logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Кодове на специалностите

СПЕЦИАЛНОСТ

КОД

СПЕЦИАЛНОСТ

КОД

Р

З

Р

З

Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси

01

31

Електроенергетика и електрообзавеждане

09

39

Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ

02

32

Автоматика, информационна и управляваща техника

10

40

Хидрогеология и инженерна геология

03

-

Екология и опазване на околната среда

11

41

Приложна геофизика

04

34

Подземно строителство

13

43

Разработване на полезни изкопаеми

05

35

Биотехнология

14

44

Обогатяване и рециклиране на суровини

06

36

Компютърни технологии в инженерната дейност

15

-

Маркшайдерство и геодезия

07

37

Геология и геоинформатика

16

46

Механизация на минното производство

08

38

Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии

17

47

Управление на ресурси и производствени системи

12

-

Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето

008

038


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter