logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Обща информация

Библиотеката при Минно-геоложки университет е в системата на българските университетски библиотеки от 1953 г. По характер и фондосъдържание тя е уникална за България и осигурява потребителското търсене от научна литература за основните отрасли на университета - минно дело и геология. Фондът на библиотеката е организиран систематично по Универсалната десетична класификация (УДК), като обхваща различни видове документални източници - книги, периодични издания, дисертации, научно-изследователски разработки и др.

 

ЗА БИБЛИОТЕКАТА

Общ библиотечен фонд - около 94 122 б. ед. към 2018 г.

·         книги - 71 022 б. ед.;

·         периодични издания - 23 100 б. ед.

·         нерегистриран фонд - 10 000 б. ед.

 

В библиотеката се извършват следните услуги за читателите:

·         ползване на интернет;

·         библиографски и фактографски справки;

·         междубиблиотечно заемане;

·         ксерокопиране, сканиране, принтиране и др.

 

ЕЛЕКТРОННИ КАТАЛОЗИ:

 

Електронен каталог “АБ” - 8900 записа

Електронен своден каталог КУБ на университетски библиотеки

Национален академичен своден каталог - НАБИС

 

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ:

 

Национален абонамент

В МГУ може да ползвате следните електронни ресурси, достъпът до които е възможен от всеки компютър в мрежата на университета:

 

·         www.sciencedirect.comпълнотекстова платформа с научни публикации от над 2000 списания в областта на естествените, медицинските и биологични науки, социалните и хуманитарни науки.

·         www.mendeley.com

·         www.springer.com

·          

·         www.scopus.com - библиографска база данни за публикации от над 16 000 списания, 23 млн. патенти и над 430 млн. качествени уеб ресурси в областта на биологичните, медицински, социални и др. науки. Предлага и възможности за библиометрични анализи и проследяване на цитати.

 

·        Web of Science Core Collection - Clarivate - (1985 – до сега)
- предоставя достъп до водещата световна научна литература във всички тематични области, като освен търсене и извличане на библиографско-реферативна информация, към всеки открит запис са включени и библиографските цитирания, позовавания.

            ПОЛЕЗНИ АДРЕСИ:

 

·         http://www.proquest.com

 

·         https://scholar.google.bg/ -  citeulike - ресурси, предложени от Google за търсене на научна информация от всички области на знанието. Източници за издателства (между тях и електронни списания), университети (вкл. и дисертации), научни общества и др.

     web science h factor

 

·         http://bentham.org/ - свободни списания и издания на Bentham Science Publishers.

 

·         https://www.base-search.net/ - мултидисциплинарна търсеща машина за академични ресурси.

 

·         https://www.researchgate.net/

 

·         http://www.academicjournals.org/

 

·         https://publishingsupport.iopscience.iop.org/open_access/

 Работно време

от 8.00ч. до 17.00ч.

 

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060209Facebook Twitter