logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Такси и банкова сметка на МГУ

Такси 2021-2022


Банкова сметка за вноски на семестриални такси за обучение на студенти и докторанти:
BG88BNBG96613100162401, BIG:BNBGBGSD, БАНКА БНБ.
МГУ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060214Facebook Twitter