logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Катедра "Чужди езици"[Представяне]
e-mail: languages@mgu.bg
Ръководител катедра
ст.пр. Моника Стоянова ХРИСТОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 1   
Тел.: 02 8060 389   
e-mail: monika.hristova@mgu.bg

ст.пр. Велислава Димитрова ПАНИЧКОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 5   
Тел.: 02 8060 339  
e-mail: velislava.panichkova@mgu.bg

ст.пр. Маргарита Колева ПАПАЗОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 6   
Тел.: 02 8060 338  
e-mail: margarita.papazova@mgu.bg

ст.пр. Милена Радомирова ПЪРВАНОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 2   
Тел.: 02 8060 524  
e-mail: Purvanova@mgu.bg

ст.пр. Цветелина Величкова ВУКАДИНОВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 5   
Тел.: 02 8060 339  
e-mail: tsvetelina.vukadinova@mgu.bg

ст.пр. д-р Екатерина Костадинова БАЛАЧЕВА      CV

Кабинет: Блок 3, каб. 2   
Тел.: 02 8060 524  
e-mail: ekaterina.balacheva@mgu.bg

ст.пр. д-р Елена Григорова ДАВЧЕВА     CV

Кабинет: Блок 3, каб. 6   
Тел.: 02 8060 338  
e-mail: elena.davcheva@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter