logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
20.03.2019 10:30ВсичкиMA, ВПОС630
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
21.03.2019 14.00всички специалностивсички дисциплини308
доц. д-р Румен ИСТАЛИЯНОВ
e-mail: emp@mgu.bg , rgi@mgu.bg
21.03.2019 10 00ЕЕЕО, редовно и задочно обучениеЕлектроснабдяване на промишлени предприятия105
гл.ас. д-р Иван МИТЕВ
e-mail: ivan_mitev@mgu.bg
25.03.2019 11:00 часаВсички студентиМинно строителство235 ( Виде
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
25.03.2019 10:00СДТНГ, 5 к. зад.Контрол на сондажите258
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg
26.03.2019 9:30ММП-3 ЗадочноРуднични подемни уредби421
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
29.03.2019 14ЕЕЕО задочно обучениеМикропроцесорна техника508
доц. д-р Аспарух КАМБУРОВ
e-mail: asparuh.kamburov@mgu.bg
29.03.2019 10.00всичкивсички202
гл.ас. д-р Асен СТОЯНОВ
e-mail: asen_dragomirov@mail.bg
31.03.2019 9,30редовно и задочно обучениеМеханика304
ас. д-р Кремена ЩЕРЕВА
e-mail: k_shtereva@mail.bg
04.04.2019 10.00МиГ ред. и зад. об.ДМГМИ320
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
05.04.2019 13.30СДТНГ-I, редовно и задочно обучениеМинералогия и петрография342
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg
09.04.2019 9:30АИУТ 4 задочноМеханизация на мините 2-ра част421
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
12.04.2019 10:30ВсичкиMA, ВПОС630
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
12.04.2019 14АИУТ задочно обучениеАвтоматизация на добивни и транспортни машини Микропроцесорна техника508
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg
16.04.2019 9:30ММП-3 ЗадочноРуднични подемни уредби421
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
07.06.2019 10.00ГГИ-1, ГПМЕР-1, ХИГ-1; ПГ-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1, КТИД-1; редовно обучениеОбща геология (поправителна)264
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
10.06.2019 11:00 часаПодземно строителство - редовно обучение- III курсВзривна техника и технологии235 ( Виде
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
10.06.2019 11:00 часаПодземно строителство- редовно I курсВъведение в специалността235 ( Виде
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
14.06.2019 10.00ГГИ-1, ГПМЕР-1, ХИГ-1; ПГ-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1, КТИД-1; редовно обучениеОбща геология (ликвидационна)264
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
20.09.2019 11:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- III курсВзривна техника и технологии235 ( Виде
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
20.09.2019 11:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- I курсВъведение в специалността235 ( Виде
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
20.09.2019 10.00ГГИ-1, ГПМЕР-1, ПГ-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1; задочно обучениеОбща геология (ликвидационна)264

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter