logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Бюджет

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2018 г.

П О К А З А Т Е Л И
СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
4 737 100
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
3 523 905
1. Средноприравнен брой учащи
1 695
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
2 079
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
103 446
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
1 040 609
1. Стипендии
549 609
2. Студентски столове и общежития
491 000
IV. Средства за капиталови
69 140

Отчети за КИ на Бюджета за 2 трим. на 2018г.
BUDJET NA MGU SV.IVAN RILSKI_2018G..pdf
Razhodi za chlenski vnos_2018g..pdf
Spravka za prosrocheni wzem. i zadiljenia.pdf
Transfer za MGU Sv.Ivan Rilski ot Budjeta_2018g..pdf- Информация за плащанията в СЕБРА
- Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на МГУ "Св. Иван Рилски"
- Годишен финансов отчет на МГУ "Св. Иван Рилски"

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter