logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Катедра "Физика"
web site
Ръководител катедра
доц. д-р Пламен Борисов САВОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 155   
Тел.: 8060348  
e-mail: psavov@mgu.bg

проф. д-р Вили Младенов ЛИЛКОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 154   
Тел.: 8060347  
e-mail: lilkov@abv.bg
web site: http://vili-lilkov.info

гл.ас. д-р Калинка Христова ВЕЛИЧКОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 163   
Тел.: 8060346  
e-mail:

гл.ас. Юлия Христова ИЛЧЕВА-ГЕНЧЕВА     CV

Кабинет: ГПФ, 164   
Тел.: 8060345  
e-mail: juliail@abv.bg

гл.ас. д-р Майя Людмилова ВАЦКИЧЕВА     CV

Кабинет: ГПФ, 163   
Тел.: 8060346  
e-mail: mayavack@gmail.com

гл.ас. д-р Николай Иванов Колев     CV

Кабинет: ГПФ, 169   
Тел.: 8060440  
e-mail: nick_kf12@abv.bg

ас. Димитър Петков ДИМИТРОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 159   
Тел.: 8060440  
e-mail:

ст.експерт Радко Колев ВЪЛКОВ

Кабинет: ГПФ, 159   
Тел.: 8060440  
e-mail:
Секретар на катедрата
Живка Шишманова АНГЕЛОВА

Кабинет: ГПФ, 170   
Тел.: 8060349  
e-mail:
Гл. специалист
специалист Дико Вълков УЗУНОВ

Кабинет: ГПФ, 8060223   
Тел.: 156  
e-mail:

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter