logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Търгове

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищно помещение с площ от 60,0 кв.м., находящо се в сградата на студентско общежитие бл. 22А на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, в гр. София, Студентски град

Заповед за прекратяване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищно помещение с площ от 563,0 кв.м., находящо се в сградата на Студентски стол №17 на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, в гр. София, Студентски град

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060433Facebook Twitter