logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Конкурсен изпит по математика

КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

МГУ ще проведе конкурсния изпит по математика на 2 юли 2017 г. от 9,00 часа.

Разпределението на кандидатите по зали ще бъде обявено в сградата на Ректората (партер) и на страницата на университета (www.mgu.bg) един ден преди изпита.

В деня на изпита кандидат-студентите заемат местата в залите до 8,45 часа. В сградите се влиза след представяне на документ за самоличност (лична карта) и състезателен картон с входящия номер.

На изпита могат да се използват само:

Не се разрешава:

При нарушаване на горните изисквания или при опит за преписване писмената работа се анулира и кандидатът се лишава от по-нататъшно участие в конкурса.

Във Ваш интерес е да спазвате точно указанията на членовете на изпитната комисия.

Ще бъдат дадени 4 задачи. Времето за решаване на задачите е 4 часа.

Оценява се всяка стъпка от решението на всяка задача, т.е. възможно е, без да решите напълно задача, да получите необходимия брой точки за успешно издържан изпит. Решения на задачите и критериите за оценяване се обявяват на 3 юли 2017 г.

Оценките от изпита ще бъдат обявени в сградата на Ректората (партер) и на страницата на университета (www.mgu.bg) до 6 юли 2017 г.


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter