logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Маркшайдерство и геодезия"
Ръководител катедра
проф. д-р Станислав Йорданов ТОПАЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 210   
Тел.: 02 8060291  
e-mail: s.topalov@mgu.bg

доц. д-р Аспарух Красенов КАМБУРОВ     CV

Кабинет: МТФ, 209   
Тел.: 02 8060295  
e-mail: asparuh.kamburov@mgu.bg
web site: mgu.bg

гл.ас. д-р Катя Александрова АСЕНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 212   
Тел.: 02 8060293  
e-mail: k.asenova@mgu.bg

гл.ас. д-р Веселина Димова ГОСПОДИНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 211,206   
Тел.: 02 8060292,02 8060298  
e-mail: veselina.gospodinova@mgu.bg

гл.ас. д-р Наталия Петрова АЛЕКСАНДРОВА     CV

Кабинет: МТФ, 212   
Тел.: 02 8060293  
e-mail: nataliya.aleksandrova@mgu.bg

гл.ас. д-р Милена Дончева БЕГНОВСКА     CV

Кабинет: МТФ, 211   
Тел.: 02 8060292  
e-mail: milena.begnovska@mgu.bg

гл.ас. д-р Кремена Георгиева ЩЕРЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 214   
Тел.: 02 8060296  
e-mail: k.shtereva@mgu.bg

гл.ас. д-р Таня Веселинова СЛАВОВА     CV

Кабинет: МТФ, 213   
Тел.: 02 8060294  
e-mail: tanya.slavova@mgu.bg

ас. Марин Георгиев ЕВГЕНИЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 214   
Тел.: 02 8060296  
e-mail: marin.evgeniev@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Момчил Димитров МИНЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 209   
Тел.: 02/8060295  
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Александър Евтимов Цонков

Кабинет: МТФ, 212   
Тел.: 02 8060293  
e-mail: a.tzonkov@mgu.bg
Хоноруван преподавател
гл.ас. д-р Евгени Димитров Кръстанов

Кабинет: МТФ, 213   
Тел.: 02 8060294  
e-mail: evgenikrastanov68@gmail.com
Ст.експерт
инж. Росица Рангелова ГЕРАСИМОВА

Кабинет: МТФ, 216   
Тел.: 02 8060297  
e-mail: mig@mgu.bg: rositsa.gerasimova@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter