logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Катедра "Геология и проучване на полезни изкопаеми"
Ръководител катедра
доц. д-р Камен Петков Попов     CV

Кабинет: ГПФ, 245А   
Тел.: 8060575  
e-mail: kpopov@mgu.bg

проф. д-р Ефросима Петрова Занева-Добранова     CV

Кабинет: ГПФ, 351   
Тел.: 8060350  
e-mail: e.zaneva@mgu.bg

доц. д-р Станислав Стефанов Стойков     CV

Кабинет: ГПФ, 251   
Тел.: 8060357  
e-mail: sstoykov@mgu.bg

доц. д-р Христо Бориславов Димитров     CV

Кабинет: ГПФ, 153   
Тел.: 8060520  
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg

доц. д-р Александър Кирилов Здравков     CV

Кабинет: ГПФ, 253   
Тел.: 8060359   
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg

доц. д-р Калин Иванов Русков     CV

Кабинет: ГПФ, 252   
Тел.: 8060362  
e-mail: rouskov@mgu.bg

гл.ас. д-р Милослав Неделчев Кацаров     CV

Кабинет: ГПФ, 251   
Тел.: 8060357  
e-mail: miloslav.katsarov@mgu.bg

гл.ас. д-р Николай Красимиров Христов     CV

Кабинет: ГПФ, 349   
Тел.: 8060378  
e-mail: n_hristov@mgu.bg

гл.ас. д-р Гергана Георгиева Мерачева     CV

Кабинет: ГПФ, 355   
Тел.: 8060381  
e-mail: gergana.meracheva@mgu.bg
Технически сътрудник
Мария Петрова Войческа-Христова

Кабинет: ГПФ, 243   
Тел.: 8060576  
e-mail: gppi@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter