logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
гл.ас. д-р Майя ВАЦКИЧЕВА
e-mail: mayavack@gmail.com
12.01.2018 8:30МТФ 2 курсФизика II част346
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
12.01.2018 11КТИД 4 312
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
12.01.2018 14ЕЕЕО - редовно обучениеЕл. безопасност
гл.ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
12.01.2018 11:30ГПМЕРвсички
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: e_kraichev@yahoo.com
12.01.2018 10ГГПТТ 143
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
12.01.2018 11СДНГ-4 курсСондиране II част (Сондиране за нефт и газ)
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
12.01.2018 9РПИ-4Надземен рудничен комплекс225
ст.пр. Велислава ПАНИЧКОВА
e-mail: velislava75@abv.bg
12.01.2018 12 английски език Блок 3, каб. 5
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
12.01.2018 11Обща геологияГГИ, ГПМЕР, ХИГ, ПГ и СДТНГ редовно обучение264
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: gbtakov@abv.bg
12.01.2018 10ГГПТТ 4Газова техника316
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
12.01.2018 9АИУТ и ГГИОснови на програмиранетоЛаб.блок
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
13.01.2018 11ГГИ-3Исторична и регионална геология277
проф. д-р Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
13.01.2018 10УРПС 2 курс, КТИД 2 курс, ГГИ 2 курсфизика162
гл.ас. д-р Симеон САВОВ
e-mail:
13.01.2018 13:30ММП - III курсРуднични вентилаторни водоотливни уредби (РВВУ)5
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
14.01.2018 9ГПМЕР-3Исторична геология277
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
14.01.2018 8АИУТ, ЕЕЕО и ММКомпютърни мрежи и комуникации специалности - магистр503
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
15.01.2018 10 КТИД Въведение в компютърните технологии 511, 515
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
15.01.2018 13:30 УРПС, Биотехнологи и Управленски информационни системи 511, 515
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
15.01.2018 9АИУТ 1,ЕЕЕО 1 312
доц. д-р Валери Гочев
e-mail:
15.01.2018 10 АИУТ ІV курс - редовно обучениеИнформационна и комуникационна техника102
проф. д-р Кръстю ДЕРМЕНДЖИЕВ
e-mail: кrderm@mgu.bg
15.01.2018 10ПГ-2Механика на скалите227
доц. д-р Александър ЗДРАВКОВ
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg
15.01.2018 12 Седиментология244
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
15.01.2018 10:30СДТНГ-2 курсВъведение в сондажното, петролното и газовото инженерство
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
15.01.2018 11ЕООС-3 курсСондиране и добив на нефт и газ
доц. д-р Виолета Маринова
e-mail: marinova99@abv.bg
15.01.2018 11РПИ - II курсТеор. Механика208
доц. д-р Виолета Маринова
e-mail: marinova99@abv.bg
15.01.2018 11РПИ - II курсТеор. Механика208
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
15.01.2018 13ГГИ - 3ГИС и пространствени анализи276
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
15.01.2018 11СДНГ І и ПГ ІМинералогия и петрография
доц. д-р Камен ПОПОВ
e-mail: kpopov@mgu.bg
15.01.2018 11 ГИС246
ст.пр. Милена ПЪРВАНОВА
e-mail: Purvanova@mgu.bg
15.01.2018 9 английски език Блок 3, каб. 2
ас. Радослав Русинов
e-mail: r.rusinov@hotmail.com
15.01.2018 14:30ВсичкиВсички508
доц. д-р Пламен САВОВ
e-mail: psavov@mgu.bg
15.01.2018 10ГПФфизика162
доц. д-р Генадий ТАКОВ
e-mail: gbtakov@abv.bg
15.01.2018 11ГГПТТ ,ММП pедовно обучениеМатериалозн. и ТМ316
доц. д-р Диана Ташева
e-mail: diana_detcheva@abv.bg
15.01.2018 11Магистри - сп. “АИУТ” и сп. „КТИД”Компютърно симулиране и проектиране616
доц. д-р М. Фъртунова
e-mail:
15.01.2018 16:30УРПС 4 – Култура на предприемачеството142
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
15.01.2018 13СДТНГ-4 курсКонтрол на сондажите (комплексен практикум)258
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
15.01.2018 9СДТНГ-3 курсПромивни течности и циментови разтвори (комплексен практикум)258
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
15.01.2018 9УРПС I курс и ГГИ 2 курсКомпютърни мрежи и комуникации503
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
15.01.2018 10ЕООС ІІ, БТ ІІ и др. с невзети изпитиМинералогия и петрография (ч.Минералогия)
доц. д-р Ромео АЛЕКСАНДРОВ
e-mail: romeo.alexandrov@abv.bg
16.01.2018 11„ЕЕЕО”Електрообзавеждане610
доц. д-р Ромео АЛЕКСАНДРОВ
e-mail: romeo.alexandrov@abv.bg
16.01.2018 11„АИУТ”Силова електроника и преобразувателни уредби610
доц. д-р Евгения АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: jogeni@abv.bg
16.01.2018 10 РПИ бакалавър215
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
16.01.2018 10всички специалностиТехническа Безопасност629
гл.ас. Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
16.01.2018 11 ГГПТТ, КТИД, I курс, ВМ I:135a
доц. д-р Ясен Горбунов
e-mail: gorbounov@gmail.com
16.01.2018 8Сп.”АИУТ”Измрване на неелектрични величини508
доц. д-р Иван КАНАЗИРСКИ
e-mail: kanazirskis@abv.bg
16.01.2018 11всички специалности, редовно обучение, редовна сесияОБЩА ХИМИЯ303
доц. дгн Руслан КОСТОВ
e-mail: rikostov@mgu.bg
16.01.2018 11ГПМЕР ІМинералогия и кристалография
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
16.01.2018 11СДТНГ-3 курсМашини и съоръжения за сондиране
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
16.01.2018 14:00МАСПБГДБКГСИ-магистри312
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
16.01.2018 14:00ГГПТТ Качество и стандарт.312
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
16.01.2018 14:00ГГПТТ Метрология и ИТ,312
ас. Р. ПОПОВ
e-mail: rayno_popov@abv.bg
16.01.2018 14 516
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
16.01.2018 14 съпротивление на материалите и теоретична механика309
доц. д-р Христо СТОЕВ
e-mail: drstoev@abv.bg
16.01.2018 10всички 220
доц. д-р Станислав СТОЙКОВ
e-mail: ststst@abv.bg
16.01.2018 10БТвсички
ас. Любен ТАСЕВ
e-mail: nrbmo94@gmail.com
16.01.2018 9ММП - IIIПневматично и хидравлично задвижване в минната промишленост420
ас. Светлана ТОНЧЕВА-ПЕНЧЕВА
e-mail: svetlana.toncheva@mgu.bg
16.01.2018 9:30 КТИД 4 курс, WEB анимация511
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
16.01.2018 9КТИД II курс, 1 групаКомпютърни мрежи и комуникации503
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
16.01.2018 10.00КТИД III, ГГИСУБД511
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
17.01.2018 10М и Г-2Подземен добив на полезни изкопаеми236
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
17.01.2018 11ГГПМЕР ІІМагмена петрология
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
17.01.2018 12всички специалностиТехническа Безопасност629
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
17.01.2018 11ГГПТТ 3,ГГПТТ 4 312
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
17.01.2018 13:30ЕЕЕО - редовно обучениеЕл. мрежи
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
17.01.2018 10СДТНГ-4 курсРазработка и експлоатация на нефтени и газови находища, І част
гл.ас. д-р Юлиян ДИМИТРОВ
e-mail: juldim@abv.bg
17.01.2018 11РПИ I курсДескриптивна геометрия135a
доц. д-р Мила ИЛИЕВА - ОБРЕТЕНОВА
e-mail: milailieva@abv.bg
17.01.2018 11АИУТ и ЕЕЕО, Електроника135
доц. д-р Йордан ЙОРДАНОВ
e-mail: jmjordanov@abv.bg
17.01.2018 10ГПМЕР-4ТПНГН
доц. д-р Виолета Маринова
e-mail: marinova99@abv.bg
17.01.2018 11ММП-II курсТехн. Механика - II част208
доц. д-р Виолета Маринова
e-mail: marinova99@abv.bg
17.01.2018 11ММП-II курсТехн. Механика - II част208
проф. д-р Георги НИКОЛОВ
e-mail: georgi_nikolov@overgas.bg
17.01.2018 9СДТНГ-3 курсОбща, подземна и сондажна хидравлика
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
17.01.2018 11СДНГ І и ПГ ІМинералогия и петрография
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@gmail.com
17.01.2018 11“АИУТ”Автоматизация на обогатителни процеси615
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
17.01.2018 11МиГ Ік.CAD системи в ТММ515
доц. д-р Димитър ХРИСТАНОВ
e-mail: dmh@abv.bg
17.01.2018 14:30МТ на ВРРПИ II к. Редовно220
гл.ас. д-р Теодора ХРИСТОВА
e-mail: teodora@mgu.bg
17.01.2018 10за всички студентиЕл.материали и Електротехника и електроника, 122
проф. д-р Богдана БРАНКОВА
e-mail: brankova@mgu.bg
18.01.2018 10УРПС 4 - Маркетинг142
доц. д-р Райна ВУЧЕВА
e-mail: r.wutschewa@abv.bg
18.01.2018 11 ОРС 3312
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
18.01.2018 10ЕЕЕО - редовно обучениеТВН
доц. д-р Елена ГАВРИЛОВА
e-mail: elenag@mbox.contact.bg
18.01.2018 9АИУТ, ЕЕЕО, ММП Редовно обучение, I курсВисша математика II част303a
доц. д-р Симеон ГАГОВ
e-mail:
18.01.2018 11Всички Всички 618
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: e_kraichev@yahoo.com
18.01.2018 9 СДТНГ143
доц. д-р Цветан МИТРОВ
e-mail: tzmitrov@mgu.bg
18.01.2018 9всички-Автоматизация на геоекологични процеси700
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
18.01.2018 10ЕООС ІІ, БТ 2Минералогия и петрография (ч.Петрография)
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
18.01.2018 10РПИ-4Подземен добив 2 (Въгледобив)236
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
18.01.2018 11КТИД ІІІк.РПС511
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
18.01.2018 9КТИД II курс, 2 групаКомпютърни мрежи и комуникации503
доц. д-р Ромео АЛЕКСАНДРОВ
e-mail: romeo.alexandrov@abv.bg
19.01.2018 10„ЕЕЕО”Електрообзавеждане615
доц. д-р Ромео АЛЕКСАНДРОВ
e-mail: romeo.alexandrov@abv.bg
19.01.2018 10„АИУТ”Силова електроника и преобразувателни уредби615
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
19.01.2018 11 Всички специалности Въведение в компютърните технологии 511, 515
доц. д-р Анатолий АНГЕЛОВ
e-mail: tonyagev@mgu.bg
19.01.2018 9:30всички-Процеси и апарати в геоекологията101D
гл.ас. Катя АСЕНОВА
e-mail: k_asenova@yahoo.com
19.01.2018 81-ви курс редовно обучениеВъведение в специалността321
гл.ас. д-р Симеон Асеновски
e-mail: asenovski@gmail.com
19.01.2018 9Магистри I курсМетоди и модели за управление на процеси при ОРПИ220
проф. д-р Р. Върбанов
e-mail:
19.01.2018 9 Инженерна геология и РИГ
доц. д-р Ефросима ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА
e-mail: dekangpf@mgu.bg
19.01.2018 9СДТНГ-3ФНГпласт
доц. д-р Мила ИЛИЕВА - ОБРЕТЕНОВА
e-mail: milailieva@abv.bg
19.01.2018 11КТИД, Електронни устройства в ИТ208
доц. дгн Руслан КОСТОВ
e-mail: rikostov@mgu.bg
19.01.2018 11ХИГ І и ГГИ ІОснови на минералогията
гл.ас. Антонио ЛАКОВ
e-mail: lakov.geot@mgu. bg
19.01.2018 10 ИГ проучвания
гл.ас. Иван МИТЕВ
e-mail: ivan_mitev@mgu.bg
19.01.2018 10Всички Подземно строителство237
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
19.01.2018 10ММП-2,АИУТ-2Технология на минното производство225
доц. д-р Пламен САВОВ
e-mail: psavov@mgu.bg
19.01.2018 10ГПФфизика162
доц. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
19.01.2018 9 ХИГ
проф. д-р Любен ТОТЕВ
e-mail: rector@mgu.bg
19.01.2018 9Всички студентиСтроителни материали237
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
20.01.2018 10ПГ-2Стратиграфия, исторична и регионална геология277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
20.01.2018 10ХИГ-2Стратиграфия, исторична и регионална геология277
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
20.01.2018 11РПИ, ОРС, ГГПТТ, Ік.CAD системи в ТММ511
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
20.01.2018 11КТИД ІІк.Структури от данни511
гл.ас. д-р Асен СТОЯНОВ
e-mail: asen_dragomirov@mail.bg
21.01.2018 9:30за редовно и задочно обучениеМеханика304
доц. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
22.01.2018 9 Грунтознание
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
22.01.2018 13СДТНГ-4 курсКонтрол на сондажите (комплексен практикум)258
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
22.01.2018 9СДТНГ-3 курсПромивни течности и циментови разтвори (комплексен практикум)258
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@gmail.com
22.01.2018 9АИУТ – III- редовноМеханизация на мините – II част421
доц. д-р Евгения АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: jogeni@abv.bg
23.01.2018 10 РПИ бакалавър215
проф. д-р Павел ПЕНЧЕВ
e-mail: pentchev@mgu.bg
23.01.2018 9 Обща ХГ
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: еlena@mgu.bg
25.01.2018 10 всички дисциплини 621
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: еlena@mgu.bg
25.01.2018 10 Механика на флуидите621
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
25.01.2018 10СДТНГ-4 курсРазработка и експлоатация на нефтени и газови находища, І част
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
26.01.2018 11СДТНГ-3 курсМашини и съоръжения за сондиране
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
29.01.2018 10 КТИД - Магистри Софтуерен мениджмънт 511, 515
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
29.01.2018 13 ЕЕЕО, АИУТ - Магистри СУАСД 511, 515
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
29.01.2018 9СДТНГ-3 курсПромивни течности и циментови разтвори (комплексен практикум)258
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
31.01.2018 10 КТИД - Магистри Софтуерен инженеринг 511, 515

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter