logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Съвети

Миннотехнологичен факултет – МТФ

Факултетен съвет

Председател на Факултетния съвет
доц. д-р Ивайло Георгиев КОПРЕВ


Кабинет: МТФ, 2
32, 217
Тел.: 80602
37, 8060276  
e-mail: 
ivokoprev@gmail.com

проф. д-р Любен Иванов ТОТЕВ


Кабинет: Ректорат
Тел.: 8060201  
e-mail: 
rector@mgu.bg

проф. д-р Димитър Стоянов АНАСТАСОВ


Кабинет: МТФ, 2
86
Тел.: 028060286  
e-mail: 
danast@mgu.bg

проф. д.т.н. Валери Емилов МИТКОВ


Кабинет: ВШ по ВР   
Тел.: 80
60536 
e-mail: 
valery.mitkov@gmail.com

проф. д-р Николай Рафаилов ЖЕЧЕВ


Кабинет: МТФ, 226
Тел.: 806027
8
e-mail: 
n_rafailov@abv.bg

проф. д-р Момчил Димитров МИНЧЕВ


Кабинет: МТФ, 209
Тел.: 80602
95
e-mail: 
momchil.minchev@mgu.bg

проф. д-р Валентин Кирилов ВЕЛЕВ


Кабинет: ГПФ, 39
8
Тел.: 8060333  
e-mail: 
velev_mgu@abv.bg

проф. д-р Маринела Иванова ПАНАЙОТОВА


Кабинет: МТФ, 327
Тел.: 8060305  
e-mail: 
marichim@mgu.bg

проф. д-р Михаил Василев ВЪЛКОВ


Кабинет:
МТФ, 324
Тел.: 8060331  
e-mail: 
mvulkov@abv.bg

доц. д.т.н. Ирена Любенова ГРИГОРОВА


Кабинет:
МТФ, 136
Тел.: 8060
547  
e-mail: 
irena_mt@abv.bg

доц. д-р Павел Евстатиев ПАВЛОВ


Кабинет: МТФ, 319    
Тел.: 8060582  
e-mail: 
nid@mgu.bg

доц. д-р Елена Димитрова ВЛАСЕВА


Кабинет: Лабор.блок, 60
5, 631A    
Тел.: 806045
7, 8060456  
e-mail: 
еlena@mgu.bg

доц. д-р Станислав Йорданов ТОПАЛОВ


Кабинет: МТФ,
210, 214    
Тел.
8060291, 8060296  
e-mail: 
topstan@hotmail.com

доц. д-р Валерия Кирякова КОВАЧЕВА-НИНОВА


Кабинет: МТФ, 25    
Тел.: 8060256  
e-mail: 
valia@mgu.bg

доц. д-р Емил Иванов ДИМОВ


Кабинет: ГПФ,
141    
Тел.: 
-
e-mail: 
emil_dimov@abv.bg

доц. д-р Иван Александров КАНАЗИРСКИ


Кабинет: МТФ, 325    
Тел.: 8060308  
e-mail: 
kanazirskis@abv.bg

доц. д-р Евгения Иванова АЛЕКСАНДРОВА


Кабинет: МТФ, 215    
Тел.: 8060574  
e-mail: 
jogeni@abv.bg

 

доц. д-р Стефан Николаев ПУЛЕВ


Кабинет: МТФ, 309    
Тел.: 8060332  
e-mail: 
st_pulev@yahoo.com

 

доц. д-р Илиян Димитров ДЖОБОВ


Кабинет: МТФ,
124   
Тел.: 8060
274  
e-mail: 
idjobov@hotmail.com

гл.ас. д-р Господинка Динкова ГИЧЕВА


Кабинет: МТФ, 325    
Тел.: 8060308  
e-mail: 
e_gospodinka@yahoo.com

гл.ас. д-р Аспарух Красенов Камбуров


Кабинет: МТФ, 2
09  
Тел.:   
8060295
e-mail: 
asparuh_kamb@mail.bg

гл.ас. Александър Иванов КРИЛЧЕВ


Кабинет: Лабор.блок, 602, 631A    
Тел.: 8060452, 8060456
e-mail: 
krilchev@mgu.bg

гл.aс.д-р Марин Георгиев Ранчев

 
Кабинет: МТФ, 137    
Тел.: 8060522  
e-mail: 
marin.ranchev@abv

 

Павел Йонков ИВАНОВ – студент спец. „М и Г“

 

Никола Атанасов КОСТАЛЕВ – студент спец. „М и Г

 

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter