logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Химия"
Ръководител катедра
проф. д-р Маринела Иванова ПАНАЙОТОВА     CV

Кабинет: МТФ, 327   
Тел.: 8060305  
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg

доц. д-р Иван Александров КАНАЗИРСКИ     CV

Кабинет: МТФ, 325   
Тел.: 8060308  
e-mail: ivan.kanazirski@mgu.bg

доц. д-р Нели Николова МИНЧЕВА-ПЕНЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 328   
Тел.: 8060311  
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg

гл.ас. д-р Господинка Динкова ГИЧЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 325   
Тел.: 8060308  
e-mail: g.gicheva@mgu.bg

доц. д-р Петя Василева НЕДЯЛКОВА     CV

Кабинет: МТФ, 328   
Тел.: 8060311  
e-mail: p.gencheva@mgu.bg

гл.ас. д-р Любомир Петров ДЖЕРАХОВ     CV

Кабинет: МТФ, 326   
Тел.: 8060309  
e-mail: lubomirdjerahov@mgu.bg

ас. Александър Симеонов Чаначев     CV

Кабинет: МТФ, 326   
Тел.: 02 8060309  
e-mail: a.chanachev@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter