logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Специалности


Миннотехнологичен факултет - МТФ
Маркшайдерство и геодезия - МиГ
(Код на специалността: 07 - Редовно обучение; 37 - Задочно обучение)
[анотация]
Обогатяване и рециклиране на суровини - ОРС
(Код на специалността: 06 - Редовно обучение; 36 - Задочно обучение)
[анотация]
Подземно строителство - ПС
(Код на специалността: 13 - Редовно обучение; 43 - Задочно обучение)
[анотация]
Разработване на полезни изкопаеми - РПИ
(Код на специалността: 05 - Редовно обучение; 35 - Задочно обучение)
[анотация]
Управление на ресурси и производствени системи - УРПС
(Код на специалността: 12 - Редовно обучение)
[анотация]
Магистратури към професионално направление „Общо инженерство” -
(Код на специалността: )
[анотация]

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Автоматика, информационна и управляваща техника - АИУТ <<web site>> [Представяне]
(Код на специалността: 10 - Редовно обучение; 40 - Задочно обучение)
[анотация]
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии - ГГПТТ [Представяне]
(Код на специалността: 17 - Редовно обучение; 47 - Задочно обучение)
[анотация]
Електроенергетика и електрообзавеждане - ЕЕЕО
(Код на специалността: 09 - Редовно обучение; 39 - Задочно обучение)
[анотация]
Компютърни технологии в инженерната дейност - КТИД [Представяне]
(Код на специалността: 15 - Редовно обучение)
[анотация]
Механизация на минното производство - ММП [Представяне]
(Код на специалността: 08 - Редовно обучение; 38 - Задочно обучение)
[анотация]
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето - КМКПМ
(Код на специалността: 008 - Редовно обучение; 038 - Задочно обучение)
[анотация]

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Биотехнология - БТ
(Код на специалността: 14 - Редовно обучение; 44 - Задочно обучение)
[анотация]
Геология и геоинформатика - ГГИ
(Код на специалността: 16 - Редовно обучение; 46 - Задочно обучение)
[анотация]
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси - ГПМЕР
(Код на специалността: 01 - Редовно обучение; 31 - Задочно обучение)
[анотация]
Екология и опазване на околната среда - ЕООС
(Код на специалността: 11 - Редовно обучение; 41 - Задочно обучение)
[анотация]
Приложна геофизика - ПГ
(Код на специалността: 04 - Редовно обучение; 34 - Задочно обучение)
[анотация]
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ - СДТНГ
(Код на специалността: 02 - Редовно обучение; 32 - Задочно обучение)
[анотация]
Хидрогеология и инженерна геология - ХИГ
(Код на специалността: 03 - Редовно обучение)
[анотация]

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter