logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Търгове

Заповед за определяне на победител в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищно помещение с площ от 22,0 кв.м., находящо се в Стол № 17 на МГУ „Св. Иван Рилски”, в гр. София, п.к. 1700, Студентски град

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищно помещение с площ от 26,0 кв.м., находящо се в сградата на Хранителния блок на МГУ „Св. Иван Рилски”, в гр. София, Студентски град

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060433Facebook Twitter