logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Катедра "Геология и геоинформатика"
Ръководител катедра
доц. д-р Иван Димитров Иванов     CV

Кабинет: ГПФ, 266   
Тел.: 02 8060367 0878 501092  
e-mail: ivan.d.ivanov@mgu.bg

доц. д-р Валери Валентинов Сачански     CV

Кабинет: ГПФ, 264   
Тел.: 02 8060371 0886608373  
e-mail: valeri.sachanski@mgu.bg

доц. д-р Георги Кръстев АЙДАНЛИЙСКИ     CV

Кабинет: ГПФ, 263   
Тел.: 02 8060372 0888802006  
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg

доц. д-р Борис Владимиров ВЪЛЧЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 265   
Тел.: 02 8060369 0879807855  
e-mail: b_valchev@mgu.bg dekangpf@mgu.bg

гл.ас. д-р Валентина Ванкова НИКОЛОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 283   
Тел.: 02 8060497  
e-mail: v.nikolova@mgu.bg

гл.ас. д-р Радостина Емилова РИЗОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 285   
Тел.: 02 8060486 0885029838   
e-mail: r.rizova@mgu.bg

гл.ас. д-р Димитър Георгиев СЪЧКОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 264   
Тел.: 02 8060371 0877655825  
e-mail: Dimitar.Sachkov@mgu.bg

гл.ас. д-р Елица Стоянова ЗАРЕВА     CV

Кабинет: ГПФ, 283   
Тел.: 02 8060497  
e-mail: elitsa.zareva@mgu.bg
Хоноруван преподавател
проф. дн Димитър Славчев Синьовски     CV

Кабинет: ГПФ, 267   
Тел.: 02 860367  
e-mail: sinsky@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter