logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Музеи

Музей по минералогия, петрография и полезни изкопаеми

web site
Уредник на Академичната музейна сбирка по минералогия, петрография и полезни изкопаеми
инж. Екатерина Славчева ИВАНОВА

Тел.: 8060360
e-mail: museum_mpp@mgu.bg


Музей по геология и палеонтология

web site
Димка Христова СИНЬОВСКА
Кабинет: ГПФ 280
Тел.: 8060387
e-mail: museumgp@mgu.bg


Музей на уникалните кристали "Илия Делев"

web site


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter