logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Подземно строителство"
Ръководител катедра
проф. д-р Павел Евстатиев ПАВЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 228; 333   
Тел.: 8060582  
e-mail: pavel.pavlov@mgu.bg

проф. д.т.н. Валери Емилов МИТКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 226   
Тел.: 8060279  
e-mail: valery.mitkov@mgu.bg

проф. д-р Николай Рафаилов ЖЕЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 226   
Тел.: 8060279  
e-mail: n.jechev@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Любен Иванов Тотев

Кабинет: МТФ, 228   
Тел.: 8060287  
e-mail: ltotev@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Елена Ганева Демирева-Милушева

Кабинет: ГПФ, 152   
Тел.: 8060342  
e-mail: demireva@mgu.bg

доц. д-р Иван Стоянов МИТЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 319Б   
Тел.: 8060313  
e-mail: ivan_mitev@mgu.bg

доц. д-р Петър Кръстев Шишков

Кабинет: МТФ, 226   
Тел.: 8060278  
e-mail: peter.shishkov@mgu.bg

гл.ас. д-р Веселин Ивайлов БАЛЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 319   
Тел.: 8060543  
e-mail: veselinbalev@mgu.bg

ас. Владимир Руменов Пенев

Кабинет: МТФ, 319А   
Тел.: 8060543  
e-mail: vladimir.penev@mgu.bg

ас. Рафаил Николаев Рафаилов

Кабинет: МТФ, 319А   
Тел.: 8060543  
e-mail: r_rafailov@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Стоян Братоев

Кабинет: МТФ, 229   
Тел.: 8060287  
e-mail: stoyan.bratoev@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter