logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Катедра "Геология и проучване на полезни изкопаеми"
Ръководител катедра
проф. д-р Йордан Иванов КОРТЕНСКИ     CV

Кабинет: ГПФ, 253   
Тел.: 8060359  
e-mail: jordan_kortenski@abv.bg

доц. д-р Ефросима Петрова ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 351   
Тел.: 8060351  
e-mail: dekangpf@mgu.bg

доц. д-р Камен Петков ПОПОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 245А   
Тел.: 8060575  
e-mail: kpopov@mgu.bg

доц. д-р Станислав Стефанов СТОЙКОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 251   
Тел.: 8060357  
e-mail: ststst@abv.bg

доц. д-р Христо Бориславов ДИМИТРОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 153   
Тел.: 8060520  
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg

доц. д-р Александър Кирилов ЗДРАВКОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 253   
Тел.: 8060359   
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg

доц. д-р Калин Иванов РУСКОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 252   
Тел.: 8060362  
e-mail: rouskov@mgu.bg

гл.ас. д-р Милослав Неделчев Кацаров     CV

Кабинет: ГПФ, 251   
Тел.: 8060357  
e-mail: m_katsarov@abv.bg

гл.ас. д-р Николай Красимиров Христов     CV

Кабинет: ГПФ, 349   
Тел.: 8060378  
e-mail: nk.hristov@gmail.com

ас. Сергей Петров ДОБРЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 242А   
Тел.: 8060395  
e-mail: sergeydobrev@gmail.com

ас. Никола Владимиров Сечкарьов     CV

Кабинет: ГПФ, 349   
Тел.: 8060378  
e-mail: nikola.sechkariov@gmail.com

ас. Гергана Георгиева Мерачева     CV

Кабинет: ГПФ, 355   
Тел.: 8060381  
e-mail: g.meracheva@gmail.com

ас. Георги Людмилов Лютов     CV

Кабинет: ГПФ, 250   
Тел.: 8060356  
e-mail: georgi_lutov@yahoo.com

техн.сътр. Лъчезар Красимиров Христов

Кабинет: ГПФ, 243   
Тел.: 8060576  
e-mail: lachezar.hr@gmail.com

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter