите от Миннотехнологичен факултет (02) 8060 206
За специалностите от Минноелектромеханичен факултет (02) 8060 510
Записване и необходими документи на новоприети студенти:
За специалностите от Геологопроучвателен факултет (02) 8060 207
За специалностите от Миннотехнологичен факултет (02) 8060 206
За специалностите от Минноелектромеханичен факултет (02) 8060 510

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter