logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Търгове

Заповед за прекратяване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ открита площ от 1411,0 кв.м., находящ се в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, п.к.1700, Студентски град

Заповед за определяне на победител в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост – 2 кв.м. от фоайе на бл. 1, 2 кв.м. от фоайе на бл. 22, вх. А, 2 кв.м. от фоайе на бл. 60, вх. В и 2 кв.м. от фоайе на бл. 60, вх. Г на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, находящи се в гр. София, Студентски град

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter