logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
15.01.2019 11.00ГГПТТ, ЕЕЕО, АИУТ I курсВисша математика I част (ЛААГ)98
гл.ас. д-р Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
15.01.2019 11.00МТФ I курсВисша математика I част303
доц. д-р Румен ИСТАЛИЯНОВ
e-mail: emp@mgu.bg , rgi@mgu.bg
15.01.2019 9 00ЕЕЕО IV курс, редовно обучениеЕлектрообзавеждане на взривоопасни производства105
доц. д-р Румен ИСТАЛИЯНОВ
e-mail: emp@mgu.bg , rgi@mgu.bg
15.01.2019 11 00ГГПТТЕлектроснабдяване и електрообзавеждане при транспорт и съхранение на нефт и газ 105
доц. д-р Веселин МИТЕВ
e-mail: ves_mitev@abv.bg
15.01.2019 11:00УРПС - 3 курсУправление на индустриалното предприятие142
ст.пр. Маргарита ПАПАЗОВА
e-mail: margarita.papazova@mgu.bg
15.01.2019 10:30МТФанглийски езикбл.3,каб 5
ст.пр. Маргарита ПАПАЗОВА
e-mail: margarita.papazova@mgu.bg
15.01.2019 10:30МЕМФанглийски езикбл.3,каб 5
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
15.01.2019 13:45всички специалностиСМ, ТМ309
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
15.01.2019 11.00БТ-1, ЕООС-1 редовно обучениеОбща геология270
гл.ас. д-р Димитър СЪЧКОВ
e-mail: dimitarsachkov@gmail.com
15.01.2019 10.00ГГИ-3CAD-сисстеми в геологията273
доц. д-р Виолета ТРИФОНОВА-ГЕНОВА
e-mail: violeta.trifonova@yahoo.com
15.01.2019 10:00ОРС,ПС,РПИтеоретична механика135а
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
15.01.2019 9:00КТИД I, 2 групаОснови на програмирането511
ст.пр. Моника ХРИСТОВА
e-mail: monika.hristova@mgu.bg
15.01.2019 10:00всичкианглийски езикбл.3,каб 6
доц. д-р Майя ВАЦКИЧЕВА
e-mail: mayavack@gmail.com
16.01.2019 8.00MиГ II курс, РПИ II курс, ОРС II курсфизика II162
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
16.01.2019 10:00СДТНГ, 4к., ред.Разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, 1 частв катедрат
пр. д-р Елена ДАВЧЕВА
e-mail: elena.davcheva@mgu.bg
16.01.2019 9:00II курс всички специалностируски езикбл.3,каб 6
доц. д-р Иван Иванов
e-mail: idim68@abv.bg
16.01.2019 9.30ГГИ-4Геология и околна среда273
доц. д-р Иван КАНАЗИРСКИ
e-mail: kanazirskis@abv.bg
16.01.2019 10.00БТ,ЕООС,ОРС, РПИ,ГГПТТ,ПСобща химия375 ГПФ
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
16.01.2019 10:00СДТНГ, 3к., ред.Машини и съоръжения за сондиранев катедрат
доц. д-р Цветан МИТРОВ
e-mail: tzmitrov@mgu.bg
16.01.2019 9:00ЕООС и БТ магистрисистеми за регулиране на пречиствателни процеси и автоматизация на биотехнологични процеси700
доц. д-р Христо СТОЕВ
e-mail: drstoev@abv.bg
16.01.2019 12:00ЕООС II, ХИГ III, редовно обучениеМинни технологии220
проф. д-р Иван СТОИЛОВ
e-mail: Ivan_stoilov@abv.bg
16.01.2019 14.00всички специалностивсички дисциплини308
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
16.01.2019 13:30КТИД IIIРазработване на приложен софтуер515
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
16.01.2019 9:00АИУТ I , ГГИ IIОснови на програмирането515
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
17.01.2019 11.00ЕООС, БТ I курсВисша математика I част (ЛААГ)98
доц. д-р Ефросима ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА
e-mail: dekangpf@mgu.bg
17.01.2019 10:00СДТНГФНП-
доц. д-р Йордан Йорданов
e-mail: -
17.01.2019 9:30ГПМЕР, ГГИТПНГН-
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
17.01.2019 11:00СДТНГ, 4к., ред.Курсов проект по сондиране 2 частв катедрат
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
17.01.2019 10:30ЕООС, 3к., ред.Сондиране и добив на нефт и газв катедрат
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
17.01.2019 10.00ГГИ-3Геоморфология и кватернерна геология276
ст.пр. Маргарита ПАПАЗОВА
e-mail: margarita.papazova@mgu.bg
17.01.2019 10:30МЕМФанглийски езикбл.3,каб 5
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
17.01.2019 9,00ЕЕЕО 1, АИУТ 1, ОРС 3, РПИ 1,3Машинознание320
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
17.01.2019 9:00УРПС I, ГГИ IКомпютърни мрежи и комуникации515
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
17.01.2019 9.00КТИД 3СУБД (теоретичен изпит)515
гл.ас. д-р Наталия АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: nataliya.aleksandrova@mgu.bg
18.01.2019 9.15 ч.МиГ 3к.ЦОИ204а
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
18.01.2019 11,00М и Г - 2 - редовноПодземен добив на полезни изкопаеми236
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
18.01.2019 10:00Всички специалностиВКТ511
доц. д-р Анатолий АНГЕЛОВ
e-mail: tonyagev@mgu.bg
18.01.2019 9:30ЕООС и БТ магистриРеакторна техниката в геоекологията и Реакторна технока в биотехнологиятакат. ИГЕ
ст.пр. Цветелина ВУКАДИНОВА
e-mail: tsvetelina.vukadinova@mgu.bg
18.01.2019 9:30всичкинемски езикбл.3,каб 5
проф. д-р Радослав Върбанов
e-mail: rvarbanov@gmail.com
18.01.2019 9:00Всички (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)ХИГ374
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
18.01.2019 14.30ЕЕЕО-редовно обучениеТВН108
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
18.01.2019 14.00РПИ-редовно обучениевсички дисциплини308
доц. д-р Христо ДИМИТРОВ
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg
18.01.2019 10:00ГПМЕР-3ПГ-
гл.ас. Антонио ЛАКОВ
e-mail: lakov.geot@mgu. bg
18.01.2019 10:00ХИГИГП374
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
18.01.2019 9:00СДТНГ и ГГПТТфизика162
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
18.01.2019 11:00СДТНГ, 4к., ред.Сондиране, 2 част - Сондиране за нефт и газв катедрат
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
18.01.2019 9,00ММП-2; АИУТ-2; ЕЕЕО-2 - редовноТехнология на минното производство236
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
18.01.2019 10БТІІ, ЕООСІІ,ОРСІІ,ГПМЕРІІФизикохимия336 лаб за студенти редовна форма на обучение
ст.пр. Маргарита ПАПАЗОВА
e-mail: margarita.papazova@mgu.bg
18.01.2019 10:30МТФанглийски езикбл.3,каб 5
проф. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
18.01.2019 9:00ХИГГрунтознание375
доц. д-р Станислав ТОПАЛОВ
e-mail: stopalov@gmail.com
18.01.2019 9.00ч.МиГ4к.Минна геометрия202
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
19.01.2019 10.00ХИГ-2 редовноСтратиграфия, исторична и регионална геология277
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
19.01.2019 9:00АИУТ и ММ, магистриКомпютърни мрежи и комуникации503
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
20.01.2019 11.00ГПМЕР-3 редовноИсторична геология277
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
20.01.2019 11.00КТИД-1Обща геология360
гл.ас. д-р Наталия АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: nataliya.aleksandrova@mgu.bg
21.01.2019 9.30 ч.МиГ 3к.Основи на ДИ204а
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
21.01.2019 11.00ГГИ, ПГ, ХИГ, ГПМЕР, СДТНГ I курсВисша математика I част (ЛААГ)98
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
21.01.2019 10за всички специалностипо всички дисциплини621
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
21.01.2019 10.00ЕЕЕО -редовно обучениевсички дисциплини308
доц. д-р Иван Иванов
e-mail: idim68@abv.bg
21.01.2019 10.00ГПМЕР-3 редовноПолева геология274
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
21.01.2019 12:00СДТНГ, 4к., ред.Контрол на сондажите258
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
21.01.2019 09:00СДТНГ, 3к., ред.Промивни течности и циментови разтвори258
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
22.01.2019 9:00КТИДфизика162
доц. д-р Ромео АЛЕКСАНДРОВ
e-mail: romeo.alexandrov@mgu.bg
24.01.2019 10ЕЕЕО 3 и АИУТ 3СЕ и ПУ610
доц. д-р Николай Колев
e-mail: nick_kf12@abv.bg
24.01.2019 13:30МТФфизика II346
доц. д-р Анатолий АНГЕЛОВ
e-mail: tonyagev@mgu.bg
25.01.2019 9:30ЕООС и БТ магистриРеакторна техниката в геоекологията и Реакторна технока в биотехнологиятакат.ИГЕ
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
25.01.2019 10.00EEEO-редовно обучениеEл. мрежи и системи108
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
26.01.2019 9АИУТ - задочно обучениеИмпулсна и цифрова схемотехника508
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
28.01.2019 12:00СДТНГ, 4к., ред.Контрол на сондажите258
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
28.01.2019 09:00СДТНГ, 3к., ред.Промивни течности и циментови разтвори258
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
28.01.2019 10.00КТИД-магистриВъведение в ORACLE511
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
28.01.2019 9.00КТИД-магистриПрограмиране с XML511
доц. дн Александър Луканов
e-mail: alex_loukanov@yahoo.com
29.01.2019 13:00ЕООС и БТ магистриХимия на околната средакат ИГЕ с индивидуален протокол и книжка
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
30.01.2019 10:00КТИД - магистриСофтуерен мениджмънт515
доц. дн Александър Луканов
e-mail: alex_loukanov@yahoo.com
01.02.2019 13:00ЕООС и БТ магистриБиосензори и биоиндикаторикат ИГЕ с индивидуален протокол и книжка
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
04.02.2019 10:30ПС-4к задочноВПОС630
ас. д-р Здравец ЕФТИМОВ
e-mail: Zdravetse@yahoo.com
04.02.2019 12РПИ-4 - задочноНетрадиционни методи за добив на п.и.236 Редовна сесия
проф. д-р Ивайло КОПРЕВ
e-mail: ivokoprev@gmail.com
04.02.2019 10:00всички специалностивсички дисциплини221
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
04.02.2019 10,00РПИ-1 - задочноВъведение в минното дело236 Редовна сесия
проф. дтн Росица Петрова
e-mail: rpetrova_fri@yahoo.com
04.02.2019 10:00Биотехнология и Екология и опазване на околната средаВсички дисциплиникат ИГЕ
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
05.02.2019 9:00ГПМЕР - задочноВъведение в компютърните технологии514
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno.popov@mgu.bg
05.02.2019 11,00ГГПТТПМСГПБИ516
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
05.02.2019 10,00ГГПТТМатериалозн. и ТМ311
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
05.02.2019 10 ч.ЕООС-ІІ, БТ-ІІ, ОРС-ІІ, задочно об.Минералогия и петрография (част Минералогия)342
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno.popov@mgu.bg
06.02.2019 11ГГПТТПТГГТТ516
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
06.02.2019 10,30РПИ-4 - задочноПодземен добив 2 (Въгледобив)236 Редовна сесия
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
07.02.2019 10.00ЕЕЕО -редовно и задочно обучениеВИЕ105
гл.ас. д-р Иван МИТЕВ
e-mail: ivan_mitev@mgu.bg
07.02.2019 12:30 часаВсички студентиМинно строителство235 ( Виде
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
08.02.2019 10,00М и Г-2 задочноПодземен добив на полезни изкопаеми408 Редовна сесия
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
08.02.2019 11:00МиГ задочноВКТ511
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
08.02.2019 10.30СДТНГ, ГГИ I курс задочно обучениеВисша математика I част (ЛААГ)98
гл.ас. д-р Катя АСЕНОВА
e-mail: k_asenova@yahoo.com
08.02.2019 12.00МиГ1к. зад.об.Въвед. в геод. и маркш.202
гл.ас. д-р Катя АСЕНОВА
e-mail: k_asenova@yahoo.com
08.02.2019 12.00МиГ, 4к. ред.об.Дв. на скалите202
гл.ас. д-р Милена БЕГНОВСКА
e-mail: m_begnovska@abv.bg
08.02.2019 9.00МиГ, 4к. зад.об.Кадастър203
доц. д-р Христо ДИМИТРОВ
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg
08.02.2019 11:00ГПМЕР-4, задочноПетролна геология-
доц. дн Александър Луканов
e-mail: alex_loukanov@yahoo.com
08.02.2019 13:00ЕООС и БТ магистриЕкотоксикологиякат ИГЕ с индивидуален протокол и книжка
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
08.02.2019 10.00ГГПТТ -1, ПС -2, задочноОбща геология360А
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
08.02.2019 9,00ММП,КМКПММатериалозн. и ТМ311
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
09.02.2019 10 ч.ГПМЕР-ІІ задочно об.Магмена петрология362
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: jivko.iliev@mgu.bg
09.02.2019 10.00ЕЕЕО-задочноМинна техника20
доц. д-р Николай Колев
e-mail: nick_kf12@abv.bg
09.02.2019 13:00МТФфизика II346
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
09.02.2019 10,00ЕЕЕО,ММПТоплотехника143
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
09.02.2019 10.00БТ-1, ЕООС-1 задочно Обща геология270
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
10.02.2019 12АИУТ - задочно обучениеПриложно програмно осигуряване616
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
10.02.2019 10АИУТ - задочно обучениеТеория на автоматичното управление - І част и Идентификация610
проф. д-р Радослав Върбанов
e-mail: rvarbanov@gmail.com
11.02.2019 9:00СДТНГ-задочноХИГ372
гл.ас. д-р Захари ДИНЧЕВ
e-mail: dinchev@mgu.bg
11.02.2019 10:30ПС-4к задочноВПОС630
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
11.02.2019 9.00ЕЕЕО -редовно и задочно обучениеКъси съединения105
доц. д-р Николай Колев
e-mail: nick_kf12@abv.bg
11.02.2019 10:00МТФфизика II346
проф. дтн Росица Петрова
e-mail: rpetrova_fri@yahoo.com
11.02.2019 10:00Биотехнология и Екология и опазване на околната средаПо всички дисциплиникат ИГЕ
ст.пр. Милена ПЪРВАНОВА
e-mail: Purvanova@mgu.bg
11.02.2019 13:30СДТНГ задочно I курсанглийски език301А
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
11.02.2019 10.00СДТНГ-1 задочно Обща геология270
доц. д-р Христо ШЕЙРЕТОВ
e-mail: hristo.sheiretov@mgu.bg
11.02.2019 11.00ЕЕЕО - задочноЕлектрически транспорт5
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
12.02.2019 11:00ОРСТБ629
гл.ас. д-р Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
12.02.2019 13.00 ЕЕЕО I курс задочно обучениеВисша математика II част 304
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
12.02.2019 9.00ЕЕЕО- редовно и задочно обучениеМЕЕС105
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg, vyara pozhidaeva@mgu.bg
12.02.2019 9,00всички специалности-задочно обучениевсички дисциплини312
гл.ас. Ясен ПРОКОПОВ
e-mail: yasen@mgu.bg
12.02.2019 11.00всичкивсички203
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
12.02.2019 10,00АИУТМашинознание311
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
12.02.2019 10 ч.ЕООС-ІІ, БТ-ІІ, ОРС-ІІ, задочно об.Минералогия и петрография (част Минералогия)342
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
13.02.2019 9:30КМКПМ, ГГПТТ, ММПфизика 2 част175 редовна изпитна сесия за студенти с факултетен номер започващ със 17
гл.ас. д-р Юлиян ДИМИТРОВ
e-mail: julian.dimitrov@mgu.bg
13.02.2019 11.00МТФ I курсДескриптивна геометрия303А
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
13.02.2019 10:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- III курсВзривна техника и технологии235 ( Виде
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg, vyara pozhidaeva@mgu.bg
13.02.2019 9,00всички специалности-задочно обучениевсички дисциплини312
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
14.02.2019 14.00ММП - задочно обучениевсички дисциплини308
доц. д-р Христо ДИМИТРОВ
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg
14.02.2019 11:00ГПМЕР-4, задочноПетролна геология-
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
14.02.2019 10:00СДТНГГПМН-
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
15.02.2019 11:00ГПМЕРТБ629
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
15.02.2019 13ч.ГПМЕР, ГГИ, 1к.Химия (неорганична и аналитична)303
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
15.02.2019 10 ч.СДТНГ-I, ПГ-IМинералогия и петрография342
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
15.02.2019 10:00БТГПМН-
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
15.02.2019 10,00ОРСМашинознание311
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
16.02.2019 9.00ПГ-2 задочноСтратиграфия, исторична и регионална геология277
доц. д-р Александър ЗДРАВКОВ
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg
16.02.2019 10:00ГПМЕР-2Седиментология-
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: jivko.iliev@mgu.bg
16.02.2019 10.00ЕЕЕО-задочноМинна техника20
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
16.02.2019 10 ч.ЕООС, БТ, 2к.Аналитична химия303а могат да се явяват студенти от други специалности и курсове
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
16.02.2019 11ЕООС ІІІ, БТ ІІІ, ОРС ІІ - задочно обучениеФизикохимия303 редовна сесия
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
17.02.2019 11.00ГПМЕР-3 задочноИсторична геология277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
17.02.2019 14.00ГПМЕР-2 задочноСтратиграфия277
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
18.02.2019 14.00АИУТ-задочно обучениевсички дисциплини308
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
18.02.2019 9.00ЕЕЕО- редовно и задочно обучениеКъси съединения105
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
18.02.2019 13 ч.ЕООС-ІІ, БТ-ІІ, ОРС-ІІ, задочно об.Минералогия и петрография (част Петрография)362
доц. д-р Христо ШЕЙРЕТОВ
e-mail: hristo.sheiretov@mgu.bg
18.02.2019 11ММП задочноТовароподемни машини5
гл.ас. д-р Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
19.02.2019 13.00АИУТ, ММП, КМКПМ I курс задочно обучениеВисша математика II част 304
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
19.02.2019 11РПИ-4 - задочноНадземен рудничен комплекс236 Редовна сесия
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
19.02.2019 10,00ЕЕЕОМашинознание311
гл.ас. д-р Юлиян ДИМИТРОВ
e-mail: julian.dimitrov@mgu.bg
20.02.2019 12.00МТФ II курсВисша математика III част303А
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
21.02.2019 10.30ПС, МиГ I курс задочно обучениеВисша математика I част (ЛААГ)98
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
21.02.2019 14.00РПИ-задочно обучениевсички дисциплини308
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
21.02.2019 10.00ЕЕЕО редовно и задочно обучениеВИЕ105
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
21.02.2019 10,00СДТНГ,ГГПТТТермод. и ДВГ143
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
21.02.2019 10,00ММПТехнол.на машиностроенето311
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
22.02.2019 10.30ГГПТТ, КМКПМ и ММП I курс задочно обучениеВисша математика I част (ЛААГ)98
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
22.02.2019 14ММП - задочно обучениеАвтоматизация на минното производство508
проф. дгн Руслан КОСТОВ
e-mail: rikostov@mgu.bg
22.02.2019 14 ч.ГПМЕР-І задочно об.Минералогия и кристалография342
проф. дгн Руслан КОСТОВ
e-mail: rikostov@mgu.bg
22.02.2019 14 ч.ГГИ-I задочно об.Основи на минералогията342
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
22.02.2019 12.30ГПМЕР-3 задочноГеоморфология и кватернерна геология175
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
22.02.2019 13 ч.ЕООС-ІІ, БТ-ІІ, ОРС-ІІ, задочно об.Минералогия и петрография (част Петрография)362
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
22.02.2019 10:00ЕООСГПМН-
доц. д-р Александър ЗДРАВКОВ
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg
23.02.2019 10:00ГПМЕР-2Седиментология-
гл.ас. д-р Живко ИЛИЕВ
e-mail: jivko.iliev@mgu.bg
23.02.2019 10.00ЕЕЕО-задочноМинна техника20
гл.ас. д-р Асен СТОЯНОВ
e-mail: asen_dragomirov@mail.bg
24.02.2019 9,30всички специалностивсички дисциплини304
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
25.02.2019 10.30РПИ, БТ, ЕООС I курс задочно обучениеВисша математика I част (ЛААГ)98
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
25.02.2019 13 ч.ЕООС-ІІ, БТ-ІІ, ОРС-ІІ, задочно об.Минералогия и петрография (част Петрография)362
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
26.02.2019 10.30ГПМЕР, ОРС I курс задочно обучениеВисша математика I част (ЛААГ)98
доц. д-р Иван Иванов
e-mail: idim68@abv.bg
26.02.2019 11.00ГПМЕР-3 задочноСтруктурна геология и геотектоника270
гл.ас. Ясен ПРОКОПОВ
e-mail: yasen@mgu.bg
26.02.2019 11.00всичкивсички203
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: genadiy.takov@mgu.bg
26.02.2019 13,00РПИМашинознание311
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
27.02.2019 10.30АИУТ, ЕЕЕО I курс задочно обучениеВисша математика I част (ЛААГ)98
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
27.02.2019 10.00ГГИ-1, ПГ-1, ГПМЕР-1 задочно Обща геология270
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
28.02.2019 10.30ЕЕЕО I курс задочно обучениеВисша математика I част (ЛААГ)98
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
05.03.2019 10,00РПИ-1 - задочноВъведение в минното дело236 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
05.03.2019 9 ч.ЕООС-ІІ, БТ-ІІ, ОРС-ІІ, задочно об.Минералогия и петрография (част Минералогия)342
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
06.03.2019 10,30РПИ-4 - задочноПодземен добив 2 (Въгледобив)236 Поправителна сесия
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
08.03.2019 10,00всички специалности-задочно об.поправит.сесиявсички дисциплини143
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
08.03.2019 10:00всичкивсички-
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
09.03.2019 11ЕООС ІІІ, БТ ІІІ, ОРС ІІ - задочно обучениеФизикохимия303 поправителна сесия
ас. д-р Здравец ЕФТИМОВ
e-mail: Zdravetse@yahoo.com
11.03.2019 12РПИ-4 - задочноНетрадиционни методи за добив на п.и.236 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
12.03.2019 13.00АИУТ, ЕЕЕО, ММП, КМКПМ I курс задочно обучениеВисша математика II част (поправителна сесия)304
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
12.03.2019 11РПИ-4 - задочноНадземен рудничен комплекс236 Поправителна сесия
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg, vyara pozhidaeva@mgu.bg
13.03.2019 9,00всички специалности-задочно об.поправит.сесиявсички дисциплини312
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg, vyara pozhidaeva@mgu.bg
14.03.2019 9,00всички специалности-задочно об.поправит.сесиявсички дисциплини312
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
15.03.2019 10,00М и Г - 2 - задочноПодземен добив на полезни изкопаеми408 Поправителна сесия
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
15.03.2019 10:00всичкивсички-
гл.ас. д-р Иван МИТЕВ
e-mail: ivan_mitev@mgu.bg
25.03.2019 11:00 часаВсички студентиМинно строителство235 ( Виде

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter