logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Лаборатории

Централна научно изследователска лаборатория "Геохимия"[Представяне]
Ръководител
проф. д-р Стефчо Боянов СТОЙНЕВ

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 028681215, 028060595 , 088847957  
e-mail: stoynev_geot@mgu.bg
Зам.-ръководител
инж. Драгомира Христова ДРАГОЕВА химик

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 028681215, 028060595 , 0888824689  
e-mail: labmgu@abv.bg

инж. Биляна Емилова Арнаудова ОСУ (Отговорник с-ма за управление) - химик

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 028681215, 028060595  
e-mail: labmgu@abv.bg

Васка Кирилова Георгиева - химик

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 028681215, 028060595  
e-mail: labmgu@abv.bg

инж. Виктория Георгиева ЧЕРНЕВА - ТЕНЕВА ОСУ (Отговорник с-ма за управление )-геолог

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 028681215, 028060595  
e-mail: labmgu@abv.bg
Технически сътрудник
Яна Димитрова Янева

Кабинет: ГПФ,   
Тел.: 028681215, 028060595  
e-mail: labmgu@abv.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter