logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
проф. д-р Радослав Върбанов
e-mail: rvarbanov@gmail.com
20.05.2019 09:00ХИГ, СДТНГ, ГПМЕРХИГ и РИГ375 Редовна изпитна сесия
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
20.05.2019 13.30АИУТ-ІV редовно обучениеEСЕО в мините308
ас. Стефан ЗЕЙНЕЛОВ
e-mail: stefan.zeynelov@gmail.com
20.05.2019 9:00ХИГПодземни води в България374 Редовна изпитна сесия
проф. д-р Ивайло КОПРЕВ
e-mail: ivokoprev@gmail.com
20.05.2019 10:00ПС- III курс редовно обучениеДобив на полезни изкопаеми220 / 221
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
20.05.2019 09:00ЕЕЕО, АИУТ, ГГПТТ и ПГфизика162
ст.пр. Маргарита ПАПАЗОВА
e-mail: margarita.papazova@mgu.bg
20.05.2019 11:00всичкианглийски езикбл.3,каб.5
доц. д-р Камен ПОПОВ
e-mail: kpopov@mgu.bg
20.05.2019 14:00ч.всичкиГИС и други246
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
20.05.2019 13:00ХИГГеоекология151
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
20.05.2019 13.30 ч.ХИГ-І, ГГИ-ІПетрография362
доц. д-р Пламен САВОВ
e-mail: psavov@mgu.bg
20.05.2019 11.00ГПФфизика162
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
20.05.2019 9:00 КТИД I, 1 групаОбектно ориентирано програмиране511
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
20.05.2019 13:30КТИД I, 2 групаОбектно ориентирано програмиране514
проф. д-р Михаил ВЪЛКОВ
e-mail: mvulkov@abv.bg
21.05.2019 8,00всички специалностиЗемна и скална механика, Теоретична механика, Съпротивление на материалите304
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
21.05.2019 10.30ПС-2Механика на скалите504 Редовно обучение
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
21.05.2019 10.30РПИ-3Механика на скалите при разработване находища на полезни изкопаеми504 Редовно обучение
ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
21.05.2019 12:00ч.всичкивсички257
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
21.05.2019 11АИУТ ІІІ - редовно обучениеАвтоматизация на технологични процеси615
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
21.05.2019 13:00ХИГГеоекология151 Редовна изпитна сесия
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
21.05.2019 8:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
доц. д-р Калин РУСКОВ
e-mail: rouskov@mgu.bg
21.05.2019 12:00ч.ГПМЕР-4ПМН-
доц. д-р Станислав ТОПАЛОВ
e-mail: stopalov@gmail.com
21.05.2019 10.00РПИ, ПС, ГПМЕР, СДТНГ, УРПСГеодезия и маркшайдерство202
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
21.05.2019 9:00КТИД II курс, 1 групаКомпютърни мрежи и комуникации II503
доц. д-р Евгения АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: jogeni@abv.bg
22.05.2019 12:00РПИ - III курс редовно обучениеКурсов проект по Открит добив на ПИ II215
ас. Веселин БАЛЕВ
e-mail: veselinbalev@mgu.bg
22.05.2019 11:00 часаПодземно строителствоПодземно строителство235 ( Виде
ст.пр. Цветелина ВУКАДИНОВА
e-mail: tsvetelina.vukadinova@mgu.bg
22.05.2019 9:00всичкинемски езикбл.3,каб.5
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
22.05.2019 9АИУТ ІІ - редовно обучениеИмпулсна и цифрова схемотехника616
доц. д-р Румен ИСТАЛИЯНОВ
e-mail: emp@mgu.bg , rgi@mgu.bg
22.05.2019 10 00ЕЕЕО, редовно и задочно обучениеЕлектрообзавеждане на ВОП105
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
22.05.2019 10.00СДНГ-2 ;ГПМЕР-4Минни технологии236 Редовно обучение
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
22.05.2019 8.30Маркшайдерство и геодезияВГ - 2 част, 3-ти курс - ред . об.303A
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
22.05.2019 14 ч.ГПМЕР-ІІМетаморфна петрология362
ст.пр. Милена ПЪРВАНОВА
e-mail: Purvanova@mgu.bg
22.05.2019 15:00КТИД IV курсанглийски езикбл.3,каб.2
доц. д-р Николай СТОЯНОВ
e-mail: nts@mgu.bg
22.05.2019 10:00ХИГДинамика на подземните води372 Редовна изпитна сесия
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
22.05.2019 9:00КТИД II курс, 2 групаКомпютърни мрежи и комуникации II503
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
23.05.2019 10за всички специалностипо всички дисциплини630
гл.ас. д-р Даниел Георгиев
e-mail: daniel__georgiev@abv.bg
23.05.2019 09:00всички специалностивсички дисциплини220
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
23.05.2019 10:00СДТНГ-4 к., ред.Разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, 2 частв катедрат
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
23.05.2019 14.00ПС-2Механика на скалите504 Редовно обучение
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
23.05.2019 14.00РПИ-3Механика на скалите при разработване находища на полезни изкопаеми504 Редовно обучение
доц. д-р Пламен САВОВ
e-mail: psavov@mgu.bg
23.05.2019 9:00ГПФфизика162
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
23.05.2019 10.00ГПМЕР-3 (редовно)Регионална геология (редовна)264
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
23.05.2019 10,30РПИ-4Основи на проектирането (подземно)236 Редовно обучение
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
23.05.2019 9АИУТТеория на автоматичното управление - ІІ част508
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
23.05.2019 10:00КТИД III''Компютърна графика''511
гл.ас. д-р Асен СТОЯНОВ
e-mail: asen_dragomirov@mail.bg
26.05.2019 9,30всички специалности-редовно и задочно об.Механика304
гл.ас. д-р Веселина ГОСПОДИНОВА
e-mail: veselina_gospodinova80@abv.bg
27.05.2019 9.00МиГ 3к. ред. обуч.ПИДИ203
гл.ас. д-р Юлиян ДИМИТРОВ
e-mail: julian.dimitrov@mgu.bg
27.05.2019 10.00КТИД II и III курсПриложна статистика (поправителна сесия)360
ас. Сергей ДОБРЕВ
e-mail: sergeydobrev@gmail.com
27.05.2019 12:00ч.всичкивсички242
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
27.05.2019 10,00всички специалности-ред.обучение, ГГПТТ 4 курс задочновсички дисциплини - попр. с. ред.обучение и Топлоснабд. и гор. т-ка-задочно обуч.143
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
27.05.2019 9:00ЕЕЕО, АИУТ, ГГПТТ и ПГфизика162
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
27.05.2019 10:00СДТНГ - 4 к., ред. и зад.Сондиране, 2 ч.-Сондиране за нефт и газв катедрат
ст.пр. Маргарита ПАПАЗОВА
e-mail: margarita.papazova@mgu.bg
27.05.2019 11:00всичкианглийски езикбл.3,каб.5
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno.popov@mgu.bg
27.05.2019 11,00ГГПТТ 4- попр.сесия ред.обучениеЕРПТ516
доц. д-р Симеон САВОВ
e-mail: simeon.savov@mgu.bg
27.05.2019 12:00АИУТ-II курс редовно обучениеМеханизация на мините I част20
доц. д-р Мариана ТРИФОНОВА-ДРАГАНОВА
e-mail: trifonova.m@mgu.bg
27.05.2019 10:00КТИД II курс '' Основи на С # ''511
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
27.05.2019 9.00КТИД 2Операционни системи511, 613
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
27.05.2019 8.00КТИД 3, ГГИ 4Програмиране в среда Интернет511
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
27.05.2019 9.30КТИД 3, ГГИ 2Системи за управление на бази данни511
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
28.05.2019 10.00EEEO-редовно обучениеEл. мрежи и системи108
д-р инж. Илия ГЪРКОВ
e-mail: prpi@mgu.bg
28.05.2019 9.00РПИ-1Въведение в минното дело236 Редовно обучение
пр. д-р Елена ДАВЧЕВА
e-mail: elena.davcheva@mgu.bg
28.05.2019 8:00всичкируски езикбл.3,каб.6
гл.ас. д-р Здравец ЕФТИМОВ
e-mail: Zdravetse@yahoo.com
28.05.2019 10.00ПС-3 Добив на полезни изкопаеми (подземно)408 Редовно обучение
гл.ас. д-р Здравец ЕФТИМОВ
e-mail: Zdravetse@yahoo.com
28.05.2019 9,00ОРС-2Основи на миннодобивните технологии236 Задочно обучение
гл.ас. д-р Здравец ЕФТИМОВ
e-mail: Zdravetse@yahoo.com
28.05.2019 10.00УРПС-1Производствени технологии408 Редовно обучение
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
28.05.2019 14ЕЕЕО задочно обучениеМикропроцесорна техника508
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
28.05.2019 10КТИД, АИУТ, ЕЕЕО-редовно обучениеМикропроцесорна техника508
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
28.05.2019 12,30СДТНГ-3;Минни технологии236 Задочно обучение
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
28.05.2019 10.00EООС-2, ХИГ-3,ПГ-2,СДНГ-2 ,ГПМЕР-4Минни технологии236 Редовно обучение
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
28.05.2019 10.00КТИД-1Технология на подземния добив236 Редовно обучение
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
28.05.2019 8:30 ч.всичкиИнструментални методи, Химия (неорганична и аналитична), Аналитична химия303
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
28.05.2019 11,00РПИ-4Надземен рудничен комплекс225 кабине Редовно обучение
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
28.05.2019 11,00ММП-2; АИУТ-2; ЕЕЕО-2Технология на минното производство225 кабине редовно обучение
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
28.05.2019 13:00ХИГГеоекология151 Поправителна сесия
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
28.05.2019 8:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
28.05.2019 12:00СДТНГ - 4 к., ред. Контрол на сондажите258
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
28.05.2019 09:00СДТНГ - 3 к., ред. и зад.Промивни течности и циментови разтвори258
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
28.05.2019 10:00КТИД-магистриПрограмиране с XML511
доц. д-р Николай ЯНЕВ
e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg
28.05.2019 12:00КТИД-магистриСофтуер за растерна графика511
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg
28.05.2019 9:30редовно, поправителнавсички421
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
29.05.2019 10:00Всички специалностиВКТ515
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
29.05.2019 12:00КТИД - магистриПредприемачество в областта на IT511
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
29.05.2019 12:00МиГ; Редовно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
29.05.2019 11:00КТИД - Редовно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
доц. д-р Николай СТОЯНОВ
e-mail: nts@mgu.bg
29.05.2019 10:00ХИГДинамика на подземните води372 Поправителна сесия
ст.пр. Моника ХРИСТОВА
e-mail: monika.hristova@mgu.bg
29.05.2019 10:00всичкианглийски езикбл.3,каб.6
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
29.05.2019 10 ч.МГ, РПИ, редовно об.Минералогия и петрография342
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
29.05.2019 10 ч.ЕООС, БТ, ОРС, редовно и задочно об.Минералогия и петрография (част Минералогия)342
гл.ас. д-р Александър ЦОНКОВ
e-mail: altzon@abv.bg
29.05.2019 10.00МиГ ред. и зад. обуч.всички202
доц. д-р Майя ВАЦКИЧЕВА
e-mail: mayavack@gmail.com
30.05.2019 12:00МТФфизика 1 и 2162
ст.пр. Цветелина ВУКАДИНОВА
e-mail: tsvetelina.vukadinova@mgu.bg
30.05.2019 9:00всичкинемски езикбл.3,каб.5
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
30.05.2019 12:00РПИ; ОРС - Редовно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
30.05.2019 11:00АИУТ и ММП - редовно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
проф. дгн Стефан ДИМОВСКИ
e-mail: dimovski@mgu.bg
30.05.2019 10:00ПГ, ХИГ, ГГИ (редовно обучение) ГПМЕР, СДТНГ (редовно и задочно обучение)всичкикаб. 168 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
30.05.2019 10.00ГПМЕР-2 (редовно)Геоморфология и кватернерна геология (поправителна)276
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
30.05.2019 14 ч.ГПМЕР-ІІМетаморфна петрология362
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
30.05.2019 14 ч.ЕООС, БТ, ОРСМинералогия и петрография (част Петрография)362
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
30.05.2019 14 ч.ХИГ-І, ГГИ-ІПетрография362
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
30.05.2019 9:00КТИД II курс и УРПС I курсКомпютърни мрежи и комуникации 1 и 2515
доц. д-р Ромео АЛЕКСАНДРОВ
e-mail: romeo.alexandrov@mgu.bg
31.05.2019 11АИУТ и ЕЕЕО Автоматизирано електрозадвижване508
гл.ас. д-р Катя АСЕНОВА
e-mail: k_asenova@yahoo.com
31.05.2019 10.00МиГ ред. и зад. обуч.всички202
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
31.05.2019 10РПИ-4, МиГ-4 з.о.ЕООС621
проф. д-р Радослав Върбанов
e-mail: rvarbanov@gmail.com
31.05.2019 09:00ХИГ, СДТНГ, ГПМЕРХИГ, РИГ375 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
31.05.2019 11:00ЕЕЕО - редовно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
доц. д-р Аспарух КАМБУРОВ
e-mail: asparuh.kamburov@mgu.bg
31.05.2019 10.00всичкивсички204а
доц. д-р Николай Колев
e-mail: nic_k@mgu.bg
31.05.2019 14:00МТФфизика346
гл.ас. Антонио ЛАКОВ
e-mail: lakov.geot@mgu. bg
31.05.2019 10:00Всички (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)Всички372 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno.popov@mgu.bg
31.05.2019 11,00 , 13ГГПТТ 5, задочно обучение, ГГПТТ - 4ЕРПТ , зад.обучение, Газосн. и газ. т-ка зад.обуч.516
проф. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
31.05.2019 09:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Всички375 Поправителна сесия (РЕДОВНО) Редовна изпитна сесия (ЗАДОЧНО)
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
31.05.2019 9:00КТИД I и II курсОперационни системи; Обектно ориентирана програмиране; Визуално програмиране515
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
01.06.2019 10.00ХИГ-2Стратиграфия, исторична и регионална геология277
доц. д-р Валери ГОЧЕВ
e-mail: valiri_gochev@abv.bg
01.06.2019 10.00АИУТ, ЕЕЕО, ММП, КМКПМ I курс редовно обучениеВисша математика II част 135
доц. д-р Валери ГОЧЕВ
e-mail: valiri_gochev@abv.bg
01.06.2019 12.00АИУТ, ЕЕЕО, ММП, КМКПМ I курс редовно обучениеВисша математика III част135
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
01.06.2019 10.00МиГ магистриГНСС 2ч204а
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
01.06.2019 11 ч.ГПМЕР-ІІ, задочно об.Метаморфна петрология362
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
01.06.2019 11 ч.ГГИ-I задочно об.Петрография362
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
01.06.2019 14АИУТТеория на автоматичното управление - ІІ част и Оптимизация на технологични обекти508
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
01.06.2019 9:00АИУТ 1 курс, задочноОснови на програмирането511
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
02.06.2019 10.00ГПМЕР-3 (редовно)Исторична геология277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
02.06.2019 13.00ГГИ-3Исторична и регионална геология277
доц. д-р Елена ДЕМИРЕВА-МИЛУШЕВА
e-mail: el_demireva@abv.bg, demireva@mgu.bg
02.06.2019 10:00 часаВсички студентиВсички204Б
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
02.06.2019 9.00МиГ попр. ред.об.ВГ1ч.204а
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
03.06.2019 9.00ГПМЕР-1 (редовно)Палеонтология (поправителна)265
гл.ас. д-р Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
03.06.2019 9.30ГПФ I курс - редовно обучениеВисша математика II част (поправителна сесия)204Б
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
03.06.2019 10АИУТАвтоматизация на добивни и транспортни машини616
доц. д-р Здравко ИЛИЕВ
e-mail: iliev@mgu.bg
03.06.2019 14АИУТ, ЕЕЕО, КТИД, ММПУЕЗ. Основи на автоматизацията. Проектиране на вградени системи. АМП508
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
03.06.2019 10,00ЕООС-4;ПГ-2; ГПМЕР-4Минни технологии236 Задочно обучение
проф. дгн Димитър СИНЬОВСКИ
e-mail: sinsky@mgu.bg
03.06.2019 9.00ГПМЕР-3 (редовно)Стратиграфия (поправителна)276
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
03.06.2019 14АИУТПриложно програмно осигуряване616
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
03.06.2019 11АИУТТеория на автоматичното управление - І част и Идентификация610
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
04.06.2019 10.00РПИ-3Подземен добив 1 (Рудодобив)408 Редовно обучение
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
04.06.2019 10.00М и Г -2Подземен добив на полезни изкопаеми408 Редовно обучение
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
04.06.2019 14:00за всички специалностиТБ630
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
04.06.2019 10.00ЕЕЕО -ІІІ курс, редовно обучениеЕл. част на ел. централи и п/ст.108
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
04.06.2019 10.30ПС-2Механика на скалите504
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
04.06.2019 10.30РПИ-3Механика на скалите при разработване находища на полезни изкопаеми504 Редовно обучение
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
04.06.2019 11:00МиГ - Задочно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
04.06.2019 12:00ОРС - задочно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
гл.ас. д-р Митко ДИМОВ
e-mail: mdimov_mgu@abv.bg
04.06.2019 12:00РПИ - задочно обучение"Икономика и управление"303 Поправителна сесия
проф. дтн Росица Петрова
e-mail: rpetrova_fri@yahoo.com
04.06.2019 13:00Всички специалностиВсички дисциплиникат.ИГЕ
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
04.06.2019 8:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите309
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
04.06.2019 10.00МиГ-1, РПИ-1 (редовно обучение)Геология, минералогия и петрография (поправителна)277
проф. дгн Димитър СИНЬОВСКИ
e-mail: sinsky@mgu.bg
04.06.2019 10.00ГГИ-4Геоложки феномени (поправителна)276
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
04.06.2019 12:00СДТНГ - 4 к., ред.Контрол на сондажите258
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
04.06.2019 09:00СДТНГ - 3 к., ред. и зад.Промивни течности и циментови разтвори258
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
05.06.2019 10,00РПИ-3 Подземен добив 1 (Рудодобив)408 Задочно обучение
гл.ас. д-р Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
05.06.2019 9.30КТИД, ГГПТТ и МТФ I курс, редовно обучениеВисша математика II част (поправителна сесия)303А
ас. Стефан ЗЕЙНЕЛОВ
e-mail: stefan.zeynelov@gmail.com
05.06.2019 9:00ХИГПодземни води в България372 Поправителна сесия
доц. д-р Иван Иванов
e-mail: idim68@abv.bg
05.06.2019 10.00ПГ-2 (задочно)Структурна геология и геоложко картиране (редовна сесия)266
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg, vyara pozhidaeva@mgu.bg
05.06.2019 10,00всички специалности - ред. и задочновсички дисциплини320
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
05.06.2019 11.00ОРС-2Основи на миннодобивните технологии236 Редовно обучение
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
05.06.2019 11.00РПИ-4Основи на проектирането236 Редовно обучение
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
05.06.2019 10,30РПИ-4Основи на проектирането (подземно)236 Задочно обучение
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
05.06.2019 11.00РПИ-4Подземен добив 2 (Въгледобив)236 Редовно обучение
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
06.06.2019 10.00СДТНГ I курс задочно обучениеВисша математика II част 98 Ректора
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
06.06.2019 10.00ГПМЕР-1 (задочно)Палеонтология274
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
06.06.2019 10.00ГПМЕР-3 (задочно)Полева геология274
проф. д-р Кръстю ДЕРМЕНДЖИЕВ
e-mail: кrderm@mgu.bg
06.06.2019 10,00ПГ-2Механика на скалите227 каб. Редовно обучение
проф. дгн Димитър СИНЬОВСКИ
e-mail: sinsky@mgu.bg
06.06.2019 10.00ГГИ-4Геоложки феномени (ликвидационна)276
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
07.06.2019 10,00ГГПТТТермодинамика и ДВГ143
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
07.06.2019 10:00ЕООС - 3 к., зад.Сондиране и добив на нефт и газв катедрат
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
07.06.2019 10ЕООС ІІ, БТ ІІ - задочно обучениеХидрохимия303а редовна изпитна сесия
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
07.06.2019 10всички - редовно обучениеХидрохимия, Физикохимия303а поправителна сесия
проф. д-р Павел ПЕНЧЕВ
e-mail: penchev@mgu.bg
07.06.2019 09:30ХИГОпазване на подземните води364 Поправителна сесия
гл.ас. Ясен ПРОКОПОВ
e-mail: yasen@mgu.bg
07.06.2019 10.00всичкивсички204а
доц. д-р Пламен САВОВ
e-mail: psavov@mgu.bg
07.06.2019 9:00ГПФфизика162
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
07.06.2019 10.00ГГИ-1, ГПМЕР-1, ХИГ-1; ПГ-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1, КТИД-1 (редовно)Обща геология (поправителна)264
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
07.06.2019 10.00ГПМЕР-3 (редовно)Регионална геология (поправителна)264
проф. дгн Димитър СИНЬОВСКИ
e-mail: sinsky@mgu.bg
07.06.2019 9.00ГПМЕР-3 (редовно)Стратиграфия (ликвидационна)276
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
07.06.2019 12:00СДТНГ - 4 к., ред.Контрол на сондажите258
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
07.06.2019 09:00СДТНГ - 3 к., ред. и зад.Промивни течности и циментови разтвори258
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
08.06.2019 10:00Всички специалностиВКТ511
доц. д-р Петя ГЕНЧЕВА
e-mail: p_gencheva@mgu.bg
08.06.2019 09.00ОРС - редовно и задочно обучение,СДТНГ -задочно обучениеОрганична химия, Неорганична и аналитична химия321
доц. д-р Мила ИЛИЕВА - ОБРЕТЕНОВА
e-mail: mila.ilieva@mgu.bg
08.06.2019 10АИУТ и ЕЕЕО, задочноЕлектроника303
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
08.06.2019 10.00МиГ магистриЖироск. ориентиране204а
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
08.06.2019 10.00МиГ-1, РПИ-1 (задочно обучение)Геология, минералогия и петрография (редовна)274
гл.ас. д-р Александър ЦОНКОВ
e-mail: altzon@abv.bg
08.06.2019 14.00МиГ ред. и зад. обуч.всички202
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
09.06.2019 9.00ГПМЕР-1 (редовно)Палеонтология (ликвидационна)265
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
09.06.2019 9.00МиГ попр.ред.об.МОГМИ 1ч.204а
проф. д-р Радослав Върбанов
e-mail: rvarbanov@gmail.com
10.06.2019 09:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Всички375 Ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
10.06.2019 10:00СДТНГ-5 к., зад.Разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, 2 ч.в катедрат
гл.ас. д-р Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
10.06.2019 9.30Всички специалностиВисша математика II част (ликвидационна)204Б
ас. Стефан ЗЕЙНЕЛОВ
e-mail: stefan.zeynelov@gmail.com
10.06.2019 09:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Всички374 Ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
10.06.2019 10.00EEEO-редовно и задочно обучениеМЕЕС105
доц. д-р Николай Колев
e-mail: nic_k@mgu.bg
10.06.2019 14:00МТФфизика346
доц. д-р Евгени КРАЙЧЕВ
e-mail: evgeni.kraychev@mgu.bg
10.06.2019 10,00всички специалностивсички дисциплини-ликв.сесия, ред.обучение143
гл.ас. Антонио ЛАКОВ
e-mail: lakov.geot@mgu. bg
10.06.2019 10:00Всички (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)Всички372 Ликвидационна сесия
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
10.06.2019 9:00ЕЕЕО, АИУТ, ГГПТТ и ПГфизика162
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
10.06.2019 10:00СДТНГ - 4 к., ред. и зад.Сондиране, 2 ч.-Сондиране за нефт и газв катедрат
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
10.06.2019 11:00 часаПодземно строителство - редовно обучение- III курсВзривна техника и технологии235 ( Виде
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
10.06.2019 11:00 часаПодземно строителство- редовно I курсВъведение в специалността235 ( Виде
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
10.06.2019 11,00РПИ-4Надземен рудничен комплекс225 кабине Редовно обучение
проф. д-р Георги МИХАЙЛОВ
e-mail: mihayg@mgu.bg
10.06.2019 11,00ММП-2; АИУТ-2; ЕЕЕО-2Технология на минното производство225 кабине Редовно обучение
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno.popov@mgu.bg
10.06.2019 11,00вс.специалности, ред.обучениевс.дисциплини , ликвид.сесия, ред.обучение516
проф. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
10.06.2019 09:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Всички375 Ликвидационна сесия (РЕДОВНО) Редовна изпитна сесия (ЗАДОЧНО)
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
11.06.2019 11.00ГПМЕР+ГГИ I курс задочно обучениеВисша математика II част 98 Ректора
доц. д-р Майя ВАЦКИЧЕВА
e-mail: mayavack@gmail.com
11.06.2019 12:00МТФфизика 1 и 2162
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
11.06.2019 10РПИ- 4; МиГ -4 з.о.ЕООС621
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
11.06.2019 10.30ПС-2Механика на скалите504 Редовно обучение
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
11.06.2019 10.30РПИ-3Механика на скалите при разработване находища на полезни изкопаеми504 Редовно обучение
проф. д-р Кръстю ДЕРМЕНДЖИЕВ
e-mail: кrderm@mgu.bg
11.06.2019 10,00ПГ-2 Механика на скалите227 каб. Редовно обучение
гл.ас. д-р Здравец ЕФТИМОВ
e-mail: Zdravetse@yahoo.com
11.06.2019 10.00ПС-3 Добив на полезни изкопаеми (подземно)408 Редовно обучение
гл.ас. д-р Здравец ЕФТИМОВ
e-mail: Zdravetse@yahoo.com
11.06.2019 10.00УРПС-1 Производствени технологии408 Редовно обучение
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
11.06.2019 10.00ЕЕЕО- редовно и задочно обучениеВИЕ105
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
11.06.2019 10,00ПС-3 Добив на полезни изкопаеми (подземно)236 Задочно обучение
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
11.06.2019 10.00EООС-2, ХИГ-3,ПГ-2,СДНГ-2 ,ГПМЕР-4Минни технологии236 Редовно обучение
гл.ас. д-р Кирил КУЦАРОВ
e-mail: kbkutsarov@gmail.com
11.06.2019 10.00КТИД-1Технология на подземния добив236 Редовно обучение
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
11.06.2019 8:30 ч.всичкиИнструментални методи, Химия (неорганична и аналитична), Аналитична химия303
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
11.06.2019 13:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Всички375 Ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
11.06.2019 10.00МиГ-1, РПИ-1 (редовно)Геология, минералогия и петрография (ликвидационна)277
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
11.06.2019 9:00КТИД I и II курс Операционни системи; Обектно ориентирана програмиране; Визуално програмиране515
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
12.06.2019 10.00МиГ I курс, задочно обучениеВисша математика II част 98 Ректора
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
12.06.2019 13.30ПГ+БТ+ЕООС I курс, задочно обучениеВисша математика II част 98 Ректора
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
12.06.2019 10.00EEEO-редовно и задочно обучениеEл. мрежи и системи108
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
12.06.2019 10,30РПИ-3Механика на скалите при разработване находища на пол. изк.504 Задочно обучение
проф. дгн Стефан ДИМОВСКИ
e-mail: dimovski@mgu.bg
12.06.2019 10:00ПГ, ХИГ, ГГИ (редовно обучение) ГПМЕР, СДТНГ (редовно и задочно обучение)всичкикаб. 168 Ликвидационна сесия
доц. д-р Иван Иванов
e-mail: idim68@abv.bg
12.06.2019 9.00ГГИ-3Полева геология (поправителна)266
доц. д-р Иван Иванов
e-mail: idim68@abv.bg
12.06.2019 9.00ХИГ-2, ПГ-2Структурна геология и геоложко картиране (поправителна)266
гл.ас. д-р Илиян ИЛИЕВ
e-mail: ilian.iliev@mgu.bg
12.06.2019 10.00ЕЕЕО- редовно и задочно обучениеКъси съединения105
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
12.06.2019 10.00ГПМЕР-2 (редовно)Геоморфология и кватернерна геология (ликвидационна)276
проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА
e-mail: vpojidaeva@abv.bg, vyara pozhidaeva@mgu.bg
12.06.2019 10,00всички специалностивсички дисциплини320
доц. д-р Николай СТОЯНОВ
e-mail: nts@mgu.bg
12.06.2019 10:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Всички372 Ликвидационна сесия
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
12.06.2019 11.00ОРС-2Основи на миннодобивните технологии236 Редовно обучение
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
12.06.2019 11.00РПИ-4Основи на проектирането236 Редовно обучение
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
12.06.2019 10,30РПИ-4Основи на проектирането (подземно)236 Задочно обучение
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
12.06.2019 11.00РПИ-4Подземен добив 2 (Въгледобив)236 Редовно обучение
доц. д-р Веселин ХРИСТОВ
e-mail: veso@mgu.bg
12.06.2019 9:00КТИД II курс и УРПС I курсКомпютърни мрежи и комуникации 1 и 2515
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
12.06.2019 10 ч.МГ, РПИ, редовно об.Минералогия и петрография342
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
12.06.2019 10 ч.ЕООС, БТ, ОРС, редовно и задочно об.Минералогия и петрография (част Минералогия)342
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
13.06.2019 10.00РПИ-3Подземен добив 1 (Рудодобив)408 Редовно обучение
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
13.06.2019 10.00М и Г -2Подземен добив на полезни изкопаеми408 Редовно обучение
доц. д-р Йорданка АНАСТАСОВА
e-mail: yordanka.anastasova@mgu.bg
13.06.2019 10:00Всички специалности ВКТ511
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
13.06.2019 10.00ПС I курс задочно обучениеВисша математика II част 98 Ректора
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
13.06.2019 14,00ГГПТТ I курс задочно обучениеВисша математика II част 98 Ректора
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
13.06.2019 10.00EEEO-редовно и задочно обучениеeл. безопасност в промишлеността и индустрията; Къси съединения 108
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
13.06.2019 10,30ПС-2Механика на скалите504 Задочно обучение
доц. д-р Цветан МИТРОВ
e-mail: tzmitrov@mgu.bg
13.06.2019 10:00Всички специалностиВсички дисциплини700
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
14.06.2019 9:00за всички специаности629
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
14.06.2019 10.00ЕЕЕО редовно и задочно обучениеЕл част на ел. централи и п/ст. 108
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
14.06.2019 14.00всички специалностивсички дисциплини308 поправителна сесия
доц. д-р Кирил ДЖУСТРОВ
e-mail: justrov@mgu.bg
14.06.2019 10.00ЕЕЕО - ІV курс -задочно обчениеРелейни защити 308
доц. д-р Иван Иванов
e-mail: idim68@abv.bg
14.06.2019 9.00ГГИ-3Полева геология (ликвидационна)266
доц. д-р Иван Иванов
e-mail: idim68@abv.bg
14.06.2019 9.00ХИГ-2, ПГ-2Структурна геология и геоложко картиране (ликвидационна)266
ас. д-р Елица ИЛИЕВА
e-mail: elicailieva@mgu.bg
14.06.2019 10.00ГПМЕР-3 (задочно)Регионална геология (редовна)277
доц. д-р Николай Колев
e-mail: nic_k@mgu.bg
14.06.2019 14:00МТФфизика346
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
14.06.2019 10:00ЕООС - 3 к., ред.Сондиране и добив на нефт и газв катедрат
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
14.06.2019 9.00МиГ попр.ред.об.ВГ 2ч.303а
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
14.06.2019 10 ч.СДТНГ-I, ПГ-I, задочно и редовно об.Минералогия и петрография342
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
14.06.2019 10 ч.МГ, РПИ, задочно об.Минералогия и петрография342
проф. д-р Павел ПЕНЧЕВ
e-mail: penchev@mgu.bg
14.06.2019 09:30Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Всички364 Ликвидационна сесия
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
14.06.2019 11 ч.ГПМЕР-ІІ, редовно и задочно об.Метаморфна петрология362
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
14.06.2019 11 ч.ГГИ-I редовно и задочно об.Петрография362
гл.ас. Ясен ПРОКОПОВ
e-mail: yasen@mgu.bg
14.06.2019 10.00всичкивсички202
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
14.06.2019 10.00ГГИ-1, ГПМЕР-1, ХИГ-1; ПГ-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1, КТИД-1 (редовно)Обща геология (ликвидационна)264
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
14.06.2019 10.00ГПМЕР-3 (редовно)Регионална геология (ликвидационна)264
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
14.06.2019 12:00СДТНГ - 4 к., ред.Контрол на сондажите258
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
14.06.2019 09:00СДТНГ - 3 к., ред. и зад.Промивни течности и циментови разтвори258
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
15.06.2019 10.00ХИГ-2Стратиграфия, исторична и регионална геология277
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
15.06.2019 10.00ЕЕЕО- редовно и задочно обучениеТВН108
гл.ас. д-р Лъчезар Георгиев
e-mail: lucho_sdng1@mail.bg
15.06.2019 10:00СДТНГ-5 к., зад.Разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, 2 ч.в катедрат
доц. д-р Мила ИЛИЕВА - ОБРЕТЕНОВА
e-mail: mila.ilieva@mgu.bg
15.06.2019 10АИУТ и ЕЕЕО, задочноЕлектроника303
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
15.06.2019 11.00МиГ 2к.зад.об.МОГМИ204а
проф. д-р Георги НИКОЛОВ
e-mail: georgi.nikolov@mgu.bg
15.06.2019 09:00СДТНГ - 3 к., ред. и зад.Обща, подземна и сондажна хидравликав катедрат
доц. д-р Симеон САВОВ
e-mail: simeon.savov@mgu.bg
15.06.2019 12:00АИУТ-III курс задочно обучениеМеханизация на мините I част20
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
16.06.2019 10.00ГПМЕР-3 (редовно)Исторична геология277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
16.06.2019 13.00ГГИ-3Исторична и регионална геология277
гл.ас. д-р Наталия АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: nataliya.aleksandrova@mgu.bg
16.06.2019 10.00МиГвсички202
проф. д-р Момчил МИНЧЕВ
e-mail: momchil.minchev@mgu.bg
16.06.2019 9.00МиГ 3к.зад.об.ВГ2ч.204а
доц. д-р Симеон САВОВ
e-mail: simeon.savov@mgu.bg
16.06.2019 12:00АИУТ-II курс редовно обучениеМеханизация на мините I част20
доц. д-р Елена ДЕМИРЕВА-МИЛУШЕВА
e-mail: el_demireva@abv.bg, demireva@mgu.bg
17.06.2019 10:00 часаВсички студентиВсички235 ( Виде
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
18.06.2019 10,30РПИ-3Механика на скалите при разработване находища на пол. изк.504 Задочно обучение
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
18.06.2019 10 ч.СДТНГ-I, ПГ-I, задочно и редовно об.Минералогия и петрография342
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
18.06.2019 10 ч.МГ, РПИ, задочно об.Минералогия и петрография342
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
20.06.2019 10.30ОРС I курс, задочно обучениеВисша математика II част 98 Ректора
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
21.06.2019 10 ч.ГПМЕР-І, задочно и редовно об.Кристалооптика362
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
21.06.2019 10 ч.ГПМЕР-ІІ, задочно и редовно об.Магмена петрология362
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
21.06.2019 10,30ПС-2Механика на скалите504 Задочно обучение
доц. д-р Аспарух КАМБУРОВ
e-mail: asparuh.kamburov@mgu.bg
21.06.2019 10.00всичкивсички204а
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
22.06.2019 10 ч.ГПМЕР-І, задочно и редовно об.Кристалооптика362
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
22.06.2019 10 ч.ГПМЕР-ІІ, задочно и редовно об.Магмена петрология362
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
24.06.2019 14,00РПИ I курс задочно обучениеВисша математика II част 98 Ректора
проф. дтн Росица Петрова
e-mail: rpetrova_fri@yahoo.com
25.06.2019 9:00Всички специалностиВсички дисциплиникат ИГЕ
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
18.09.2019 10 ч.МГ, РПИ, редовно об.Минералогия и петрография342
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
18.09.2019 10 ч.ЕООС, БТ, ОРС, редовно и задочно об.Минералогия и петрография (част Минералогия)342
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
20.09.2019 11:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- III курсВзривна техника и технологии235 ( Виде
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
20.09.2019 11:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- I курсВъведение в специалността235 ( Виде
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
20.09.2019 10.00ГГИ-1, ГПМЕР-1, ПГ-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1 (задочно)Обща геология (ликвидационна)264

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter