logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Обогатяване и рециклиране на суровини"
Ръководител катедра
проф. д-р Иван Михайлов НИШКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 128   
Тел.: 8060253  
e-mail: inishkov@gmail.com

проф. дтн Владко Тодоров ПАНАЙОТОВ     CV

Кабинет: МТФ, 26   
Тел.: 8060254  
e-mail: vlad_tod@abv.bg

доц. д-р Димитър Янков МОЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 27   
Тел.: 8060255  
e-mail: dmochev@start.bg

доц. дтн Ирена Любенова ГРИГОРОВА     CV

Кабинет: МТФ, 30   
Тел.: 8060256  
e-mail: irena_mt@abv.bg

доц. д-р Валерия Кирякова КОВАЧЕВА-НИНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 25   
Тел.: 8060256  
e-mail: valia@mgu.bg

гл.ас. д-р Тодор Тонев АНГЕЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 132   
Тел.: 8060258  
e-mail: todor.t.angelov@gmail.com

гл.ас. д-р Марин Георгиев РАНЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 137   
Тел.: 8060522  
e-mail: marin.ranchev@abv.bg

ас. д-р Теодора Маврова ЯНКОВА     CV

Кабинет: МТФ, 31   
Тел.: 8060258  
e-mail: teodoram.yankova@gmail.com

ас. Цветелина Валериева ИВАНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 28   
Тел.: 8060224  
e-mail: tsvetellinaivanova@gmail.com

инж. Валентин Василев НОЖАРОВ

Кабинет: МТФ, 32   
Тел.: 8060257  
e-mail: valnojarov@abv.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter