logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Катедра "Физика"
Ръководител катедра
доц. д-р Пламен Борисов САВОВ

Кабинет: ГПФ, 155   
Тел.: 8060348  
e-mail: psavov@mgu.bg

доц. д-р Майя Людмилова ВАЦКИЧЕВА     CV

Кабинет: ГПФ, 163   
Тел.: 8060346  
e-mail: mayavack@gmail.com

доц. д-р Николай Иванов КОЛЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 169   
Тел.: 8060440  
e-mail: nic_k@mgu.bg

гл.ас. д-р Калинка Христова ВЕЛИЧКОВА

Кабинет: ГПФ, 163   
Тел.: 8060346  
e-mail: k.velichkova@mgu.bg

гл. специалист Димитър Петков ДИМИТРОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 159   
Тел.: 8060440  
e-mail: ph001@mgu.bg
Секретар на катедрата
Живка Шишманова АНГЕЛОВА

Кабинет: ГПФ, 170   
Тел.: 8060349  
e-mail: fizika@mgu.bg
Гл. специалист
специалист Дико Вълков УЗУНОВ

Кабинет: ГПФ, 156   
Тел.: 8060223  
e-mail: dik60@abv.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter