logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Търгове

Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем на нежилищно помещение с площ от 16,0 кв.м., находящо се в сградата на Ректората на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, в гр. София, п.к. 1700, Студентски град

Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ открита площ от 1304,0 кв.м., находящ се в кв. 53 „а“ и кв. 53 „б“, в района на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, в гр. София, п.к.1700, Студентски град

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter