logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Обогатяване и рециклиране на суровини"
Ръководител катедра
доц. дтн Ирена Любенова ГРИГОРОВА     CV

Кабинет: МТФ, 30   
Тел.: 8060256  
e-mail: vice_rector_nid@mgu.bg, irena.grigorova@mgu.bg

доц. д-р Валерия Кирякова КОВАЧЕВА-НИНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 25   
Тел.: 8060256  
e-mail: valia@mgu.bg

гл.ас. д-р Тодор Тонев АНГЕЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 132   
Тел.: 8060258  
e-mail: todor.anglelov@mgu.bg

гл.ас. д-р Теодора Маврова ЯНКОВА     CV

Кабинет: МТФ, 31   
Тел.: 8060258  
e-mail: teodora.qnkova@mgu.bg

ас. Люпчо Димитров     CV

Кабинет: МТФ, 124   
Тел.: 8060274  
e-mail: Ljupcho.dimitrov@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Иван Михайлов НИШКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 128   
Тел.: 8060253  
e-mail: ivan.nishkov@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. дтн Владко Тодоров ПАНАЙОТОВ     CV

Кабинет: МТФ, 26   
Тел.: 8060254  
e-mail: vladko.panaiotov@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Димитър Янков МОЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 27   
Тел.: 8060255  
e-mail: dimitur.mochev@mgu.bg

инж. Валентин Василев НОЖАРОВ

Кабинет: МТФ, 32   
Тел.: 8060257  
e-mail: ors@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter