logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
20.09.2018 10,30М и Г - 2 - задочноДобив на полезни изкопаеми (подземно)408 ликвидационна сесия
проф. дтн Васил АНГЕЛОВ
e-mail: angelov@mgu.bg
20.09.2018 13.30за студенти на доц. Гаврилова-всички спициалностиВисша математика135
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
20.09.2018 12 00ЕЕЕОЕл. мрежи и системи108
доц. д-р Симеон ГАГОВ
e-mail: няма
20.09.2018 10Всички специалности - задочно обучениеВсички дисциплини618
гл.ас. д-р Веселина ГОСПОДИНОВА
e-mail: veselina_gospodinova80@abv.bg
20.09.2018 9.30МиГвсички206
пр. д-р Елена ДАВЧЕВА
e-mail: elena.davcheva@mgu.bg
20.09.2018 8:00всичкируски езикблок 3, каб. 6
гл.ас. д-р Георги ДАЧЕВ
e-mail: georgidachev87@gmail.com
20.09.2018 10,30ПС-2-задочноМеханика на скалите504 ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Юлиян ДИМИТРОВ
e-mail: julian.dimitrov@mgu.bg
20.09.2018 13.30за студенти на доц. Гаврилова-всички спициалностиВисша математика135А
доц. д-р Йордан Йорданов
e-mail: -
20.09.2018 11:00всичкиТПНГН-
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
20.09.2018 11:00ЕООС-3 курс, зад.Сондиране и добив на нефт и газв катедрат
доц. д-р Щерьо ЛЬОМОВ
e-mail: lyomov@mgu.bg
20.09.2018 11:00СДТНГ-4 курс, зад.Сондиране, ІІ част-СНГв катедрат
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
20.09.2018 13.30ГГИ, ГПМЕР, ХИГГеоморфология и кватернерна геология276
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
20.09.2018 13.30ГГИГИС и пространствени анализи276
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
20.09.2018 13.30ГГИКартография276
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
20.09.2018 10АИУТ - задочно обучениеАвтоматизация на обогатителни процеси615
гл.ас. д-р Райно ПОПОВ
e-mail: rayno_popov@abv.bg
20.09.2018 11,00всички специалности-задочно об.всички дисциплини516
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
20.09.2018 12:00Всички (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)ХИГ151
гл.ас. Ясен ПРОКОПОВ
e-mail: yasen@mgu.bg
20.09.2018 10.00всичкивсички203
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
20.09.2018 9:45 всички специалности Механика, Съпротивление на материалите 309
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
20.09.2018 10.00ГПМЕР-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1 задочно обучениеОбща геология264
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
20.09.2018 10.00ГГИ-1, ГПМЕР-1, ХИГ-1, ПГ-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1, КТИД-1 редовно обучениеОбща геология264
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
20.09.2018 10.00ГПМЕР-3; редовно обучениеРегионална геология264
доц. д-р Диана ТАШЕВА
e-mail: decheva@mgu.bg
20.09.2018 10АИУТИдентификация и оптимизация на технологични обекти508
доц. д-р Виолета ТРИФОНОВА-ГЕНОВА
e-mail: violeta.trifonova@yahoo.com
20.09.2018 14-16ММП и КМКПМСъпромат 1+2 част и Теоретична механика 1+2 част204б
доц. д-р Виолета ТРИФОНОВА-ГЕНОВА
e-mail: violeta.trifonova@yahoo.com
20.09.2018 14-16БТ + ЕООСТехническа механика 204б
гл.ас. д-р Християн ЦАНКОВ
e-mail: ch.tzankov@gmail.com
20.09.2018 10:30ПГ - 3Използване на ГИС в приложната геофизика166
гл.ас. д-р Християн ЦАНКОВ
e-mail: ch.tzankov@gmail.com
20.09.2018 10:30ПГ - 4Комплексиране на геофизичните проучвания166
гл.ас. д-р Християн ЦАНКОВ
e-mail: ch.tzankov@gmail.com
20.09.2018 10:30ПГ - 3Петрофизика и физика на скалния масив166
проф. д-р Димитър АНАСТАСОВ
e-mail: danast@mgu.bg
21.09.2018 10,30РПИ-3 - задочноПодземен добив 1 (Рудодобив)408 ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
21.09.2018 11.00АИУТ и ЕЕЕОфизика303
проф. д-р Радослав Върбанов
e-mail: rvarbanov@gmail.com
21.09.2018 10:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Всички374
доц. д-р Александър ЗДРАВКОВ
e-mail: alex_zdravkov@mgu.bg
21.09.2018 12:00всичкивсички-
доц. д-р Румен ИСТАЛИЯНОВ
e-mail: emp@mgu.bg , rgi@mgu.bg
21.09.2018 9.00всички специалностивсички дисциплини105
доц. д-р Николай Колев
e-mail: nick_kf12@abv.bg
21.09.2018 12:00всичкифизика, физика 1 и физика 2346
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
21.09.2018 10:30СДТНГ-4 курс, зад.Машини и съоръжения за добив и транспорт на нефт и газв катедрат
доц. д-р Румен КУЛЕВ
e-mail: r.kulev@abv.bg
21.09.2018 10:30СДТНГ-3 курс, зад.Машини исъоръжения за сондиранев катедрат
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
21.09.2018 10АИУТ - задочно обучениеКомпютърни системи за управление615
доц. д-р Камен ПОПОВ
e-mail: kpopov@mgu.bg
21.09.2018 10:00всичкивсички246
доц. д-р Стефан ПУЛЕВ
e-mail: st_pulev@yahoo.com
21.09.2018 11:45всички специалностиМеханика, Съпротивление на материалите 309
ст.пр. Милена ПЪРВАНОВА
e-mail: Purvanova@mgu.bg
21.09.2018 13.30СДТНГ задочноанглийски езикбл.3,каб 6
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
21.09.2018 11.00ГГПТТ-1 редовно, задочноОбща геология277
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
21.09.2018 11.00ПС-2 редовно, задочноОбща геология277
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
21.09.2018 11,00ОРС-2 - задочноОснови на миннодобивните технологии227 каб. ликвидационна сесия
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
21.09.2018 11,00РПИ-4 - задочноОснови на проектирането (подземно)227 каб. ликвидационна сесия
проф. д-р Георги СТОЯНЧЕВ
e-mail: g.stoyanchev@mail.bg
21.09.2018 11,00РПИ-4 - задочноПодземен добив 2 (Въгледобив)227 каб. ликвидационна сесия
доц. д-р Виолета ТРИФОНОВА-ГЕНОВА
e-mail: violeta.trifonova@yahoo.com
21.09.2018 12-13БТ + ЕООСТехническа механика 208
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
21.09.2018 11:00СДТНГ-4 и 5 к., ред. и зад.Контрол на сондажителаб. 258
ас. Милко ХАРИЗАНОВ
e-mail: mharizanov@mgu.bg
21.09.2018 09:00СДТНГ-3 курс, ред. и зад.Промивни течности и циментови разтворилаб. 258
гл.ас. д-р Николай Христов
e-mail: nk.hristov@gmail.com
21.09.2018 10:00ГПМЕР задочноНПГ, ФП245
гл.ас. д-р Александър ЦОНКОВ
e-mail: altzon@abv.bg
21.09.2018 10.00МиГвсички203
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
23.09.2018 10 ч.МГ-І, РПИ-І, задочно об.Минералогия и петрография342
ас. Радослав РУСИНОВ
e-mail: rusinovr@abv.bg, r.rusinov@mgu.bg
23.09.2018 10Всички специалности - задочно обучениеВсички дисциплини508
ас. д-р Даниел Георгиев
e-mail: daniel__georgiev@abv.bg
24.09.2018 10Бакалаври и магистриВсички220
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
24.09.2018 08.30АИУТ - задочно обучениеИзмерване на неелектрични величини508 Поправителна сесия
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
24.09.2018 08.30АИУТ - задочно обучениеИмпулсна и цифрова схемотехника508 Поправителна сесия
доц. д-р Николай СТОЯНОВ
e-mail: nts@mgu.bg
24.09.2018 10:00Всички (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)Всички372
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
25.09.2018 9.00ГПМЕР-1 редовно, задочноПалеонтология279
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
25.09.2018 9.00ГПМЕР-3 задочноПолева геология279
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
25.09.2018 08.30АИУТ - задочно обучениеИзмерване на неелектрични величини508 Ликвидационна сесия
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
25.09.2018 08.30АИУТ - задочно обучениеИмпулсна и цифрова схемотехника508 Ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Юлиян ДИМИТРОВ
e-mail: julian.dimitrov@mgu.bg
25.09.2018 14.30за всички спец. и студенти на доц. ГавриловаДГ, ВМ 360
гл.ас. Антонио ЛАКОВ
e-mail: lakov.geot@mgu. bg
25.09.2018 10:00Всички (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)Всички374
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
25.09.2018 10:00всичкифизика, физика 1 и физика 2162
проф. д-р Павел ПАВЛОВ
e-mail: nid@mgu.bg
25.09.2018 13:30 часаМиГСтроителство на подземни съоръжения304
проф. д-р Павел ПЕНЧЕВ
e-mail: penchev@mgu.bg
25.09.2018 10:00ХИГВсички372
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
25.09.2018 10.00ГГИ-1, ГПМЕР-1, ХИГ-1, ПГ-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1, КТИД-1 редовно обучениеОбща геология264
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
25.09.2018 10.00ГПМЕР-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1 задочно обучениеОбща геология264
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
25.09.2018 10.00ГПМЕР-3; редовно обучениеРегионална геология264
проф. д-р Стефчо СТОЙНЕВ
e-mail: stoynev.geot@mgu.bg
25.09.2018 09:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Всички375
гл.ас. д-р Християн ЦАНКОВ
e-mail: ch.tzankov@gmail.com
25.09.2018 10:30ПГ - 4Дистанционни методи в геофизиката166
гл.ас. д-р Християн ЦАНКОВ
e-mail: ch.tzankov@gmail.com
25.09.2018 10:30ПГ - 3Използване на ГИС в приложната геофизика166
гл.ас. д-р Християн ЦАНКОВ
e-mail: ch.tzankov@gmail.com
25.09.2018 10:30ПГ - 4Комплексиране на геофизичните проучвания166
гл.ас. д-р Християн ЦАНКОВ
e-mail: ch.tzankov@gmail.com
25.09.2018 10:30ПГ - 3Петрофизика и физика на скалния масив166
доц. д-р Светлана БРАТКОВА
e-mail: s_bratkova@mgu.bg
26.09.2018 11:00за всички специалностиПо всички дисциплинилаб.801
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
26.09.2018 13:30ММП, ММКПМ, ГГПТТфизика 1 и 2320
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА
e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
26.09.2018 10всичкипо всички дисциплини621
доц. д-р Тодор ВЪРБЕВ
e-mail: vat@mgu.bg
26.09.2018 10.00ЕЕЕОЕл. безопасност в промишлеността и индустрията108
гл.ас. д-р Любомир ГЕОРГИЕВ
e-mail: lubo_62@mgu.bg
26.09.2018 12.00за студенти на доц. Гаврилова-всички спициалностиВисша математика346
ас. Стефан ЗЕЙНЕЛОВ
e-mail: stefan.zeynelov@gmail.com
26.09.2018 14:00Всички (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)Всички374
ас. Елица ИЛИЕВА
e-mail: elicailieva@mgu.bg
26.09.2018 13.30ГПМЕР-3 задочноРегионална геология277
ас. Елица ИЛИЕВА
e-mail: elicailieva@mgu.bg
27.09.2018 13.30ГПМЕР-3 задочноРегионална геология277
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
27.09.2018 13.30ГГИ, ГПМЕР, ХИГГеоморфология и кватернерна геология276
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
27.09.2018 13.30ГГИГИС и пространствени анализи276
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
27.09.2018 13.30ГГИКартография276
проф. дтн Божидар Божинов
e-mail: bozhinov1@abv.bg
28.09.2018 13:00ХИГГеотехника151
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
28.09.2018 11.00всичкифизика, физика 1 и физика 2303
доц. д-р Николай Колев
e-mail: nick_kf12@abv.bg
28.09.2018 12:00всичкифизика, физика 1 и физика 2346
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
28.09.2018 13:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Всички151
гл.ас. д-р Християн ЦАНКОВ
e-mail: ch.tzankov@gmail.com
28.09.2018 10:30ПГ - 4Дистанционни методи в геофизиката166
гл.ас. д-р Християн ЦАНКОВ
e-mail: ch.tzankov@gmail.com
28.09.2018 10:30ПГ - 3Използване на ГИС в приложната геофизика166
гл.ас. д-р Християн ЦАНКОВ
e-mail: ch.tzankov@gmail.com
28.09.2018 10:30ПГ - 4Комплексиране на геофизичните проучвания166
гл.ас. д-р Християн ЦАНКОВ
e-mail: ch.tzankov@gmail.com
28.09.2018 10:30ПГ - 3Петрофизика и физика на скалния масив166
доц. д-р Теодора ХРИСТОВА
e-mail: teodora@mgu.bg
29.09.2018 10.00ЕЕЕО, всичкиЕлектротехнически материали122
гл.ас. д-р Асен СТОЯНОВ
e-mail: asen_dragomirov@mail.bg
30.09.2018 9,30всички специалности-редовно и задочно об.Механика304
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
01.10.2018 14.00ГПМЕР-3 редовно, задочноИсторична геология277
проф. дтн Божидар Божинов
e-mail: bozhinov1@abv.bg
02.10.2018 13:00ХИГГеотехника151
гл.ас. Ина ПОПОВА
e-mail: ina_bojinova@abv.bg
02.10.2018 13:00Всички (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)Всички151
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
03.10.2018 14.00ХИГ-2, ПГ-2Стратиграфия, исторична и регионална геология277
доц. д-р Ромео АЛЕКСАНДРОВ
e-mail: romeo.alexandrov@mgu.bg
04.10.2018 10Всички специалностиВсички дисциплини610
ас. Величка РУЙКОВА
e-mail: velichka.ruykova@mgu.bg
05.10.2018 10АИУТ - ІІ - редовно обучениеУчебна практика по автоматизация на инженерния труд - MATLAB616
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
08.10.2018 14.00ГПМЕР-2 задочноСтратиграфия277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
10.10.2018 14.00ГГИ-3Исторична и регионална геология277

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter