logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Търгове

Заповед за определяне на победител в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – 2 кв.м. от фоайе на сградата на МТФ и МЕМФ, 2 кв.м. от фоайе на сградата на ГПФ и 2 кв.м. от фоайе на сградата на Лабораторен блок на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, находящи се в гр. София, Студентски град

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter