logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Международна научна конференция

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ '2018 на МГУ "Св. Иван Рилски"
19 Октомври 2018 София, България

Първо съобщение

П Р О Г Р А М А - МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ
“СВ. ИВАН РИЛСКИ”

П О К А Н А

Инструкция за доклади (на български)

Сборник с научни доклади 2018
Tom61-MTF-2018

Tom61-MEMF-2018

Tom61-GPF -2018

Tom61-HUM-2018

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter