logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Катедра "Машинознание"
Ръководител катедра
проф. д-р Вяра Георгиева ПОЖИДАЕВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 312   
Тел.: 8060303  
e-mail: vpojidaeva@abv.bg, vyara pozhidaeva@mgu.bg

доц. д-р Райна Йорданова ВУЧЕВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 312   
Тел.: 8060303  
e-mail: rayna vuchewa@mgu.bg

доц. д-р Евгени Стоянов КРАЙЧЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 138M   
Тел.: 0878766564  
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg

гл.ас. д-р Юрий Иванов ИВАНОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 310   
Тел.: 8060403  
e-mail: yuriy.ivanov@mgu.bg

гл.ас. д-р Райно Николов ПОПОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 205Б   
Тел.: 8060561  
e-mail: rayno.popov@mgu.bg

ст.експерт инж. Емилия Петрова ДОКОВСКА-ХРИСТОВА

Кабинет: МЕМФ, 313   
Тел.: 8060506  
e-mail: mashinoznanie@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Генадий Борисов ТАКОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 311   
Тел.: 8060301  
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter