logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Докторантури

1-АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

2-Условия и изисквания за кандидатстване

3-Необходими документи

     3-1-Заявление (към документи)

     3-2-Автобиография (към документи)

4-Конкурсни изпити

5-Зачисляване в докторантура

6-Такси за кандидатстване и обучение

7-Докторантура на самостоятелна подготовка

8-Докторантура платено обучение

9-За справки

10-Прием на докторанти за учебната 2016-2017 г.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter