logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Студентски общежития


Класиране на бакалаври първи курс - редовно обучение за общежитие 2019
Заповед - Настаняване в студентски общежития на новоприети студенти - 2019г.

МГУ стопанисва четири студентски общежития и един студентски стол. Несемейните студенти се настаняват в бл. №1 и 22А, а семейните - в бл. № 60В и 60Г. Отдел “СОС” поддържа много добри битови условия, като месечните наеми са едни от най-ниските в Студентския град. Значителна част от студентите, редовно обучение в МГУ, ползват студентско общежитие. Във всички общежития са създадени условия за изграждане и ползване на компютърни мрежи с достъп до ИНТЕРНЕТ до всяка стая.

Настаняването на първокурсниците се извършва чрез класиране по реда на конкурсния бал. Като допълнителен критерий, при равен бал се класира студентът с удостоверен по-нисък средномесечен доход. Документи за общежитие на записани студенти се подават в офис 4 на студентско общежитие бл.1, тел. 0879 807 921. Условията за кандидатстване за студентско общежитие, срокове и класиране може да намерите в Интернет на адрес: http://www.mgu.bg.

ВАЖНО! МГУ разполага с достатъчен капацитет да настанява всички приети първокурсници – редовно обучение, желаещи да ползват студентско общежитие.

Заплащане на наеми по банков път:

Банка: БНБ
IBAN: BG23BNBG96613100162601Студентски общежития и столове
Началник отдел
доц. д-р Цветан Димитров МИТРОВ   
  Кабинет: Блок 1,
   Тел.: 0879807905 
  e-mail: tzmitrov@mgu.bg


Старши експерт настаняване
инж. Никола Дончев КОЛЕВ
Кабинет: Блок 1, офис 4  
  Тел.: 0879807921  
e-mail: sos@mgu.bg


Старши експерт техническо обслужване
инж. Веселин Цанков ЦОЛОВ
Кабинет: Блок 1, офис 3 
  Тел.: 0879807912  
e-mail: sos@mgu.bg


Организатор спомагателна дейност
Константин МИЛАНОВ
Кабинет: Блок 1, офис 3  
Тел.: 0879807922 
  e-mail: sos@mgu.bg


Управител-домакин БЛОК 1
Богдана Кузманова УБЛЕВА
Кабинет: Блок 1,
   Тел.: 0879807919 
  e-mail: sos@mgu.bg


Управител-домакин БЛОК 22А
Величко Тодоров ДАНЕВ
Кабинет: Блок 22, 104  
  Тел.: 0879807918  
e-mail: sos@mgu.bg


Управител-домакин БЛОК 60Г
Мариана Иванова ЙОВЧЕВА
Кабинет: Блок 60Г, 110   
Тел.: 0879807914  
e-mail: sos@mgu.bg


Управител-домакин БЛОК 60В
Красимира Георгиева Баръмова
Кабинет: Блок 60В, 106
   Тел.: 0879807915  
e-mail: sos@mgu.bg


Управител-домакин Стол №17
Екатерина Атанасова
Кабинет: Стол 17   
Тел.: 0879807911
e-mail: sos@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter