logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Катедра "Физическо възпитание и спорт"[Представяне]
e-mail: fvs@mgu.bg, mgu.sport@abv.bg
Ръководител катедра
проф. д-р Йордан Костадинов ИВАНОВ     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 1, каб. 1   
Тел.: 02 8060 504  
e-mail: ivanov.jordan@abv.bg, mgu.sport@abv.bg

доц. д-р Ваня Антонова ЦОЛОВА     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 2 , каб. 5   
Тел.: 02 8060 330  
e-mail: vania_tzolova@abv.bg, mgu.sport@abv.bg

ст.пр. д-р Иванка Костадинова Ставрева     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 2, каб. 5   
Тел.: 02 8060 330  
e-mail: vania.stavreva@abv.bg, mgu.sport@abv.bg

ст.пр. д-р Виктория Благоева КОВАЧКА     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 2, каб. 3   
Тел.: 02 8060 437  
e-mail: victoria.kovachka@gmail.com, mgu.sport@abv.bg

ст.пр. Соня Василева МАКСИМОВА     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 2, каб. 3   
Тел.: 02 8060 437  
e-mail: soniamaximova@abv.bg, mgu.sport@abv.bg

ст.пр. Евгени Евгениев ЙОРДАНОВ     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 2 , каб. 2   
Тел.: 02 8060 437  
e-mail: khmgu@abv.bg

ст.пр. Каролина Славейкова Цветкова     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 2, каб. 2   
Тел.: 02 8060 437  
e-mail: kcvetkova65@gmail.com

ст.пр. Илиян Александров Баланов     CV

Кабинет: Спортен комплекс, ет. 2, каб. 2   
Тел.: 02 8060 437  
e-mail: jonibalanov1973@icloud.com

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter