logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Катедра "Механизация на мините"[Представяне]
Ръководител катедра
доц. д-р Иван Стефанов МИНИН     CV

Кабинет: МЕМФ, 130   
Тел.: 028060243  
e-mail: ivan.minin@mgu.bg

доц. д-р Антоанета Илиева ЯНЕВА     CV

Кабинет: МЕМФ, 134   
Тел.: 028060444  
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg

доц. д-р Димитър Василев ДИМИТРОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 12   
Тел.: 028060247  
e-mail: dimitar.v.dimitrov@mgu.bg

доц. д-р Христо Константинов ШЕЙРЕТОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 12   
Тел.: 028060247  
e-mail: hristo.sheiretov@mgu.bg

доц. д-р Николай Стефанов ПЕРЕНОВСКИ     CV

Кабинет: МЕМФ, 11   
Тел.: 028060244  
e-mail: perenovski@mgu.bg

гл.ас. д-р Живко Григоров ИЛИЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 7   
Тел.: 028060250  
e-mail: jivko.iliev@mgu.bg

гл.ас. д-р Любен Венелинов ТАСЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 1   
Тел.: 029621985  
e-mail: luben.tasev@mgu.bg

доц. д-р Симеон Руменов САВОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 10   
Тел.: 028060245  
e-mail: simeon.savov@mgu.bg

гл.ас. д-р Петко Н Недялков     CV

Кабинет: МЕМФ, 13   
Тел.: 028060246  
e-mail: petko.nedyalkov@mgu.bg
Технически сътрудник
Анни Йорданова МАРТИНОВА

Кабинет: МЕМФ, 9   
Тел.: 028060250  
e-mail: anni.martinova@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Георги Кирилов ФЕТВАДЖИЕВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 134   
Тел.: 028060444  
e-mail: g_fet@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. д-р Цветан Любенов ДАМЯНОВ     CV

Кабинет: МЕМФ, 126   
Тел.: 028060242  
e-mail: zld47@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter