logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Катедра "Автоматизация на минното производство"
Ръководител катедра
доц. д-р Здравко Андреев ИЛИЕВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 508Б   
Тел.: 8060411  
e-mail: iliev@mgu.bg

доц. д-р Даниела Димитрова ПАРАШКЕВОВА     CV

Кабинет: Лабор.блок, 615   
Тел.: 8060483  
e-mail: dani.parashkevova@gmail.com

доц. д-р Диана Дечева Ташева     CV

Кабинет: Лабор.блок, 508Б   
Тел.: 8060411  
e-mail: diana_detcheva@abv.bg

ас. Радослав Драгостинов Русинов     CV

Кабинет: Лабор.блок, 608   
Тел.: 8060528  
e-mail: r.rusinov@hotmail.com

доц. д-р Ромео Фердинандов АЛЕКСАНДРОВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 401   
Тел.: 8060429  
e-mail: romeo.alexandrov@abv.bg

доц. д-р Ясен Владимиров Горбунов

Кабинет: Лабор.блок, 508А   
Тел.: 8060462  
e-mail: gorbounov@gmail.com

ас. Величка Миткова Руйкова     CV

Кабинет: Лабор.блок, 609   
Тел.: 8060262  
e-mail: villipiar@abv.bg
Ст.експерт
инж. Росен Кирилов КАМБЕРОВ

Кабинет: Лабор.блок, 404   
Тел.: 8060527  
e-mail:
Гл.експерт
Теменуга Борисова Илчева

Кабинет: Лабор.блок, 615A   
Тел.: 8060435  
e-mail: aiut@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter