logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Катедра "Математика и информатика"
Ръководител катедра
доц. д-р Николай Иванов ЯНЕВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 509   
Тел.: 8060565  
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg

доц. д-р Веселин Иванов ХРИСТОВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 514A   
Тел.: 8060567  
e-mail: veso@mgu.bg

доц. д-р Йорданка Найденова АНАСТАСОВА     CV

Кабинет: Лабор.блок, 509   
Тел.: 8060565  
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg

доц. д-р Мариана Трифонова ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА     CV

Кабинет: Лабор.блок, 514A   
Тел.: 8060567  
e-mail: trifonova.m@mgu.bg

проф. д-р Златинка Светославова КОВАЧЕВА     CV

Кабинет: Ректорат, 98   
Тел.: 8060317  
e-mail: zlatinka.kovacheva@mgu.bg

ас. д-р Димитрина Лукова ДЕЛИЙСКА

Кабинет: Лабор.блок, 510   
Тел.: 8060569  
e-mail: dimitrina.deliyska@mgu.bg

гл.ас. д-р Любомир Петров ГЕОРГИЕВ     CV

Кабинет: Ректорат, 97   
Тел.: 8060306  
e-mail: lubo_62@mgu.bg

ас. Иван Любомиров Дрънков     CV

Кабинет: Лабор.блок, 503   
Тел.: 8060479   
e-mail: ivan.drankov@mgu.bg

ас. Кремена Илиева Арсова

Кабинет: Лабор.блок, 503   
Тел.: 8060479  
e-mail: kremena.arsova@mgu.bg

ас. Росита Александрова Нешева     CV

Кабинет: Лабор.блок, 503   
Тел.: 8060479  
e-mail: rosita.nesheva@mgu.bg
Технически сътрудник
Десислава Кирилова СИМЕОНОВА

Кабинет: Лабор.блок, 514Б   
Тел.: 8060566  
e-mail: desysimeonova@mgu.bg
Технически сътрудник
Светлана Ангелова ТОНЧЕВА-ПЕНЧЕВА     CV

Кабинет: Лабор.блок, 508   
Тел.: 8060562  
e-mail: svetlana.toncheva@mgu.bg
математик
гл.ас. д-р Венцислав Даков Радулов

Кабинет: Ректорат, 98   
Тел.: 8060317  
e-mail: v.radulov@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. дтн Васил Георгиев АНГЕЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 323   
Тел.: 8060316  
e-mail: angelov@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Петко Иванов ЛАЛОВ

Кабинет: Лабор.блок, 508   
Тел.: 8060562  
e-mail: petko@mgu.bg
Хоноруван преподавател
ас. Ирина Йорданова ХРИСТОВА

Кабинет: Лабор.блок, 510   
Тел.: 8060569  
e-mail: irinahr@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Стоян Иванов Димитров     CV

Кабинет: Лабор.блок, 509   
Тел.: 8060564  
e-mail: sdimitrov@tu-sofia.bg
Секретар на катедрата
Технически Сътрудник Величка Димитрова Михайлова

Кабинет: Лабор.блок, 509   
Тел.: 8060564  
e-mail: informatics@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter