logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
18.05.2018 11,00ПС-3Добив на полезни изкопаеми (подземно)408
гл.ас. д-р Веселина ГОСПОДИНОВА
e-mail: veselina_gospodinova80@abv.bg
18.05.2018 9.30МиГ магистриФотограметрия208
ас. Стефан ЗЕЙНЕЛОВ
e-mail: stefan.zeynelov@gmail.com
18.05.2018 10:00ХИГПодземни води в България372 Редовна сесия
доц. д-р Валери ЗЛАТАНОВ
e-mail: vnz@mgu.bg
18.05.2018 09:00СДТНГ-3 курсСондиране, І част-ПЯСв катедрат
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
18.05.2018 11:00СДТНГ, ГГПТТ-3 курсМашини и съоръжения за добив и транспорт на нефт и газв катедрат
проф. д-р Павел ПЕНЧЕВ
e-mail: penchev@mgu.bg
18.05.2018 10:00ХИГОпазване на подземните води374 Редовна сесия
доц. д-р Пламен САВОВ
e-mail: psavov@mgu.bg
18.05.2018 9:00ГПФфизика 1162
ст.пр. Моника ХРИСТОВА
e-mail: monika.hristova@mgu.bg
18.05.2018 10:00всичкианглийски езикбл.3,каб.6
доц. д-р Майя ВАЦКИЧЕВА
e-mail: mayavack@gmail.com
21.05.2018 8:30МТФ 1 курсфизика 1162 Изпитът е само за студенти 1 курс.
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
21.05.2018 09:00ВсичкиТБ629
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
21.05.2018 11ГГПТТТММ312
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
21.05.2018 10,30РПИ-3Механика на скалите при разработване находища на пол. изк.504
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: halkopirit@mail.bg
21.05.2018 12.00МАСПБГ-магистриКомп. моделиране на мех. системи19
гл.ас. Антонио ЛАКОВ
e-mail: lakov.geot@mgu. bg
21.05.2018 10:00ХИГИнженерна геодинамика372 Редовна сесия
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
21.05.2018 11редовно обучениеграфични дисциплини312
гл.ас. д-р Симеон САВОВ
e-mail:
21.05.2018 14:30АИУТ-II курс редовно обучениеМеханизация на мините I част20
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
21.05.2018 11,00ОРС-2Основи на миннодобивните технологии236
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
21.05.2018 11,00РПИ-4Основи на проектирането (подземно)236
доц. д-р Христо ШЕЙРЕТОВ
e-mail: sheiretov@abv.bg
21.05.2018 10ЕЕЕО - ІІІ курсПневматична и хидравлична техника5
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
22.05.2018 14:30КТИД, СДТНГ, ПГ-редовноТБ629
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
22.05.2018 10:00СДТНГ-4 курсРазработка и експлоатация на нефтени и газови находища, ІІ частв катедрат
доц. д-р Иван Иванов
e-mail: idim68@abv.bg
22.05.2018 9.30ХИГ-2, ПГ-2Структурна геология и геоложко картиране274
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: halkopirit@mail.bg
22.05.2018 9,30ЕЕЕО-III, редовно и задочноМинна техника4 Редовно и задочно
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
22.05.2018 10КТИД ІІІ - редовно обучениеМикропроцесорна техника508
доц. д-р Мила ИЛИЕВА - ОБРЕТЕНОВА
e-mail: milailieva@abv.bg
22.05.2018 9КТИД-ІІІ курсЕлектронни устройства в ИТ–119
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
22.05.2018 11АИУТ ІІІ - редовно обучениеТехнически средства за автоматизация615
проф. д-р Павел ПЕНЧЕВ
e-mail: penchev@mgu.bg
22.05.2018 10:00ХИГОпазване на подземните води374 Редовна сесия
гл.ас. д-р Димитър СЪЧКОВ
e-mail: dimitarsachkov@gmail.com
22.05.2018 10.00ГГИ-1Основи на геоинформаиката273
доц. д-р Станислав ТОПАЛОВ
e-mail: stopalov@gmail.com
22.05.2018 9.00МиГ 3 к. ред.обуч.Маркшайдерство в МС204а
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
23.05.2018 13,30РПИ-3Подземен добив 1 (Рудодобив)408
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
23.05.2018 13,30УРПС-1Производствени технологии-ІІІ ПДПИ408
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
23.05.2018 11:00КТИД 4Защита и сигурност на информацията511
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
23.05.2018 10:00МиГ 1 и 3 курсИнформатика-СБД511
проф. д-р Радослав Върбанов
e-mail: rvarbanov@gmail.com
23.05.2018 09:00ХИГРегионална инженерна геология374 Редовна сесия
проф. д-р Радослав Върбанов
e-mail: rvarbanov@gmail.com
23.05.2018 09:00Всички (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)ХИГ374 Редовна сесия
доц. д-р Симеон ГАГОВ
e-mail: няма
23.05.2018 10Всички специалностиВсички дисциплини618
ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
23.05.2018 10:00всичкивсички-
доц. д-р Йордан Йорданов
e-mail: -
23.05.2018 14:30всичкивсички- Хоноруван
проф. д-р Йордан КОРТЕНСКИ
e-mail: jordan_kortenski@abv.bg
23.05.2018 10:00ГПМЕРВГ244
доц. д-р Виолета Маринова
e-mail: marinova99@abv.bg
23.05.2018 11КМКПМСъпромат 1 част208
проф. д-р Георги НИКОЛОВ
e-mail: georgi.nikolov@mgu.bg
23.05.2018 11:00СДТНГ-4 курсТранспорт и използване на нефта и газав катедрат
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
23.05.2018 10.00ГГИ-2Картография276
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
23.05.2018 12:00ХИГГеоекология374 Редовна сесия
проф. д-р Иван СТОИЛОВ
e-mail: Ivan_stoilov@abv.bg
23.05.2018 14.00ММП ІV курс, редовно обучениеЕлектрификация на мините308
гл.ас. Тодор ТРЕНДАФИЛОВ
e-mail: todor@mgu.bg
23.05.2018 8.00МиГ 2к. ред.обуч.ГИС 1ч.203
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
23.05.2018 10 ч.РПИ, МиГ (редовно об., ЕООС, БТ, ОРС (редовно и задочно об.)Минералогия и петрография360а
доц. д-р Камен ПОПОВ
e-mail: kpopov@mgu.bg
25.05.2018 10:00всичкивсички-
доц. д-р Пламен САВОВ
e-mail: psavov@mgu.bg
25.05.2018 9:00ГПФфизика 1162
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
25.05.2018 10:00всичкивсички-
доц. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
25.05.2018 09:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Грунтознание и ХИГ375 Поради заповед на Ректора Р-506 от 11.05.2018г. изпита се измества на 28.05.2018г.
доц. д-р Николай СТОЯНОВ
e-mail: nts@mgu.bg
25.05.2018 10:00ХИГДинамика на подземните води375 Поради заповед на Ректора Р-506 от 11.05.2018г. изпита се измества на 28.05.2018г.
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
26.05.2018 9.00МиГ, 2к., ред.обуч.МОГМИ 1ч.204а
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
27.05.2018 8.00МиГ магистриГНСС 2ч.204а
гл.ас. д-р Асен СТОЯНОВ
e-mail: asen_dragomirov@mail.bg
27.05.2018 9:30 Механика за задочно и редовно обучение.304
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
28.05.2018 11,00М и Г - 2Подземен добив на полезни изкопаеми408 Поправителна сесия
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
28.05.2018 11,00УРПС-1Производствени технологии-ІІІ ПДПИ408 Поправителна сесия
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
28.05.2018 10:00РПИ-2к. -редовноМФ630
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
28.05.2018 9.00ГПМЕР-1 редовноПалеонтология (поправителна сесия)274
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
28.05.2018 10.00ЕЕЕО-ІІІ к. редовноEл. мрежи и системи108
доц. д-р Валери ЗЛАТАНОВ
e-mail: vnz@mgu.bg
28.05.2018 09:00СДТНГ-3 курсСондиране на хидрогеоложки и инженерногеоложки сондажив катедрат
доц. д-р Иван КАНАЗИРСКИ
e-mail: kanazirskis@abv.bg
28.05.2018 10.00ЕДДС, БТ, ОРС, РПИ, ПС, ГГПТТхимия поправителен редовнов катедрат
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: e_kraichev@yahoo.com
28.05.2018 10,00ГГПТТ-редовно обучениепоправителна сесия - АГУ316
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
28.05.2018 11:00СДТНГ, ГГПТТ-3 курсМашини и съоръжения за добив и транспорт на нефт и газв катедрат
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
28.05.2018 11,00ПС-3 - задочноДобив на полезни изкопаеми (подземно)236
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
28.05.2018 9,00ЕООС-2; СДТНГ-2; ГПМЕР-2 задочноМинни технологии236
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
28.05.2018 9.00МиГ 3к. ред.обуч.Висша геодезия 2ч.204а
ас. Радослав РУСИНОВ
e-mail: rusinovr@abv.bg, r.rusinov@mgu.bg
28.05.2018 9Всички специалностиВсички дисциплини508
доц. д-р Калин РУСКОВ
e-mail: rouskov@mgu.bg
28.05.2018 10:00всичкивсички246
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: gbtakov@abv.bg
28.05.2018 10,00вс.специалностипоправителна сесия редовно,изпитна сесия задочно316
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
29.05.2018 11,00ПС-3Добив на полезни изкопаеми (подземно)408 Поправителна сесия
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
29.05.2018 11,00РПИ-3 - задочноПодземен добив 1 (Рудодобив)408
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
29.05.2018 11,00РПИ-3Подземен добив 1 (Рудодобив)408 Поправителна сесия
доц. д-р Майя ВАЦКИЧЕВА
e-mail: mayavack@gmail.com
29.05.2018 13:30МТФфизика 1 и 2162 Поправителният изпит е за всички курсове студенти.
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
29.05.2018 10 ч.ЕООС, БТ, ГПМЕР и ОРС, редовно обучениеОРГАНИЧНА ХИМИЯ303 поправителна сесия
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
29.05.2018 9.15АИУТ - редовно обучениеИзмерване на неелектрични величини508 Поправителна сесия
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
29.05.2018 9.15АИУТ - задочно обучениеИзмерване на неелектрични величини508
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
29.05.2018 9.15АИУТ - редовно обучениеИмпулсна и цифрова схемотехника508 Поправителна сесия
д-р Илия ГЪРКОВ
e-mail: prpi@mgu.bg
29.05.2018 9,00РПИ-1Въведение в минното дело236 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: halkopirit@mail.bg
29.05.2018 10.00Механизация на минното производство-IVРЛПТ5 Редовно и задочно
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: e_kraichev@yahoo.com
29.05.2018 10,00всички специалностипоправителна сесия редовно143
проф. дтн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
29.05.2018 10:00ЕЕЕО и АИУТфизика162
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
29.05.2018 13 ч.ЕООС и БТАналитична химия303
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
29.05.2018 13 ч.УРПС, ХИГ, СДНГ, ГПМЕР, ГГИХимия303 поправителна сесия
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
29.05.2018 10 ч.СДТНГ и ПГ (редовно и задочно об.), РПИ и МиГ (задочно об.)Минералогия и петрография342
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marinela_panayotova@abv.bg, marichim@mgu.bg
29.05.2018 10 ч.ЕООС, БТ и ОРС, II курс, редовно обучениеФизикохимия303 поправителна сесия
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
29.05.2018 13:00ХИГГеоекология374 Поправителна сесия
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
29.05.2018 13:00Всички (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)ХИГ374
гл.ас. д-р Димитър СЪЧКОВ
e-mail: dimitarsachkov@gmail.com
29.05.2018 10.00ГГИ-1Основи на геоинформаиката (поправителна сесия)273
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
29.05.2018 13:30КТИД 2ВП и ОП511 или 51
доц. д-р Теодора ХРИСТОВА
e-mail: teodora@mgu.bg
29.05.2018 10.30всичкиЕлектротехнически материали122
гл.ас. д-р Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
30.05.2018 8.30Всички специалности - редовно обучениеВисша математика135
проф. д-р Кръстю ДЕРМЕНДЖИЕВ
e-mail: кrderm@mgu.bg
30.05.2018 10,00ПГ-2Механика на скалитекаб.227 Поправителна сесия
доц. д-р Христо ДИМИТРОВ
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg
30.05.2018 9:30всичкиПетролна геология, ГПНГН-
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: e_kraichev@yahoo.com
30.05.2018 10,00всички специалностиизпитна сесия задочно143
доц. дн Александър Луканов
e-mail: alex_loukanov@yahoo.com
30.05.2018 11.00ч.МагистриВсички101D
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
30.05.2018 10АИУТИдентификация610
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
30.05.2018 9:00КТИД 1ООП511 или 51
гл.ас. Александър ЦОНКОВ
e-mail: altzon@abv.bg
30.05.2018 9.00МиГ 2к. ред. и зад. обуч.Маркшайдерство при ПРН204а
доц. д-р Елена ГАВРИЛОВА
e-mail: elena.gavrilova@mgu.bg
31.05.2018 10.00За всички специалностиВисша математика - поправителна сесия346
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
31.05.2018 10,30ПС-2Механика на скалите504 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: halkopirit@mail.bg
31.05.2018 10.00Механизация на минното производство-IVРЛПТ5 Редовно и задочно
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
31.05.2018 10,00ЕООС-2; ХИГ-3;ПГ-2; СДТНГ-2; ГПМЕР-2Минни технологии236 Поправителна сесия
ст.пр. Маргарита ПАПАЗОВА
e-mail: margarita.papazova@mgu.bg
31.05.2018 12:00всичкианглийски езикбл.3,каб.5
доц. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
31.05.2018 09:00ВсичкиГрунтознание и ХИГ375
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
31.05.2018 9:00КТИД 2, УРПС 1, ГГИ 2КМК511 или 51
ст.пр. Моника ХРИСТОВА
e-mail: monika.hristova@mgu.bg
31.05.2018 11:00всичкианглийски езикбл.3,каб.6
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
01.06.2018 10:00РПИ 4к (задочно)ЕООС621
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
01.06.2018 15АИУТАвтоматизация на добивни и транспортни машини508
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
01.06.2018 15АИУТМикропроцесорна техника508 Поправителна сесия
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
01.06.2018 12ЕЕЕОМикропроцесорна техника508 Поправителна сесия
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
01.06.2018 9КТИДПроектиране на вградени системи508 Поправителна сесия
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
01.06.2018 9АИУТУправление на електрозадвижванията508 Поправителна сесия
ас. Р. ПОПОВ
e-mail: rayno_popov@abv.bg
01.06.2018 13,30всички специалностиизпитна сесия задочно516
ас. Р. ПОПОВ
e-mail: rayno_popov@abv.bg
01.06.2018 11,00всички специалностипоправителна сесия редовно516
доц. д-р Николай СТОЯНОВ
e-mail: nts@mgu.bg
01.06.2018 10:00ХИГДинамика на подземните води375 Поправителна сесия
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
01.06.2018 10АИУТ магистри и КТИД магистриКомпютърно симулиране и проектиране616
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
01.06.2018 10АИУТПриложно програмно осигуряване616
гл.ас. д-р Николай Христов
e-mail: nk.hristov@gmail.com
01.06.2018 10:30ГПМЕР-5НПГ-
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
02.06.2018 10:00ЕООС, БТ, ММКПМ, ПГВъведение в компютърните технологии511
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
02.06.2018 11:30МиГ 1 и 3 курсИнформатика-СБД511
доц. д-р Петя ГЕНЧЕВА
e-mail: p_gencheva@abv.bg
02.06.2018 09.00СПЕЦИАЛНОСТ “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” - задочноНеорганична и аналитична химия320
доц. д-р Петя ГЕНЧЕВА
e-mail: p_gencheva@abv.bg
02.06.2018 11.00ОБОГАТЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА СУРОВИНИ - задочноОрганична химия320
ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
02.06.2018 11:00всичкивсички242
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
02.06.2018 9.00МиГ магистриЖироскопично ориентиране204а
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
04.06.2018 10:00МиГ 4к (задочно)ЕООС621
проф. д-р Радослав Върбанов
e-mail: rvarbanov@gmail.com
04.06.2018 09:00ХИГРегионална инженерна геология374 Поправителна сесия
проф. д-р Радослав Върбанов
e-mail: rvarbanov@gmail.com
04.06.2018 09:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)ХИГ374 Поправителна сесия
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
04.06.2018 10.00ЕЕЕО-ІІІ к. редовно и задочноЕл. безопасност108
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
04.06.2018 10.00ГПМЕР-2 редовноГеоморфология и кватернерна геология (текуща оценка)276
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
04.06.2018 10АИУТ - ІV - редовно обучениеКомпютърни системи за управление615 Поправителна сесия
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
04.06.2018 10АИУТ- ІІІ - редовно обучениеТехнически средства за автоматизация615 Поправителна сесия
ас. Р. ПОПОВ
e-mail: rayno_popov@abv.bg
04.06.2018 11,00всички специалностиликвидационна сесия редовно516
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
04.06.2018 10.00ГПМЕР-3 редовноРегионална геология274
доц. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
04.06.2018 09:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Грунтознание и ХИГ375 Поправителна сесия
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
04.06.2018 11АИУТОптимизация на технологични обекти610
доц. д-р Светлозар Бакърджиев
e-mail: -
05.06.2018 13:00ГПМЕР-5 задочновсички-
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
05.06.2018 10.00ЕЕЕО-ІV к. редовно Къси съединения108
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
05.06.2018 10.00ЕЕЕО V курс - задочно обучениеМЕЕС105
гл.ас. Антонио ЛАКОВ
e-mail: lakov.geot@mgu. bg
05.06.2018 10:00ХИГИнженерна геодинамика375 Поправителна сесия
проф. дтн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
05.06.2018 10:00СДТНГ, ГГПТТ и КМКПМфизика162
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
05.06.2018 10.00ГПМЕР-2 редовноГеоморфология и кватернерна геология (поправителна сесия)276
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
05.06.2018 10.00ГГИ-2Картография (поправителна сесия)276
проф. д-р Павел ПЕНЧЕВ
e-mail: penchev@mgu.bg
05.06.2018 09:00ХИГОпазване на подземните води372 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
05.06.2018 10.00МиГ-1 редовноОбща геология (поправителна сесия)277
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
05.06.2018 10.00РПИ-1 редовноОбща геология (поправителна сесия)277
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
05.06.2018 11,00ОРС-2 - задочноОснови на миннодобивните технологии236 редовна сесия - летен семестър
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
05.06.2018 11,00ОРС-2Основи на миннодобивните технологиикаб.227 Поправителна сесия
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
05.06.2018 11,00РПИ-4Основи на проектирането (подземно)каб.227 Поправителна сесия
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
05.06.2018 11,00РПИ-4 - задочноОснови на проектирането (подземно)236
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
05.06.2018 11,00РПИ-4Подземен добив 2 (Въгледобив)каб.227 Поправителна сесия
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
05.06.2018 9:00КТИД 2Операционни системи511 и 514
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
05.06.2018 9:00КТИД 3Програмиране в среда Интернет511
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
06.06.2018 10:00всички специалности ВКТ511
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
06.06.2018 11:30КТИД 4 курсЗащита и сигурност на информацията511
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
06.06.2018 11:30МиГ 1 и 3 курсИнформатика-СБД511
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
06.06.2018 10,00всички специалностивсички дисциплини312
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
06.06.2018 10.00ЕЕЕО редовно и задочно Ел част на ел. централи и п/ст.108
доц. д-р Христо ДИМИТРОВ
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg
06.06.2018 9:30всичкиПетролна геология, ГПНГН- Поправителна сесия
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
06.06.2018 10:30РПИ от минали годиниМинна аерология630 само със заверен индивидуален изпитен протокол
ас. Стефан ЗЕЙНЕЛОВ
e-mail: stefan.zeynelov@gmail.com
06.06.2018 09:00ХИГПодземни води в България372 Поправителна сесия
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
06.06.2018 10АИУТ - ІV - редовно обучениеАвтоматизация на обогатителни процеси615 Поправителна сесия
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
06.06.2018 10АИУТ - ІV - задочно обучениеАвтоматизация на обогатителни процеси615
доц. д-р Иван Проданов
e-mail: enemko@mail.bg
06.06.2018 11.00редовно и задочно обучениеЕлектротехника и електроника, Електротехника и ел.измервания, Обща електротехника303
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
07.06.2018 10.00ГПМЕР-3 задочноПолева геология274
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
07.06.2018 10.00ЕЕЕО редовно и задочно ТВН108
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
07.06.2018 10,30РПИ-3Механика на скалите при разработване находища на пол. изк.504 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
07.06.2018 10:00РПИ-3к (редовно) поправителна сесияМинна аерология630
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
07.06.2018 10,00всички специалностипоправителна сесия редовно,изпитна сесия задочно312
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
08.06.2018 10,00ГГПТТ-зад.обучение,редовно вс.спец.задочно-Топлосн.и гор.т-ка,попр.редовно312
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
08.06.2018 10,30ПС-2-задочноМеханика на скалите504
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
08.06.2018 9,00РПИ-4Надземен рудничен комплекс236 Поправителна сесия
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
08.06.2018 9,00ММП-2; АИУТ-2; ЕЕЕО-2Технология на минното производство236 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Николай ПЕРЕНОВСКИ
e-mail: perenovski@mgu.bg
08.06.2018 11.00ММПМеханика на флуидите19
гл.ас. д-р Николай Христов
e-mail: nk.hristov@gmail.com
08.06.2018 10:30ГПМЕР-5ФП-
доц. д-р Христо ДИМИТРОВ
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg
09.06.2018 9:30СДТНГ-1 задочноГТНГ-
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
10.06.2018 13.00ГПМЕР-3 редовноИсторична геология277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
10.06.2018 13.00ГГИ-3Исторична и регионална геология277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
10.06.2018 9.00ХИГ-2, ПГ-2Стратиграфия, исторична и регионална геология277
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
10.06.2018 9.00ГПМЕР-1 задочноПалеонтология274
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
11.06.2018 10:00РПИ-2к (задочно)МФ630
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
11.06.2018 10,00ММПТММ за задочно, вс.дисц.за редовно ликвидационна312
проф. д-р Радослав Върбанов
e-mail: rvarbanov@gmail.com
11.06.2018 09:00ХИГРегионална инженерна геология374 Ликвидационна сесия
проф. д-р Радослав Върбанов
e-mail: rvarbanov@gmail.com
11.06.2018 09:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)ХИГ374 Ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
11.06.2018 8.30Всички специалности- редовно обучениеВисша математика135
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
11.06.2018 13:30 ч.ЕООС, БТ, ГПМЕР и ОРС, редовно обучениеОРГАНИЧНА ХИМИЯ303 ликвидационна сесия
проф. д-р Кръстю ДЕРМЕНДЖИЕВ
e-mail: кrderm@mgu.bg
11.06.2018 10,00ПГ-2Механика на скалитекаб.227 Ликвидационна сесия
ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
11.06.2018 13:00всичкивсички242
доц. д-р Иван КАНАЗИРСКИ
e-mail: kanazirskis@abv.bg
11.06.2018 10.00ЕДДС, БТ, ОРС, РПИ, ПС, ГГПТТхимия ликвидационна редовнов катедрат
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
11.06.2018 10,00ЕООС-2; ХИГ-3;ПГ-2; СДТНГ-2; ГПМЕР-2Минни технологии236 Ликвидационна сесия
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
11.06.2018 9,00РПИ-4Надземен рудничен комплекс236 Ликвидационна сесия
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
11.06.2018 9,00ММП-2; АИУТ-2; ЕЕЕО-2Технология на минното производство236 Ликвидационна сесия
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marinela_panayotova@abv.bg, marichim@mgu.bg
11.06.2018 13:30 ч.ЕООС, БТ и ХИГ, II курс, редовно обучениеХИДРОХИМИЯ303 ликвидационна сесия
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marinela_panayotova@abv.bg, marichim@mgu.bg
11.06.2018 13.30ЕООС и БТ- зад . обучениеХидрохимия303
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
11.06.2018 10АИУТ - ІV - редовно обучениеАвтоматизация на обогатителни процеси615 Ликвидационна сесия
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
11.06.2018 10АИУТ - ІV - редовно обучениеКомпютърни системи за управление615 Ликвидационна сесия
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
11.06.2018 10,00вс.специалностиизпитна сесия задочно312
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
11.06.2018 10,00всички специалностиликвидационна сесия редовно312
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
11.06.2018 10.00ГПМЕР-3 редовноРегионална геология274
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
11.06.2018 9:00КТИД 1, 2ВП, ООП и ОП511 или 51
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
12.06.2018 11,00ПС-3Добив на полезни изкопаеми (подземно)408 Ликвидационна сесия
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
12.06.2018 11,00РПИ-3Подземен добив 1 (Рудодобив)408 Ликвидационна сесия
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
12.06.2018 11,00М и Г - 2Подземен добив на полезни изкопаеми408 Ликвидационна сесия
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
12.06.2018 11,00УРПС-1Производствени технологии-ІІІ ПДПИ408 Ликвидационна сесия
доц. д-р Светлозар Бакърджиев
e-mail: -
12.06.2018 13:00ГПМЕР-5 задочновсички-
гл.ас. Милена БЕГНОВСКА
e-mail: m_begnovska@abv.bg
12.06.2018 10.00МиГКадастър203
доц. д-р Майя ВАЦКИЧЕВА
e-mail: mayavack@gmail.com
12.06.2018 13:30МТФфизика 1 и 2162
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
12.06.2018 9.00ГПМЕР-1 редовноПалеонтология (ликвидационна сесия)274
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
12.06.2018 14.00ЕЕЕО редовно Ел. безопасност108
доц. д-р Христо ДИМИТРОВ
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg
12.06.2018 9:30СДТНГ-1 задочноГТНГ-
проф. дтн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
12.06.2018 10:00всичкифизика162
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
12.06.2018 9,00ЕЕЕО-2-задочноТехнология на минното производство236
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
12.06.2018 10 ч.СДТНГ и ПГ (редовно и задочно об.), РПИ и МиГ (задочно об.)Минералогия и петрография342
проф. д-р Павел ПЕНЧЕВ
e-mail: penchev@mgu.bg
12.06.2018 09:00ХИГОпазване на подземните води372 Ликвидационна сесия
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
12.06.2018 13:00ХИГГеоекология374 Ликвидационна сесия
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
12.06.2018 13:00Всички (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)ХИГ374
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
12.06.2018 11,00ОРС-2Основи на миннодобивните технологиикаб.227 Ликвидационна сесия
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
12.06.2018 11,00РПИ-4Основи на проектирането (подземно)каб.227 Ликвидационна сесия
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
12.06.2018 11,00РПИ-4Подземен добив 2 (Въгледобив)каб.227 Ликвидационна сесия
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
12.06.2018 9:00КТИД 2, УРПС 1, ГГИ 2КМК511 или 51
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
13.06.2018 10:00всички специалностиВКТ511
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
13.06.2018 16:00ЕООС, БТ, ММКПМ, ПГВъведение в компютърните технологии511
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
13.06.2018 11:30КТИД 4 курсЗащита и сигурност на информацията511
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
13.06.2018 11:30МиГ 1 и 3 курсИнформатика-СБД511
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
13.06.2018 16:00МиГ 1 и 3 курсИнформатика-СБД511
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
13.06.2018 10,00ММПМЕ за задочно об., вс.дисц.за ликвидационна редовно312
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
13.06.2018 10.00ЕЕЕО редовно Ел. мрежи и системи108
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
13.06.2018 10,30ПС-2Механика на скалите504 Ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
13.06.2018 10,30РПИ-3Механика на скалите при разработване находища на пол. изк.504 Ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
13.06.2018 10:00РПИ-3к (редовно) ликвидационна сесияМинна аерология630
ас. Стефан ЗЕЙНЕЛОВ
e-mail: stefan.zeynelov@gmail.com
13.06.2018 09:00ХИГПодземни води в България372 Ликвидационна сесия
доц. д-р Йордан Йорданов
e-mail: -
13.06.2018 11:00ГПМЕР задочноТПНГН-
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
13.06.2018 10.00ГПМЕР-2 редовноГеоморфология и кватернерна геология (ликвидационна сесия)276
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
13.06.2018 10.00ГГИ-2Картография (ликвидационна сесия)276
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
13.06.2018 10АИУТ- ІІІ - редовно обучениеТехнически средства за автоматизация615 Ликвидационна сесия
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
13.06.2018 10АИУТ - ІV - задочно обучениеТехнически средства за автоматизация615
доц. д-р Иван Проданов
e-mail: enemko@mail.bg
13.06.2018 11.00редовно и задочно обучениеЕлектротехника и електроника, Електротехника и ел. измервания, Обща електротехника303
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
14.06.2018 13.30ГПФ I курс - задочно обучениеВисша математика II част 135А
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
14.06.2018 10:00ГГПТТ - 2к (задочно)МФ630
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
14.06.2018 10.00ЕЕЕО редовно ТВН108
доц. д-р Елена ГАВРИЛОВА
e-mail: elena.gavrilova@mgu.bg
14.06.2018 9.30За всички специалности - редовно обучениеВисша математика - ликвидационна сесия303
доц. д-р Елена ГАВРИЛОВА
e-mail: elena.gavrilova@mgu.bg
14.06.2018 9.30АИУТ, ЕЕЕО, ММП I курс задочно обучениеВисша математика III част303
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
14.06.2018 11:00РПИ -3к (задочно)Минна аерология630
гл.ас. Антонио ЛАКОВ
e-mail: lakov.geot@mgu. bg
14.06.2018 10:00ХИГИнженерна геодинамика374 Ликвидационна сесия
ас. Радослав РУСИНОВ
e-mail: rusinovr@abv.bg, r.rusinov@mgu.bg
14.06.2018 9Всички специалностиВсички дисциплини508
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
14.06.2018 9:30всички - задочно обучениевсички421
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
15.06.2018 9.00ГПМЕР-3 редовноИсторична геология277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
15.06.2018 9.00ГГИ-3Исторична и регионална геология277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
15.06.2018 14.00ХИГ-2, ПГ-2Стратиграфия, исторична и регионална геология277
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
15.06.2018 10.00ЕЕЕО редовно Ел част на ел. централи и п/ст.108
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
15.06.2018 10,30ПС-2-задочноМеханика на скалите504
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
15.06.2018 10,30РПИ-3 - задочноМеханика на скалите при разработване находища на пол. изк.504
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
15.06.2018 15АИУТАвтоматизация на добивни и транспортни машини508 Ликвидационна сесия
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
15.06.2018 15АИУТМикропроцесорна техника508 Ликвидационна сесия
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
15.06.2018 12ЕЕЕОМикропроцесорна техника508 Ликвидационна сесия
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
15.06.2018 9КТИДПроектиране на вградени системи508 Ликвидационна сесия
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
15.06.2018 9АИУТУправление на електрозадвижванията508 Ликвидационна сесия
доц. д-р Константин Костов
e-mail: ccostow@yahoo.com
15.06.2018 9.00ЕЕЕОЕлектрически машини135
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
15.06.2018 10ч.ЕООС, БТ, УРПС, ХИГ, СДНГ, ГПМЕР, ГГИХимия/Аналитична химия303 Ликвидационна сесия
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
15.06.2018 9,0АИУТ-2; ММП-3 - задочноТехнология на минното производство236
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
15.06.2018 10.00РПИ-1 редовноОбща геология (ликвидационна сесия)277
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
15.06.2018 10.00МиГ-1 редовноОбща геология (ликвидационна сесия)277
доц. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
15.06.2018 09:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Грунтознание и ХИГ375 Ликвидационна сесия
доц. д-р Николай СТОЯНОВ
e-mail: nts@mgu.bg
15.06.2018 10:00ХИГДинамика на подземните води375 Ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Димитър СЪЧКОВ
e-mail: dimitarsachkov@gmail.com
15.06.2018 10.00ГГИ-1Основи на геоинформаиката (ликвидационна сесия)273
гл.ас. д-р Николай Христов
e-mail: nk.hristov@gmail.com
15.06.2018 10:30ГПМЕР-5ФП, НПГ-
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
16.06.2018 10.00ЕЕЕО редовно Къси съединения108
доц. д-р Йордан Йорданов
e-mail: -
16.06.2018 10:30ГПМЕР задочноТПНГН-
доц. д-р Николай Колев
e-mail: nick_kf12@abv.bg
16.06.2018 12:00ОРС и ПСфизика 1346
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
17.06.2018 11.00ГПМЕР-2 задочноСтратиграфия277
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: e_kraichev@yahoo.com
17.06.2018 10,00всички специалностиликвидационна сесия редовно143
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
18.06.2018 10:30ПС - (редовно и задочно)Вентилация на подземни обекти630
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: e_kraichev@yahoo.com
18.06.2018 10,00ГГПТТ - редовно обучениеликвидационна сесия - АГУ316
проф. д-р Иван СТОИЛОВ
e-mail: Ivan_stoilov@abv.bg
18.06.2018 10.00ЕЕЕО-ІІІ к. задочно обучение Ел. апарати105
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: gbtakov@abv.bg
18.06.2018 10,00всички специалностиликвидационна сесия редовно316
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
20.06.2018 10,30РПИ-3 - задочноМеханика на скалите при разработване находища на пол. изк.504
доц. д-р Константин Костов
e-mail: ccostow@yahoo.com
20.06.2018 10.00ЕЕЕОЕлектрически машини135
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
21.06.2018 13.30 МиГ I курсВисша математика II част 135
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
21.06.2018 11:00РПИ -3к (задочно)Минна аерология630
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
23.06.2018 11 ч.ГПМЕР-І задочно об.)Кристалооптика362
доц. д-р Николай Колев
e-mail: nick_kf12@abv.bg
23.06.2018 12:00МиГфизика 1346
гл.ас. д-р Симеон САВОВ
e-mail:
23.06.2018 11:00АИУТ-III курс задочно обучениеМеханизация на мините I част20
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
25.06.2018 13.30РПИ, ГГПТТ I курсВисша математика II част 135А
доц. д-р Николай Колев
e-mail: nick_kf12@abv.bg
29.06.2018 13:00РПИфизика 1346
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
05.07.2018 13.30ОРС, ПС I курсВисша математика II част 135
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
09.09.2018 14.00ГПМЕР-3 задочноИсторична геология277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
09.09.2018 11.00ГПМЕР-2 задочноСтратиграфия277
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
11.09.2018 10.00ГПМЕР-1 задочноПалеонтология (поправителна сесия)279
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
11.09.2018 10.00ГПМЕР-3 задочноПолева геология (поправителна сесия)279
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
18.09.2018 10.00ГПМЕР-1 задочноПалеонтология (ликвидационна сесия)279
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
18.09.2018 10.00ГПМЕР-3 задочноПолева геология (ликвидационна сесия)279
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
22.09.2018 10Обща геологияСДТНГ-1, ПГ-1, ЕООС-1, ГПМЕР-1, БТ-1; задочно обучение264

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter