logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Маркшайдерство и геодезия"
Ръководител катедра
проф. д-р Станислав Йорданов ТОПАЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 210   
Тел.: 8060291  
e-mail: stopalov@gmail.com

проф. д-р Момчил Димитров МИНЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 209   
Тел.: 8060295  
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg

доц. д-р Александър Евтимов ЦОНКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 212   
Тел.: 8060293  
e-mail: altzon@abv.bg

гл.ас. д-р Катя Александрова АСЕНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 212   
Тел.: 8060293  
e-mail: k_asenova@yahoo.com

гл.ас. Тодор Янков ТРЕНДАФИЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 206A   
Тел.: 8060427  
e-mail: todor@mgu.bg

гл.ас. Ясен Трифонов ПРОКОПОВ     CV

Кабинет: МТФ, 213   
Тел.: 8060294  
e-mail: yasen@mgu.bg

доц. д-р Аспарух Красенов КАМБУРОВ     CV

Кабинет: МТФ, 209   
Тел.: 295  
e-mail: asparuh.kamburov@mgu.bg
web site: mgu.bg

гл.ас. д-р Кремена Георгиева ЩЕРЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 214   
Тел.: 296  
e-mail: k_shtereva@mail.bg

гл.ас. д-р Милена Дончева БЕГНОВСКА     CV

Кабинет: МТФ, 211   
Тел.: 8060292  
e-mail: m_begnovska@abv.bg

гл.ас. д-р Наталия Петрова АЛЕКСАНДРОВА     CV

Кабинет: МТФ, 206   
Тел.: 292  
e-mail: nataliya.aleksandrova@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Петър Тодоров Пенев

Кабинет: МТФ, 216   
Тел.: 28060297  
e-mail: katedramark@dbv.bg

ас. д-р Таня Веселинова СЛАВОВА     CV

Кабинет: МТФ, 213   
Тел.: 294  
e-mail: slavovatanya@gmail.com

ас. Теодора Красимирова НЕМСКА     CV

Кабинет: МТФ, 206   
Тел.: 427  
e-mail: teodora_nemska@abv.bg

ас. Марин Георгиев ЕВГЕНИЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 214   
Тел.: 296  
e-mail: marin.evgeniev@mgu.bg

гл.ас. д-р Веселина Димова ГОСПОДИНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 211,206   
Тел.: 8060292,8060298  
e-mail: veselina_gospodinova80@abv.bg
Ст.експерт
ст.експерт Росица Рангелова ГЕРАСИМОВА

Кабинет: МТФ, 216   
Тел.: 8060297  
e-mail: mig@mgu.bg
Секретар на катедрата
техн.сътр. Звезделина Миткова УЗУНОВА

Кабинет: МТФ, 216   
Тел.: 8060297  
e-mail: katedramark@abv.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter