logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Катедра "Техническа механика и машинознание"
Ръководител катедра
доц. д-р Евгени Стоянов КРАЙЧЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 138M   
Тел.: 0878766564  
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg

проф. д-р Михаил Василев ВЪЛКОВ     CV

Кабинет: МТФ, 324   
Тел.: 8060331  
e-mail: mvulkov@mgu.bg

доц. д-р Райна Йорданова ВУЧЕВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 312   
Тел.: 8060303  
e-mail: rayna.vucheva@mgu.bg

доц. д-р Стефан Николаев ПУЛЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 309   
Тел.: 8060332  
e-mail: spulev@mgu.bg

гл.ас. д-р Юрий Иванов ИВАНОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 310   
Тел.: 8060403  
e-mail: yuriy.ivanov@mgu.bg

гл.ас. д-р Гергана Запрянова ТОНКОВА     CV

Кабинет: МТФ, 334   
Тел.: 8060328  
e-mail: gtonkova@mgu.bg
web site: mgu.bg
Ст.експерт
Емилия Петрова ДОКОВСКА-ХРИСТОВА

Кабинет: МЕМФ, 313   
Тел.: 8060506  
e-mail: mashinoznanie@mgu.bg

гл.ас. д-р Малина Маринова ИВАНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 334   
Тел.: 8060328  
e-mail: mivanova@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Генадий Борисов ТАКОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 311   
Тел.: 8060301  
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
Хоноруван преподавател
гл.ас. д-р Райно Николов ПОПОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 205Б   
Тел.: 8060561  
e-mail: rayno.popov@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter