logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Стипендии


СТИПЕНДИЯ-4.00 до 4.49
СТИПЕНДИЯ-4.50 до 4,99
СТИПЕНДИЯ-5.00 до 5,49
СТИПЕНДИЯ-5.50 до 6.00
СТИПЕНДИЯ-Кърджали-Успех
СТИПЕНДИЯ-Кърджали-Чл.3
СТИПЕНДИЯ-София-Чл.3

Заповед № P-364 гр.София от 23.03.2018г.
Правила за отпускане на стипендии 23.04.2018
Срок за подаване на документи за стипендии от 26.03.2018г. до 30.03.2018 г.
Документи, удостоверяващи доходи не се изискват.

Молба-декларация за стипендия

Стипендии на фондация „Еврика"

Формуляр - Стипендии на фондация „Еврика"

Допълнителна информация: http://ss.mgu.bg/index.php?menu=5&submenu=13


Стипендии зимен семестър за учебната 2017-2018 година МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София
По чл.3
Стипендии зимен семестър за учебната 2017-2018 година МГУ "Св. Иван Рилски"-филиал Кърджали
По чл.3
Списък на чуждестранни студентите, които ще получават стипендия по ПМС 103/1993 г. за зимен семестър 2017/2018г.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter