logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Бюджет


Бюджет на МГУ Св.Иван Рилски за 2021 г.
Тримесечни отчети
1717_MGU Sv.Ivan Rilski_Budget_2020.pdf
Бюджет 2019- Информация за плащанията в СЕБРА
- Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на МГУ "Св. Иван Рилски"
- Годишен финансов отчет на МГУ "Св. Иван Рилски"


ОДИТ МОН
Одитен доклад МОН
План за действие, препоръки след пров.Одит

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060433Facebook Twitter