logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Руднична вентилация и техническа безопасност"
Ръководител катедра
доц. д-р Захари Иванов ДИНЧЕВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 604   
Тел.: 02 8060 450  
e-mail: dinchev@mgu.bg

гл.ас. д-р Александър Иванов КРИЛЧЕВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 602   
Тел.: 02 8060 452  
e-mail: krilchev@mgu.bg

гл.ас. д-р Благовеста Дианова ВЛАДКОВА     CV

Кабинет: Лабор.блок, 601   
Тел.: 02 8060 455  
e-mail: b_vladkova@yahoo.com

ас. Добри Иванов ДОБРЕВ

Кабинет: Лабор.блок, 602   
Тел.: 8060452; 0878 34 18 39  
e-mail: dobri.iv.dobrev@gmail.com

ас. Надежда Дамянова КОСТАДИНОВА

Кабинет: Лабор.блок, 605   
Тел.: 02 8060 457  
e-mail: nadezhda.kostadinova@mgu.bg
Секретар на катедрата
Маруся Тихон АБАДЖИЕВА

Кабинет: Лабор.блок, 603   
Тел.: 02 8060 451  
e-mail: rvtb@mgu.bg

техник Румен Владимиров СТОИЛОВ

Кабинет: Лабор.блок, 632   
Тел.: 02 8060 458  
e-mail: svr666@yahoo.com
Хоноруван преподавател
проф. д-р Михаил Атанасов МИХАЙЛОВ

Кабинет: Лабор.блок, 631   
Тел.: 02 8060 456  
e-mail: mihailov@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Елена Димитрова ВЛАСЕВА

Кабинет: Лабор.блок, 605   
Тел.: 02 8060 457  
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Павел Михайлов Дяконов

Кабинет: Лабор.блок, 631   
Тел.: 02 8060 456  
e-mail: dyakonov@abv.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Велико Петров КЕРТИКОВ

Кабинет: Лабор.блок, 603   
Тел.: 8060454  
e-mail: кertikov@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter