logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

Локална CISCO мрежова академия

ЛОКАЛНА CISCO МРЕЖОВА АКАДЕМИЯ
ПРИ
МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“


  Набира курсисти за обучение в курса CCNA Routing and Switching. Курсът на обучение е разделен на 4 семестъра.
 • Първи семестър - Introduction to Networks
 • Втори семестър - Routing and Switching Essentials.
 • Трети семестър - Scaling Networks.
 • Четвърти семестър - Connecting Networks.

Всеки семестър е с продължителност 12 седмици и се състои от по около 10 модула. Всеки модул съдържа глава с мултимедийно, WEB базирано учебно съдържание и тест. Изискване към курсистите е да имат умения за четене на английски език в сферата на информационните технологии. Завършилите курса на обучение могат да се явят на изпит за CCNA Routing and Switching сертификат, валиден в цял свят. Занятията се провеждат по два начина:
 • Дистанционно - курсистите получават достъп до мултимедийно, WEB базирано учебно съдържание, включващо схеми, анимирани демонстрации, видео клипове с нагледни обяснения, онлайн игри, линкове към допълнителна информация, практически упражнения базирани на симулационна програма Cisco Packet Tracer;
 • Присъствено - всяка събота в компютърна лаборатория 503 на Лабораторен блок на МГУ „Св. Ив. Рилски“ се провеждат лабораторни упражнения с мрежовата апаратура на фирмата Cisco и разяснения от инструктор на модулите с учебно съдържание.

Записването става в началото на учебните семестри на МГУ „Св. Ив. Рилски“ – съответно: до средата на септември и началото на февруари.

  Такса за семестър:
 • Студенти, докторанти и служители на МГУ „Св. Ив. Рилски“ – 150 лв.
 • Всички останали – 250 лв.

Контакти:
доц. д-р Веселин Христов – CISCO мрежови администратор
Лабораторен блок на МГУ „Св. Ив. Рилски“, кабинет 514А
Телефон 02 6080 567
E Mail: veso@mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter