logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Важни дати и телефони

ВАЖНИ ДАТИ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” И ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ9.ІІІ-24.ІII вкл.

 • Подаване на документи за предварителен изпит в МГУ “Св.Иван Рилски“

9.ІІІ-30.ІII вкл.

 • Подаване на документи за предварителен изпит в гр. Стара Загора

25.ІII

 • Разпределение по зали за предварителен изпит в МГУ „Св.Иван Рилски“

26.ІII

 • Предварителен изпит (от 9.00 ч) в МГУ „Св.Иван Рилски“

2.ІV

До 29.III вкл.

До 6.IV вкл.

 • Предварителен изпит (от 9.00 ч) в гр. Стара Загора

 • Обявяване на резултатите от изпита в МГУ

 • Обявяване на резултатите от изпита в Стара Загора


12.VІ-01.VІІ вкл.

.

12.VІ-07.VІІ вкл.

 • Подаване на документи за кандидатстване чрез конкурсен изпит (01.VII - до 12.00ч.)

 • Подаване на документи за кандидатстване без конкурсен изпит (07.VII - до 12.00ч.)

01.VІІ

- Разпределение по зали

02.VІІ

03.VІІ

 • Кандидатстудентски изпит по математика (от 9.00 ч)

 • Обявяване на критериите за оценяване на задачите

До 06.VІІ вкл.

07.VII

 • Обявяване на резултатите от изпита

 • Идентификация на писмените работи от изпита по математика

10.VІІ

 • Обявяване на резултатите от първо класиране

10.VІІ-14.VІІ вкл.

 • Записване на приетите на първо класиране

16.VІІ

 • Обявяване на резултатите от първи етап на второ класиране

17.VІІ -19.VІІ вкл.

 • Записване на приетите от първия етап на второ класиране

17.VІІ -19.VІІ вкл.

 • Подаване на заявление за участие във втори етап на второ

класиране (прекласиране)

19.VІІ

 • Обявяване резултатите от втори етап на второ класиране (прекласиране) (след 17.00ч.)

20.VІІ-21.VІІ вкл.

 • Записване на приетите от втори етап на второ класиране (прекласиране)

23.VІІ

 • Обявяване на резултатите от трето класиране

24.VІІ-26.VІІ вкл.

 • Записване на приетите за студенти от трето класиране

От 10.VІІ

 • Прием на документи на пропуснали срока кандидат-студенти, само за специалности, за които има незаети места и липсват чакащи следващо класиране кандидати

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Ако искате да се информирате за:

Позвънете на

Подаване на документи за предварителен изпит и кандидатстване в МГУ

(02) 80 60 530

(02) 80 60 208

Резултати от предварителен и кандидатстудентски изпит

(02) 80 60 530

(02) 80 60 208

Резултати от класиранията в МГУ и срокове за записване

(02) 80 60 530

(02) 80 60 208

Записване и необходими документи на новоприети студенти в:

Геологопроучвателен факултет

за специалностите ГПМЕР, ГГИ, ХИГ, ПГ, СДТНГ, ЕООС, БТ

Миннотехнологичен факултет

за специалностите РПИ, МиГ, ОРС, ПС, УРПС

Минноелектромеханичен факултет

за специалностите АИУТ, ЕЕЕО, ММП, КМКПМ, КТИД, ГГПТТ(02) 80 60 207


(02) 80 60 206


(02) 80 60 510

Възстановяване на студентски права и прехвърляне от друго ВУ:

Геологопроучвателен факултет

за специалностите ГПМЕР, ГГИ, ХИГ, ПГ, СДТНГ, ЕООС, БТ

Миннотехнологичен факултет

за специалностите РПИ, МиГ, ОРС, ПС, УРПС

Минноелектромеханичен факултет

за специалностите АИУТ, ЕЕЕО, ММП, КТИД, ГГПТТ
(02) 80 60 207


(02) 80 60 206


(02) 80 60 510

Резервация на легла в общежитие преди конкурсните изпити

0879 807 921

Настаняване в студентско общежитие - условия за ползване и необходими документи

0879 807 921

Резултати от класиране и настаняване в общежитие

0879 807 921

Подаване на документи и кандидатстване във Филиал – Кърджали

(0361) 61789

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter