logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Образователни степени и дипломи

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ И ДИПЛОМИ

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски” е защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените, давани в университетите на Европейския съюз и САЩ.

Бакалавър е първата образователно- квалификационна степен и се получава след 4- годишен курс на обучение. Тази образователна степен се дава по базовите специалности на университета. Обучението за придобиване на тази степен завършва с държавен изпит или дипломна работа. Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по съответната специалност.

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен  "магистър"  се провежда в три основни направления:

1. профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитата специалност на образователно-квалификационна степен "бакалавър" с продължителност 1-1,5години;

2. подготовка след завършено средно образование по специалност, за която се предвижда обучение само за придобиване на образователно- квалификационна степен "магистър" с продължителност на обучението 5 години;

3. допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по друга специалност. 

Доктор е образователна и научна степен, включваща обучение на докторанти. Обучението е по индивидуален план, като на завършилите се присъжда образователна и научна степен доктор, съответстваща на PhD от САЩ и ЕС.

Във Филиал – Кърджали се обучават студенти по образователно-квалификационната степен бакалавър. Продължителността на обучението е 4 годиниСертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter