logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Търгове

Заповед за определяне на победител в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ открита площ от 2100,0 кв.м., находящ се в района на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, п.к.1700, Студентски град

Заповед за определяне на победител в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищно помещение с площ от 44,0 кв.м., находящо се в апликацията на студентско общежитие бл. 22, вх. А на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, в гр. София, п.к. 1700, Студентски град

Заповед за прекратяване на процедура за отдаване под наем на части от имоти – покривно пространство от 9 кв.м., покривно пространство от 9 кв.м. и покривно пространство от 24 кв.м., находящи се на покрива на студентско общежитие бл. 60 вх. Г на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, в гр. София, п.к. 1700, Студентски град

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter