logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Продължаващо обучение и следдипломна квалификация
МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

Локална CISCO мрежова академия

ЛОКАЛНА CISCO МРЕЖОВА АКАДЕМИЯ
ПРИ
МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“


  Набира курсисти за обучение в курса CCNA Routing and Switching. Курсът на обучение е разделен на 4 семестъра.
 • Първи семестър - Introduction to Networks
 • Втори семестър - Routing and Switching Essentials.
 • Трети семестър - Scaling Networks.
 • Четвърти семестър - Connecting Networks.

Всеки семестър е с продължителност 12 седмици и се състои от по около 10 модула. Всеки модул съдържа глава с мултимедийно, WEB базирано учебно съдържание и тест. Изискване към курсистите е да имат умения за четене на английски език в сферата на информационните технологии. Завършилите курса на обучение могат да се явят на изпит за CCNA Routing and Switching сертификат, валиден в цял свят. Занятията се провеждат по два начина:
 • Дистанционно - курсистите получават достъп до мултимедийно, WEB базирано учебно съдържание, включващо схеми, анимирани демонстрации, видео клипове с нагледни обяснения, онлайн игри, линкове към допълнителна информация, практически упражнения базирани на симулационна програма Cisco Packet Tracer;
 • Присъствено - всяка събота в компютърна лаборатория 503 на Лабораторен блок на МГУ „Св. Ив. Рилски“ се провеждат лабораторни упражнения с мрежовата апаратура на фирмата Cisco и разяснения от инструктор на модулите с учебно съдържание.

Записването става в началото на учебните семестри на МГУ „Св. Ив. Рилски“ – съответно: до средата на септември и началото на февруари.

  Такса за семестър:
 • Студенти, докторанти и служители на МГУ „Св. Ив. Рилски“ – 150 лв.
 • Всички останали – 250 лв.

Контакти:
доц. д-р Веселин Христов – CISCO мрежови администратор
Лабораторен блок на МГУ „Св. Ив. Рилски“, кабинет 514А
Телефон 02 6080 567
E Mail: veso@mgu.bg
Курсове по диагностика на скъпоценни минерали: Диагностика и оценка на необработени и обработени диаманти, Диагностика и оценка на цветни ювелирни минерали.

Курсовете се провеждат в лаборатория по Гемология към Комплексен научно-образователен център за геолого-геофизични изследвания в Геологопроучвателен факултет на МГУ Св. Ив. Рилски.
Лекционният материал включва: запознаване със спецификата на гемоложките методи на изследване, устройство и приложение на апаратурата за диагностика, изучаване на диагностичните особености на природните ювелирни минерали и на техните синтетични аналози, имитации, композитни минерали, методи на облагородяване, видове сертификати.
Провежданите курсове дават възможност на кандидати със средно или висше обра­зование да придобият или усъвършенст­ват своята квалификация в областта на диагностиката и оценяването на ювелирните минерали. С получените теоретични знания и практически умения завършилите курса могат да се реализират във фирми и предприятия, свързани с диагностиката, търговията, оценката и застраховането на ювелирни минерали.
Телефон за връзка: 0887965653
ORACLE академия

Програма на ORACLE академия


Уважаеми колеги,

   Всеки студент в днешно време трябва да бъде подготвен със задоволителни информационно-технологични умения, за да отговаря на изискванията на пазара на XXI-ви век. Университетите и колежите по цял свят се стараят да изпълнят тези изисквания, наложени от дигиталната ера. Oracle Академия се прицелва най-вече към партньорство с високообразованата общност и осигурява редица ползи от програмата, които включват софтуер на Oracle, най-модерната учебна програма на Oracle, факултативно обучение и сертификационни ресурси. Мисията на Oracle Академия е да даде възможност на колежите и университетите да развият адекватни на пазара умения в работата с Oracle у своите студенти, както и да разширят програмите си до размера на стандартната учебна програма.

   От 11.2009г. МГУ е пълноправен член на Oracle Академия. По нея се подготвят усешно студенти за кариера в областта на информационните технологии (ИТ). Същевременно програмата осигурява на преподавателите първокласно обучение и възможности за професионално развитие, като се предоставя софтуер и учебни програни на високо ниво.

   Характерно за Oracle Academy(ОА) е това, че катедрите членове на ОА могат да използват учебни планове, разработени изключително от и за Университета на Oracle - корпоративния учебен филиал на Oracle. Предоставена е възможност за интегриране на материали от учебния план на ОА във всяка група в рамките на програмите за получаване на степен (degree program и delivered for credit). Използването на учебната програма на ОА запознава студентите, които участват в нея, с изискванията при сертифицирането за Oracle и отваря пътя към завършването на Oracle Certified Associate (OCA) и Oracle Certified Professional (OCP) след сертифицирането за Oracle. Катедрата по информатика има право да използва повече от 80 учебни програми, в рамките на ОА.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter