logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
доц. д-р Евгения АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: jogeni@abv.bg
15.03.2018 11РПИ III курс задочно обучение 215
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
15.03.2018 10ПС I курсВъведение в специалността235
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
15.03.2018 11МиГ Ік.CAD системи за ТММ514а, 515
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
16.03.2018 12ГГПМЕР ІІ (зад.)Магмена петрология
гл.ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
16.03.2018 10всичкивсички
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: e_kraichev@yahoo.com
16.03.2018 10 143
доц. д-р Иван МИНИН
e-mail: minin@dir.bg
16.03.2018 10MMП - IVМинни машини20
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
16.03.2018 10РПИ-4Надземен рудничен комплекс225
доц. д-р Иван Проданов
e-mail: enemko@mail.bg
16.03.2018 11МиГ, ГГПТТ, ММП задочно обучениеЕлектротехника и електроника, Електротехника и ел. измервания304
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: gbtakov@abv.bg
16.03.2018 10:00 316
доц. д-р Елена ГАВРИЛОВА
e-mail: elenag@mbox.contact.bg
19.03.2018 10Висша математика II частМЕМФ Задочно обучение, I курс346
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: halkopirit@mail.bg
19.03.2018 14:30ЕЕЕО - III курс, задочно обучениеМинна техника5
доц. д-р Христо ШЕЙРЕТОВ
e-mail: sheiretov@abv.bg
19.03.2018 14ММП - V курс, задочно обучениеТовароподемни машини5
доц. д-р Мила ИЛИЕВА - ОБРЕТЕНОВА
e-mail: milailieva@abv.bg
20.03.2018 10 Електроника-спец. АИУТ и ЕЕЕО119
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
20.03.2018 9:30АИУТ - IV - задочно обучениеМеханизация на мините – II част421
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
20.03.2018 9:30РПИ– III - задочно обучениеМинни машини и съоръжения – II част421
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
20.03.2018 9:30ММП – III - задочно обучениеРуднични подемни уредби421
гл.ас. Катя АСЕНОВА
e-mail: k_asenova@yahoo.com
21.03.2018 12МиГ Задочно обучениевсички203
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
21.03.2018 10ЕЕЕОЕл. безопасност108
доц. д-р Цветан МИТРОВ
e-mail: tzmitrov@mgu.bg
21.03.2018 10 -всички-бакалаври700
доц. д-р Ромео АЛЕКСАНДРОВ
e-mail: romeo.alexandrov@abv.bg
22.03.2018 10Сп. „АИУТ” и сп. „ЕЕЕО” – задочно обучениеСилова електроника и преобразувателни уредби610
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
22.03.2018 10:30РПИМинна аерология630
доц. д-р Симеон ГАГОВ
e-mail:
23.03.2018 12Всички Всички дисциплини610
доц. д-р Мила ИЛИЕВА - ОБРЕТЕНОВА
e-mail: milailieva@abv.bg
27.03.2018 10 Електронни устройства в ИТ-спец. КТИД119
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
28.03.2018 10ЕЕЕОЕл. мрежи108
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
29.03.2018 10:30ПСВентилация на подземни обекти630
доц. д-р Иван МИНИН
e-mail: minin@dir.bg
03.04.2018 10:30ЕЕЕО - IV курсТехника и технология за обогатяване на полезни изкопаеми20
доц. д-р Иван МИНИН
e-mail: minin@dir.bg
03.04.2018 10:30ЕЕЕО - IV курсТехника и технология за обогатяване на полезни изкопаеми20
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail:
12.04.2018 9:30ГГПТТ и ММП – всички курсове задочно обучениеФизика II част346
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
12.04.2018 10:30РПИМинна аерология630
доц. д-р Елена ГАВРИЛОВА
e-mail: elenag@mbox.contact.bg
16.04.2018 10МЕМФ Задочно обучение, I курсПоправителна сесия Висша математика346
доц. д-р Цветан МИТРОВ
e-mail: tzmitrov@mgu.bg
18.04.2018 10 -всички-бакалаври700
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
19.04.2018 10:30ПСВентилация на подземни обект630
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
22.09.2018 10Обща геологияСДТНГ-1, ПГ-1, ЕООС-1, ГПМЕР-1, БТ-1; задочно обучение264

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter