logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
гл.ас. д-р Даниел Георгиев
e-mail: daniel__georgiev@abv.bg
11.09.2019 14:30всички специалностивсички дисциплини220 / 221
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
11.09.2019 10:30ВсичкиМА, ВПОС630
доц. д-р Валери ЗЛАТАНОВ
e-mail: vnz@mgu.bg
11.09.2019 10:00ГПМЕР, ПГ-2 к., зад.Основи на сондиранетов катедрат
доц. д-р Валери ЗЛАТАНОВ
e-mail: vnz@mgu.bg
11.09.2019 10:00СДТНГ-4 к., зад.Сондиране на хидрогеоложки и инженерногеоложки сондажив катедрат
доц. д-р Валери ЗЛАТАНОВ
e-mail: vnz@mgu.bg
11.09.2019 10:00СДТНГ-4 к., зад.Сондиране, 1 част -ПЯСв катедрат
доц. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
11.09.2019 10.00ЕЕЕО- редовно и задочно обучениеВИЕ105
доц. д-р Румен ИСТАЛИЯНОВ
e-mail: emp@mgu.bg , rgi@mgu.bg
11.09.2019 10 00ЕЕЕО, редовно и задочно обучениеЕлектроснабдяване на промишлени предприятия105
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
11.09.2019 13,30всички специалности-задочно об.поправит.сесиявсички дисциплини143
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
11.09.2019 8.00РПИ-1Въведение в минното дело408
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
11.09.2019 8.00ПС-3Добив на полезни изкопаеми408
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
11.09.2019 8.00ЕООС-4; ГПМЕР-4; ПГ-2;СДТНГ-3Минни технологии408
доц. д-р Цветан МИТРОВ
e-mail: tzmitrov@mgu.bg
11.09.2019 9:00Всички специалностиВсички дисциплини700
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
11.09.2019 10АИУТ - задочно обучениеАвтоматизация на обогатителни процеси615
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
11.09.2019 10АИУТ - задочно обучениеКомпютърни системи за управление615
доц. д-р Ирена СПАСОВА
e-mail: spasova@mgu.bg
11.09.2019 10:30ОРС бакалавриОпазване на околната средакат ИГЕ
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
11.09.2019 11.30РПИ-4Основи на проектирането236
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
11.09.2019 11.30РПИ-4Подземен добив 2 (Въгледобив)236
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
11.09.2019 12:00СДТНГ-5 к., зад.Контрол на сондажите258
доц. д-р Ромео АЛЕКСАНДРОВ
e-mail: romeo.alexandrov@mgu.bg
12.09.2019 11АИУТ и ЕЕЕО - задочно обучениеСилова електроника и преобразувателни уредби610
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
12.09.2019 11:00Всички специалностиВсички дисциплини511
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
12.09.2019 10 ч.ГПМЕР-І, редовно и задочно об.Кристалооптика362
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
12.09.2019 10 ч.ГПМЕР-ІІ, редовно и задочно об.Магмена петрология362
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: rayna vuchewa@mgu.bg
12.09.2019 10,00всички специалности-задочно об.поправит.сесиявсички дисциплини312
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
12.09.2019 12 00ЕЕЕО - задочно обчениеЕл. безопасност108
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
12.09.2019 10.30ПС-2; ПГ-2Механика на скалите504
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
12.09.2019 10.30РПИ-3Механика на скалите при разработване находища на полезни изкопаеми504
доц. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
12.09.2019 10.00ЕЕЕО- редовно и задочно обучение:МЕЕС105
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
12.09.2019 10:00СДТНГ-4 к., зад.Машини и съоръжения за добив и транспорт на нефт и газв катедрат
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
12.09.2019 10:00СДТНГ-3 к., зад.Машини и съоръжения за сондиранев катедрат
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
12.09.2019 10:00ЕООС-3 к., зад.Сондиране и добив на нефт и газв катедрат
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
12.09.2019 10:00СДТНГ-4 к., зад.Сондиране, 2 част-сондиране за нефт и газв катедрат
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
12.09.2019 12.00МиГ бакалавриМОГМИ 1ч.360
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
12.09.2019 12.00МиГ магистриМОГМИ 2ч.360
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno.popov@mgu.bg
12.09.2019 12.00всички специалности-задочно об.поправит.сесиявсички дисциплини516
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
12.09.2019 12:00Всички (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Всички151
доц. д-р Ирена СПАСОВА
e-mail: spasova@mgu.bg
12.09.2019 10:30ЕООС бакалавриТехнологии за третиране на твърди отпадъцикат ИГЕ
гл.ас. д-р Димитър СЪЧКОВ
e-mail: dimitarsachkov@gmail.com
12.09.2019 10,00ГГИ-1 (задочно)Основи на геоинформатиката (поправителна)273
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg
12.09.2019 10:00всички ЗАДОЧНОвсички421
доц. д-р Анатолий АНГЕЛОВ
e-mail: tonyagev@mgu.bg
13.09.2019 9,30 ч.ЕООС 4 курс и БТ 3 курс, Магистри -.ЕООСПроцеси и апарати, Реакторна техникаM8E
гл.ас. д-р Катя АСЕНОВА
e-mail: k_asenova@yahoo.com
13.09.2019 12.00МиГ ред. и зад. об.всички204а
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
13.09.2019 10.00ЕЕЕО - задочно обчениеЕл. мрежи и системи108
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
13.09.2019 10АИУТ - задочно обучениеИзмеране на неелектрични величини и Импулсна и цифрова схемотехникакаб.508А поправителна сесия
доц. д-р Николай КОЛЕВ
e-mail: nic_k@mgu.bg
13.09.2019 14:00МТФфизика346
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
13.09.2019 11,00всички специалности-задочно об.ликвид.сесиявсички дисциплини143
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
13.09.2019 10:00ЕЕЕО - задочно обучениефизика162
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
13.09.2019 10.00РПИ-4Надземен рудничен комплекс236
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
13.09.2019 10.00АИУТ-2; ЕЕЕО-2; ММП-3Технология на минното производство236
проф. д-р Петър Пенев
e-mail: katedramark@dbv.bg
13.09.2019 10.00МиГ ред. и зад. об.Картография203
проф. дтн Росица Петрова
e-mail: rpetrova_fri@yahoo.com
13.09.2019 9.00ч.EOOC и БТ Почвознание, Рекултивация и БT рекултивация101D
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno.popov@mgu.bg
13.09.2019 12.00всички специалности-задочно об.ликвид.сесиявсички дисциплини516
доц. д-р Иван Проданов
e-mail: ivan.prodanov@mgu.bg
13.09.2019 11:00всички зад. об.Електротехника и електроника, Ел.техника и ел. измервания, Обща ел.техника, Ел. машини и ел. задв.303А
доц. д-р Ирена СПАСОВА
e-mail: spasova@mgu.bg
13.09.2019 10:30БТВсички дисциплини за магистрикат ИГЕ
доц. д-р Виолета ТРИФОНОВА-ГЕНОВА
e-mail: violeta.trifonova@yahoo.com
13.09.2019 10-13.30всички специалностивсички301
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
14.09.2019 12,00ГПМЕР-3 (задочно)Исторична геология (ликвидационна)277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
14.09.2019 10.00ГПМЕР-2 (задочно)Стратиграфия (ликвидационна)277
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
14.09.2019 10.00ЕЕЕО - задочно обчениеКъси съединения и ТВН108
доц. д-р Петя ГЕНЧЕВА
e-mail: p_gencheva@mgu.bg
14.09.2019 09.00ОРС,СДТНГ, ГПМЕР, УРПС, ХИГ,Обща химия, Органична химия, Неорганична и аналитична химия303 а,блок
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
14.09.2019 9.00МиГ бакалавриВисша геодезия 1ч.204а
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
14.09.2019 9.00МиГ магистриЖироск. ориентиране204а
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
15.09.2019 10 00ЕЕЕО - задочно обчениеЕл част на ел. централи и п/ст.108
гл.ас. д-р Милена БЕГНОВСКА
e-mail: m_begnovska@abv.bg
16.09.2019 10.00МиГ ред. и зад. об.Кадастър203
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
16.09.2019 12:00ЕЕЕО и АИУТфизика346
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
16.09.2019 12:00ГГПТТ, ММП и КМКПМфизика 1 и 2346
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
16.09.2019 10всички специалностивсички дисциплини630
проф. д-р Михаил ВЪЛКОВ
e-mail: mvulkov@abv.bg
16.09.2019 10,00всички специалностивсички дисциплини346
проф. д-р Радослав Върбанов
e-mail: rvarbanov@gmail.com
16.09.2019 9:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Всички375
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
16.09.2019 12 00ЕЕЕО - задочно обчениеЕл. безопасност108
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
16.09.2019 10:00МТФ - задочно обучение"Икономика и управление"303
гл.ас. д-р Елица ЗАРЕВА
e-mail: elicailieva@mgu.bg
16.09.2019 10.00ГПМЕР-3 (задочно)Регионална геология (поправителна)277
доц. д-р Златинка КОВАЧЕВА
e-mail: zkovacheva@hotmail.com
16.09.2019 9.00АИУТ, ЕЕЕО, ММП, КМКПМ I курс задочно обучениеВисша математика III част304
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
16.09.2019 10:00СДТНГ-4 к., зад.Машини и съоръжения за добив и транспорт на нефт и газв катедрат
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
16.09.2019 10:00СДТНГ-3 к., зад.Машини и съоръжения за сондиранев катедрат
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
16.09.2019 10:00ЕЕЕО и АИУТ- задочно обучениефизика162
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
16.09.2019 10:00ЕООС-3 к., зад.Сондиране и добив на нефт и газв катедрат
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
16.09.2019 10:00СДТНГ-4 к., зад.Сондиране, 2 част-сондиране за нефт и газв катедрат
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
16.09.2019 10.00РПИ-4Надземен рудничен комплекс236
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
16.09.2019 10.00АИУТ-2; ЕЕЕО-2; ММП-3Технология на минното производство236
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg, vyara pozhidaeva@mgu.bg
16.09.2019 11,00всички специалности-задочно об.поправит.сесиявсички дисциплини312
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
16.09.2019 14.30АИУТ Теория на автоматичното управление I и Идентификация508
гл.ас. Тодор ТРЕНДАФИЛОВ
e-mail: todor@mgu.bg
16.09.2019 9.00МиГ ред. и зад. об.всички208
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
16.09.2019 13:30Всички специалностиВсички дисциплини514 А
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
16.09.2019 09:00СДТНГ-3 к., зад.Промивни течности и циментови разтвори258
доц. д-р Александър ЦОНКОВ
e-mail: altzon@abv.bg
16.09.2019 10.00МиГ ред. и зад. об.всички208
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
17.09.2019 12.00РПИ-3Подземен добив 1 (Рудодобив)408
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
17.09.2019 12.00М и Г -2Подземен добив на полезни изкопаеми408
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
17.09.2019 11:00Всички специалностиВсички дисциплини511
доц. д-р Светлана БРАТКОВА
e-mail: s_bratkova@mgu.bg
17.09.2019 11,00ч.БТ и ЕООС 2курс, БТ и ЕООС 4 курс,Обща и геологична микробиология, БТ за пречистване на води, БТ методи в геоекологията801
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: rayna vuchewa@mgu.bg
17.09.2019 10,00всички специалности-задочно об.ликвид.сесиявсички дисциплини312
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
17.09.2019 10.00ГПМЕР-1 (задочно)Палеонтология (ликвидационна)265
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
17.09.2019 10.00ГПМЕР-3 (задочно)Полева геология (ликвидационна)265
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
17.09.2019 15.00ЕЕЕО - задочно обчениеКъси съединения и ТВН108
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
17.09.2019 10:00СДТНГ - 5 к. ,зад.разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, 1 частв катедрат
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
17.09.2019 10:00СДТНГ - 5 к. ,зад.разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, 2 частв катедрат
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
17.09.2019 10АИУТ Измеране на неелектрични величини и Импулсна и цифрова схемотехникакаб.508А ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
17.09.2019 12:00МЕМФ - задочно обучение"Икономика и управление"303
ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
17.09.2019 11:00всички задочновсички-
доц. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
17.09.2019 10.00EEEO-редовно и задочно обучениеКъси съединения в ел. системи105
доц. д-р Иван КАНАЗИРСКИ
e-mail: kanazirskis@abv.bg
17.09.2019 12ЕООС, БТ, ПС, РПИ, ГГПТТ, ОРС задочноОбща химияв катедрат
доц. дн Александър Луканов
e-mail: alex_loukanov@yahoo.com
17.09.2019 12,30 ч.Магистри, всички специалности Биосензори и биоиндикатори101D
доц. дн Александър Луканов
e-mail: alex_loukanov@yahoo.com
17.09.2019 12:30ЕООС, БТБиосензори и биоиндикаторикат ИГЕ
доц. д-р Иван Проданов
e-mail: ivan.prodanov@mgu.bg
17.09.2019 11:00всички зад. об.Електротехника и електроника, Ел.техника и ел. измервания, Обща ел.техн., Ел. машини и ел. задв.304
гл.ас. Ясен ПРОКОПОВ
e-mail: yasen@mgu.bg
17.09.2019 10.00МиГ ред. и зад. об.всички208
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
17.09.2019 10.00МиГ-1, РПИ -1, ГГПТТ-1, ПС-2 (задочно)Обща геология (ликвидационна)277
доц. д-р Пламен САВОВ
e-mail: psavov@mgu.bg
17.09.2019 14:00ГПФфизика 1 и 2162
доц. д-р Ирена СПАСОВА
e-mail: spasova@mgu.bg
17.09.2019 10:30БТминерални биотехнологиикат ИГЕ
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
17.09.2019 14АИУТ и КТИД - магистриПриложно програмно осигуряване и Компютърно симулиране и проектиране616
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
17.09.2019 10АИУТТеория на автоматичното управление - ІІ част и Оптимизация на технологични обекти508
проф. д-р Станислав ТОПАЛОВ
e-mail: stopalov@gmail.com
17.09.2019 10.00всичкивсички204б
доц. д-р Виолета ТРИФОНОВА-ГЕНОВА
e-mail: violeta.trifonova@yahoo.com
17.09.2019 12.00-13.0всички специалностивсички309
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
18.09.2019 10.00ЕЕЕО - задочно обчениеЕл. мрежи и системи108
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
18.09.2019 10:00 чвсички студенти, всички специалностиОрганична химия303А
гл.ас. д-р Веселина ГОСПОДИНОВА
e-mail: veselina_gospodinova80@abv.bg
18.09.2019 8.00МиГ ред. и зад. об.всички203
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
18.09.2019 09:00МТФ - редовно обучение"Икономика и управление"303
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
18.09.2019 09:30МЕМФ - редовно обучение"Икономика и управление"303
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
18.09.2019 10:30ВсичкиМА, ВПОС630
доц. д-р Валери ЗЛАТАНОВ
e-mail: vnz@mgu.bg
18.09.2019 10:00ГПМЕР, ПГ-2 к., зад.Основи на сондиранетов катедрат
доц. д-р Валери ЗЛАТАНОВ
e-mail: vnz@mgu.bg
18.09.2019 10:00СДТНГ-4 к., зад.Сондиране на хидрогеоложки и инженерногеоложки сондажив катедрат
доц. д-р Валери ЗЛАТАНОВ
e-mail: vnz@mgu.bg
18.09.2019 10:00СДТНГ-4 к., зад.Сондиране, 1 част -ПЯСв катедрат
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
18.09.2019 14.30задочно обучение EEEO4 и АИУТ 4Микропроцесорна техника508
доц. д-р Аспарух КАМБУРОВ
e-mail: asparuh.kamburov@mgu.bg
18.09.2019 10.00всичкивсички203
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
18.09.2019 10.00ГПМЕР-2 (задочно)Геоморфология и кватернерна геология (ликвидационна)276
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
18.09.2019 10:00 чвсички студенти, всички специалностиФизикохимия, Хидрохимия303А поправителна сесия
доц. д-р Ирена СПАСОВА
e-mail: spasova@mgu.bg
18.09.2019 10:30БТПреработване на битови отпадъцикат ИГЕ
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
18.09.2019 10.30РПИ-4Основи на проектирането236
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
18.09.2019 10.30РПИ-4Подземен добив 2 (Въгледобив)236
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
18.09.2019 12:00СДТНГ-5 к., зад.Контрол на сондажите258
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
18.09.2019 10 ч.МГ, РПИ, редовно об.Минералогия и петрография342
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
18.09.2019 10 ч.ЕООС, БТ, ОРС, редовно и задочно об.Минералогия и петрография (част Минералогия)342
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
19.09.2019 14:00за всички специалности629
проф. д-р Михаил ВЪЛКОВ
e-mail: mvulkov@abv.bg
19.09.2019 12.00всички специалностивсички дисциплини303
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
19.09.2019 12 00ЕЕЕО - задочно обчениеЕл част на ел. централи и п/ст.108
доц. д-р Пламен ГЕОРГИЕВ
e-mail: ps_georgiev@mgu.bg
19.09.2019 09.00 часаБТ и ЕООС 3курс, БТ и ЕООС 4 курс, Магистри ЕООСОснови на екологията, БТ за пречистване на почвите,БТ за енергийни източници, ОВОС101 D
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
19.09.2019 10.30ПС-2; ПГ-2Механика на скалите504
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
19.09.2019 10.30РПИ-3Механика на скалите при разработване находища на полезни изкопаеми504
гл.ас. д-р Здравец ЕФТИМОВ
e-mail: Zdravetse@yahoo.com
19.09.2019 12.00РПИ-4Нетрадиционни методи за добив на п.и.236
гл.ас. д-р Здравец ЕФТИМОВ
e-mail: Zdravetse@yahoo.com
19.09.2019 10.00ОРС-2Основи на миннодобивните технологии236
доц. д-р Иван КАНАЗИРСКИ
e-mail: kanazirskis@abv.bg
19.09.2019 12ЕООС, БТ, ПС, РПИ, ГГПТТ, ОРС задочноОбща химияв катедрат
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
19.09.2019 12.00МиГ бакалавриВисша геодезия 2ч.360
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
19.09.2019 12.00МиГ магистриГНСС 2ч.360
доц. д-р Марина НИКОЛОВА
e-mail: mnikolova@mgu.bg
19.09.2019 10:00ХИГ, ПГ, ГПМЕР, СДНГЕООСкат ИГЕ
доц. д-р Марина НИКОЛОВА
e-mail: mnikolova@mgu.bg
19.09.2019 11:00ЕООСОООСкат ИГЕ
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
19.09.2019 10 ч.МГ, РПИ -задочно об.; ПГ, СДТНГ - редовно и задочно об.Минералогия и петрография342
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg, vyara pozhidaeva@mgu.bg
19.09.2019 10,00всички специалности-задочно об.ликвид.сесиявсички дисциплини312
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
19.09.2019 12:00Всички (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)ХИГ151
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
19.09.2019 10:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
доц. д-р Ирена СПАСОВА
e-mail: spasova@mgu.bg
19.09.2019 10:30ЕООС, МТО, УКВ, ОЕРУРВсички дисциплини за магистрикат ИГЕ
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
19.09.2019 13:30Всички специалностиВсички дисциплини514 А
гл.ас. д-р Кремена ЩЕРЕВА
e-mail: k_shtereva@mail.bg
19.09.2019 10.00МиГ ред. и зад. об.ДМГМИ203
гл.ас. д-р Наталия АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: nataliya.aleksandrova@mgu.bg
20.09.2019 9.30МиГ ред. и зад. об.всички202
гл.ас. д-р Веселина ГОСПОДИНОВА
e-mail: veselina_gospodinova80@abv.bg
20.09.2019 9.00МиГ ред. и зад. об.всички203
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
20.09.2019 12задочно обучение ММП5, АИУТ5 и АИУТ4АМП, АДТМ и УЕЗ508
доц. д-р Златинка КОВАЧЕВА
e-mail: zkovacheva@hotmail.com
20.09.2019 10.00АИУТ, ЕЕЕО, ММП, КМКПМ I курс задочно обучениеВисша математика III част304
доц. д-р Николай КОЛЕВ
e-mail: nic_k@mgu.bg
20.09.2019 14:00МТФфизика346
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
20.09.2019 10ЕООС, БТ, ГПМЕР - всички задочно обучениеАналитична химия, Неорганична и аналитична химия303А
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
20.09.2019 11:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- III курсВзривна техника и технологии235 ( Виде
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
20.09.2019 11:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- I курсВъведение в специалността235 ( Виде
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
20.09.2019 10:00 чвсички студенти, всички специалностиФизикохимия, Хидрохимия303А ликвидационна сесия
доц. д-р Симеон САВОВ
e-mail: simeon.savov@mgu.bg
20.09.2019 12,00АИУТ-III курс задочно обучениеМеханизация на мините I част20
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
20.09.2019 10.00ГГИ-1, ГПМЕР-1, ПГ-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1 (задочно)Обща геология (ликвидационна)264
проф. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
20.09.2019 9:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Всички372
проф. д-р Павел ПАВЛОВ
e-mail: nid@mgu.bg
24.09.2019 12:00МиГСтроителство на подземни съоръжения304
гл.ас. Ясен ПРОКОПОВ
e-mail: yasen@mgu.bg
24.09.2019 10.00МиГ ред. и зад. об.всички204б
гл.ас. д-р Елица ЗАРЕВА
e-mail: elicailieva@mgu.bg
25.09.2019 10.00ГПМЕР-3 (задочно)Регионална геология (ликвидационна)277
доц. д-р Иван Иванов
e-mail: idim68@abv.bg
26.09.2019 10.00ГПМЕР-3 (задочно)Структурна геология и геотектоника (ликвидационна)276
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
26.09.2019 10:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
гл.ас. д-р Асен СТОЯНОВ
e-mail: asen_dragomirov@mail.bg
29.09.2019 9,30всички специалностивсички дисциплини304

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter