logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Бюджет

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г.

П О К А З А Т Е Л И
СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
4 737 100
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
3 523 905
1. Средноприравнен брой учащи
1 695
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
2 079
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
103 446
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 040 609
1. Стипендии
549 609
2. Студентски столове и общежития
491 000
IV. Средства за капиталови
69 140

Отчет за КИБ към 31.10.2018г
Отчет за КИБ за третето трим.2018г
Отчет за КИБ към 30.09.2018
Отчети за КИ на Бюджета за 2 трим. на 2018г.
BUDJET NA MGU SV.IVAN RILSKI_2018G..pdf
Razhodi za chlenski vnos_2018g..pdf
Spravka za prosrocheni wzem. i zadiljenia.pdf
Transfer za MGU Sv.Ivan Rilski ot Budjeta_2018g..pdf- Информация за плащанията в СЕБРА
- Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на МГУ "Св. Иван Рилски"
- Годишен финансов отчет на МГУ "Св. Иван Рилски"

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter