logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Катедра "Информатика"
Ръководител катедра
доц. д-р Николай Иванов ЯНЕВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 509   
Тел.: 8060565  
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg

доц. д-р Йорданка Найденова АНАСТАСОВА     CV

Кабинет: Лабор.блок, 509   
Тел.: 8060565  
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg

доц. д-р Мариана Трифонова ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА

Кабинет: Лабор.блок, 514A   
Тел.: 8060567  
e-mail: trifonova.m@mgu.bg

доц. д-р Веселин Иванов ХРИСТОВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 514A   
Тел.: 8060567  
e-mail: veso@mgu.bg

ас. Десислава Кирилова СИМЕОНОВА     CV

Кабинет: Лабор.блок, 514Б   
Тел.: 8060566  
e-mail: desysimeonova@mgu.bg

ас. Евгени Николов КОСТАДИНОВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 517   
Тел.: 8060533  
e-mail: evgeni.kostadinov@mgu.bg

ас. Светлана Ангелова ТОНЧЕВА-ПЕНЧЕВА     CV

Кабинет: Лабор.блок, 508   
Тел.: 8060562  
e-mail: svetlana.toncheva@mgu.bg

ас. Росита Александрова Нешева

Кабинет: Лабор.блок, 509   
Тел.: 8060479  
e-mail: rosita.nesheva@mgu.bg

ас. Димитрина Лукова ДЕЛИЙСКА     CV

Кабинет: Лабор.блок, 510   
Тел.: 8060569  
e-mail: dimitrina.deliyska@mgu.bg

ас. Милен Димчев Киряков     CV

Кабинет: Лабор.блок, 509   
Тел.: 8060564  
e-mail: milen.kiryakov@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Петко Иванов ЛАЛОВ

Кабинет: Лабор.блок, 508   
Тел.: 8060562  
e-mail: petko@mgu.bg
Хоноруван преподавател
ас. Ирина Йорданова ХРИСТОВА

Кабинет: Лабор.блок, 510   
Тел.: 8060569  
e-mail: irinahr@mgu.bg

техн.сътр. Кремена Илиева Арсова

Кабинет: Лабор.блок, 503   
Тел.: 8060479  
e-mail: kremena.arsova@mgu.bg
Техн.сътр.
техн.сътр. Любомир Юнианов Мешеков

Кабинет: Лабор.блок, 503   
Тел.: 8060479  
e-mail: lubomir.meshekov@mgu.bg
Техн.сътр.
техн.сътр. Иван Любомиров Дрънков

Кабинет: Лабор.блок, 503   
Тел.: 8060479   
e-mail: ivan.drankov@mgu.bg
Секретар на катедрата
техн.сътр. Величка Димитрова Михайлова

Кабинет: Лабор.блок, 509   
Тел.: 8060564  
e-mail: informatics@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter