logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Катедра "Минералогия и петрография"[Представяне]
Ръководител катедра
доц. д-р Стефка Димитрова ПРИСТАВОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 350   
Тел.: 8060383  
e-mail: stprist@mgu.bg

доц. д-р Бануш Стоянов БАНУШЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 350   
Тел.: 8060383  
e-mail: banushev@mgu.bg

доц. д-р Радостин Иванов ПАЗДЕРОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 352   
Тел.: 8060384  
e-mail: rpazderov@mgu.bg

гл.ас. д-р Николета Спасова ЦАНКОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 362A   
Тел.: 8060445  
e-mail: nikoleta.tzankova@mgu.bg

ас. д-р Камелия Янкова МАРИНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 353   
Тел.: 8060382  
e-mail: k.y.marinova@mgu.bg
Технически сътрудник
инж. Радко Вълков Вълков

Кабинет: ГПФ, 362   
Тел.: 28060445  
e-mail: mip@mgu.bg
Технически сътрудник
геолог Сълза Иванова Хекимова

Кабинет: ГПФ, 143   
Тел.: 28060343  
e-mail: s.hekimova@mgu.bg

ас. д-р Георги Людмилов Лютов     CV

Кабинет: ГПФ, 250   
Тел.: 8060356  
e-mail: georgi.lutov@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. дгн Тодор Михайлов Маринов

Кабинет: ГПФ, 353   
Тел.: 8060382  
e-mail:
Хоноруван преподавател
доц. дтн Маргарита Теньова Токмакчиева

Кабинет: ГПФ, 352   
Тел.: 8060384  
e-mail:

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter