logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Търгове

Заповед за спиранe нa процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - открита площ от 20.0 кв.м., находящ се в района на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов.

Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ открита площ от 20,0 кв.м., находящ се в района на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, п.к.1700, Студентски град

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter