logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
доц. д-р Мила ИЛИЕВА - ОБРЕТЕНОВА
e-mail: milailieva@abv.bg
04.09.2017 10-АИУТ и ЕЕЕО /редовно/Учебна електротехническа практика119
проф. д-р Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
04.09.2017 10МЕМФ ПГфизика атомна и ядрена физика162
доц. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
04.09.2017 10ред. и зад. об.Жироск. ориентиране204а
ас. Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
04.09.2017 10 ГГПТТ,ПС, РПИ и МиГ277
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: halkopirit@mail.bg
05.09.2017 10ЕЕЕО - III курс; задочно обучение.Минна техника
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: halkopirit@mail.bg
05.09.2017 10:00ЕЕЕО - III курс; редовно обучение.Минна техника20
доц. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
05.09.2017 9ред. и зад. об.Висша геодезия 1ч.204а
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail:
05.09.2017 10 Аналитична химияБТ и ЕООС, редовно обучение;поправителна сесия303
гл.ас. д-р Николай ПЕРЕНОВСКИ
e-mail: perenovski@mgu.bg
07.09.2017 9ММП - II курс; редовно обучениеМеханика на флуидите19
доц. д-р Елена ГАВРИЛОВА
e-mail: elenag@mbox.contact.bg
08.09.2017 9:30Поправителна сесия Всички специалностиВисша математика346
доц. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
08.09.2017 9ред. и зад. об.МОГМИ 1ч.204а
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
09.09.2017 11 всички студенти, всички специалности, редовно обучение;поправителна сесия303
доц. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
09.09.2017 10ред. и зад. об.ГНСС 2ч.204а
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marinela_panayotova@abv.bg, marichim@mgu.bg
09.09.2017 11 всички студенти, всички специалности, редовно обучение;поправителна сесия303
гл.ас. д-р Майя ВАЦКИЧЕВА
e-mail: mayavack@gmail.com
11.09.2017 14всички специалности от 2, 3 и 4 курсФизика 1 част346
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail:
11.09.2017 10АИУТ и ЕЕЕО редовни студентифизика303
проф. д-р Цветан ДАМЯНОВ
e-mail: zld47@mgu.bg
11.09.2017 9:30ММП - IV курс, редовно обучение Рудничен локомотивен и пневмоколесен транспорт5
проф. д-р Цветан ДАМЯНОВ
e-mail: zld47@mgu.bg
11.09.2017 9:30ММП - III курс; редовно обучение.3D-моделиране и специални компютърни методи5
проф. д-р Цветан ДАМЯНОВ
e-mail: zld47@mgu.bg
11.09.2017 9:30ММП - I курс; ОКС "магистър", задочно обучениеМанипулатори, роботи и роботизирани системи в мините и строителството5
проф. д-р Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
11.09.2017 10МЕМФ ПГфизика атомна и ядрена физика162
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
11.09.2017 13:30ГПМЕР – ред. и зад. об. ГГИ, ХИГ
гл.ас. д-р Майя ВАЦКИЧЕВА
e-mail: mayavack@gmail.com
12.09.2017 14всички специалности от 3 и 4 курсФизика 2 част346
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
12.09.2017 14 поправителна сесия техническа безопасност
проф. д-р Милка Кръстева
e-mail:
12.09.2017 13 БТ/РО - ензимология 101D
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail:
12.09.2017 10 Аналитична химияБТ и ЕООС, редовно обучение;ликвидационна сесия303
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
12.09.2017 10ЕООС, БТ, ОРС ред. и зад. об.Минералогия и петрография (ч.Петрография)
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
12.09.2017 10всички ред. и зад. об.Минералогия и петрография
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
13.09.2017 10 всички ред. и зад. об.
доц. д-р Мила ИЛИЕВА - ОБРЕТЕНОВА
e-mail: milailieva@abv.bg
13.09.2017 13-АИУТ и ЕЕЕО /редовно/Електроника119
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail:
15.09.2017 10АИУТ и ЕЕЕО редовнифизика303
доц. д-р Мила ИЛИЕВА - ОБРЕТЕНОВА
e-mail: milailieva@abv.bg
15.09.2017 10-КТИДЕлектронни устройства в ИТ119
проф. д-р Милка Кръстева
e-mail:
15.09.2017 13 БТ/ЗО - ензимология 101D
доц. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
15.09.2017 9ред. и зад. об.Висша геодезия 2ч.203
доц. д-р Христо ШЕЙРЕТОВ
e-mail: sheiretov@abv.bg
15.09.2017 10ММП - IIIРудничен конвейерен транспорт5
доц. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
16.09.2017 10ред. и зад. об.МОГМИ 2ч.203
гл.ас. д-р Майя ВАЦКИЧЕВА
e-mail: mayavack@gmail.com
18.09.2017 14всички специалности от 2 курсФизика 1 част162
гл.ас. д-р Майя ВАЦКИЧЕВА
e-mail: mayavack@gmail.com
18.09.2017 14всички специалности от 3 курсФизика 2 част162
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
18.09.2017 14:30 всички студенти, всички специалности, редовно обучение;ликвидационна сесия304
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
18.09.2017 10всички ред. и зад. об.Минералогия и петрография
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marinela_panayotova@abv.bg, marichim@mgu.bg
18.09.2017 14:30 всички студенти, всички специалности, редовно обучение;ликвидационна сесия304
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
19.09.2017 10 всички ред. и зад. об.
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
19.09.2017 10всички ред. и зад. об.Минералогия и петрография
проф. д-р Георги ФЕТВАДЖИЕВ
e-mail: g_fet@mgu.bg
21.09.2017 10Проектиране на минна механизация - магистриММП – I, ОКС „магистър”, задочно обучение420
проф. д-р Георги ФЕТВАДЖИЕВ
e-mail: g_fet@mgu.bg
21.09.2017 10ММП - IIIПневматично и хидравлично задвижване420

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter