logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Икономика и управление"
web site
Ръководител катедра
проф. д-р Емил Иванов ДИМОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 141   
Тел.: 02 8060335  
e-mail: emil.dimov@mgu.bg

проф. дн Добрин Петков ТОДОРОВ     CV

Кабинет: МТФ, 323   
Тел.: 02 8060324  
e-mail: dtodorov@mgu.bg

проф. д-р Юли Тодоров РАДЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 140   
Тел.: 02 8060453  
e-mail: yuli.radev@mgu.bg

доц. д-р Мария Атанасова ФЪРТУНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 141   
Тел.: 02 8060335  
e-mail: mariya.fartunova@mgu.bg

доц. д-р Веселин Цветанов МИТЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 391   
Тел.: 02 8060336  
e-mail: v.mitev@mgu.bg

гл.ас. д-р Митко Господинов ДИМОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 139   
Тел.: 02 8060335  
e-mail: mitko.dimov@mgu.bg

гл.ас. д-р Весела Емилова ПЕТРОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 397   
Тел.: 02 8060396  
e-mail: vessela.petrova@mgu.bg

гл.ас. д-р Боряна Йорданова ТРИФОНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 390   
Тел.: 02 8060334  
e-mail: boryana.trifonova@mgu.bg

гл.ас. д-р Борислава Бориславова ГЪЛЪБОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 390   
Тел.: 02 8060334  
e-mail: borislava.galabova@mgu.bg

Технически Сътрудник Цветомила Стойкова ТОДОРОВА

Кабинет: ГПФ, 395   
Тел.: 02 8060335  
e-mail: tsvetomila.todorova@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter