logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Разработване на полезни изкопаеми"
Ръководител катедра
доц. д-р Евгения Иванова АЛЕКСАНДРОВА     CV

Кабинет: МТФ, 215   
Тел.: 8060574  
e-mail: e.aleksandrova@mgu.bg, rpi@mgu.bg

проф. д-р Ивайло Георгиев КОПРЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 217   
Тел.: 8060280  
e-mail: rector@mgu.bg

проф. д-р Димитър Стоянов АНАСТАСОВ     CV

Кабинет: МТФ, 239   
Тел.: 028060286  
e-mail: danast@mgu.bg

проф. д-р Георги Методиев СТОЯНЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 227   
Тел.: 028060284  
e-mail: g.stoyanchev@mgu.bg

доц. д-р Димитър Милков ХРИСТАНОВ     CV

Кабинет: МТФ, 133   
Тел.: 8060540  
e-mail: d.hristanov@mgu.bg

гл.ас. д-р Кирил Бочков КУЦАРОВ     CV

Кабинет: МТФ, 239   
Тел.: 028060240  
e-mail: k.kutsarov@mgu.bg

гл.ас. д-р Даниел Пламенов ГЕОРГИЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 216   
Тел.: 80602280  
e-mail: d.georgiev@mgu.bg

гл.ас. д-р Симеон Недков АСЕНОВСКИ     CV

Кабинет: МТФ, 215   
Тел.: 8060574  
e-mail: s.asenovski@mgu.bg

ас. Данаил Йорданов ТЕРЗИЙСКИ     CV

Кабинет: МТФ, 217   
Тел.: 276  
e-mail: d.terziyski@mgu.bg

ас. Димитър Димитров КАЙКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 124   
Тел.: 8060274  
e-mail: dimitar.kaykov@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Илия Борисов ГЪРКОВ

Кабинет: МТФ, 238   
Тел.: 028060581  
e-mail: iliya.garkov@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Христо Любомиров СТОЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 133   
Тел.: 8060540  
e-mail: hristo.stoev@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Георги Атанасов МИХАЙЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 225   
Тел.: 028060281  
e-mail: mihayg@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Кръстю Николов ДЕРМЕНДЖИЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 227   
Тел.: 028060284  
e-mail: кrderm@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter