logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Търгове

Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ открита площ от 1411,0 кв.м., находящ се в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, п.к.1700, Студентски град

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter