logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Филиал - Кърджали

[ Специалности ]

Директор
проф. д-р Димитър Стоянов АНАСТАСОВ     CV

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 36161788  
e-mail: danast@mgu.bg
зам.-директор АСД
Мариана Георгиева ДИМИТРОВА

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 36161788  
e-mail: filial_kardjali_mgu@abv.bg
Ст.експерт УД
Емилия Христова СОКОЛОВА

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 36161789; 0877492475  
e-mail: filial_kardjali_mgu@abv.bg

ас. Светлана Ангелова ТОНЧЕВА-ПЕНЧЕВА     CV

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 36161789  
e-mail: svetlana.toncheva@mgu.bg

гл.ас. Величка Иванова ХРИСТОВА     CV

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 36161789  
e-mail: hristova_velichka@abv.bg

гл.ас. Янко Димитров ИВАНОВ     CV

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 36161789  
e-mail:

ас. Кристина Кънчева ИЛИЕВА-СТОЙЧЕВА     CV

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 36161789  
e-mail: ilieva_krisi@abv.bg

ст.пр. Юлия Асенова КОСТАДИНОВА     CV

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 036161789  
e-mail: julka_22@abv.bg

ас. Невена Ефтимова КЕХАЙОВА     CV

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 036161789  
e-mail: n.kehayova@abv.bg

ас. Ради Петков ТЕНЕВ     CV

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 036161789  
e-mail: raditenev@abv.bg

ас. Габриела Миткова СИДЕРОВА     CV

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 036161789  
e-mail: g_siderova@mail.bg

ас. Ивайло Тодоров Иванов     CV

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 036161789  
e-mail: ivailo.t.ivanov@gmail.com

ас. Владимир Петков     CV

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 036161789   
e-mail: ing.vlado@dir.bg
Техн.сътр.
Виолета Кирилова КАРАЯНЕВА

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 036161788; 0877492475  
e-mail: filial_kardjali_mgu@abv.bg
Касиер-счетоводител
Въчка Петкова ХАДЖИЙСКА

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 036161359  
e-mail: kolej@abv.bg
Домакин
Гюрай Сабри ЮСЕИН

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 36161789  
e-mail:
Техник
Емин Хасанов МОЛЛАЮМЕРОВ

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 036161789  
e-mail:
хигиенист
Мердие Апти СЮЛЕЙМАН

Кабинет: Филиал,   
Тел.: 036161789  
e-mail:

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter