logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Департамент „Чужди езици и спорт“ - ДЧЕС
Катедра "Чужди езици"[Представяне]
e-mail: languages@mgu.bg
Ръководител катедра
ст.пр. Моника Стоянова ХРИСТОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 6   
Тел.: 8060338  
e-mail: moni_christova@yahoo.com

ст.пр. Велислава Димитрова ПАНИЧКОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 4   
Тел.: 8060339  
e-mail: velislava75@abv.bg

ст.пр. Маргарита Колева ПАПАЗОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 4   
Тел.: 8060339  
e-mail: marpa@abv.bg

ст.пр. Милена Радомирова ПЪРВАНОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 2   
Тел.: 8060524  
e-mail: Purvanova@mgu.bg

ст.пр. Цветелина Величкова ВУКАДИНОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 4   
Тел.: 8060339  
e-mail: zweti_a@yahoo.com

пр. д-р Екатерина Костадинова БАЛАЧЕВА

Кабинет: Блок 3, каб. 2   
Тел.: 8060524  
e-mail: ebalatcheva@yahoo.com

пр. д-р Елена Григорова Давчева

Кабинет: Блок 3, каб. 6   
Тел.: 8060338  
e-mail: edavcheva@abv.bg
Гл.експерт
маг. инж. Мариела Трайчева КИЧЕВА

Кабинет: Блок 3, каб. 1   
Тел.: 8060389  
e-mail: mkicheva@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter