logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Обща информация

Библиотеката при Минно-геоложки университет е в системата на българските университетски библиотеки от 1953 г. По характер и фондосъдържание тя е уникална за България и осигурява потребителското търсене от научна литература за основните отрасли на университета - минно дело и геология. Фондът на библиотеката е организиран систематично по Универсалната десетична класификация (УДК), като обхваща различни видове документални източници - книги, периодични издания, дисертации, научно-изследователски разработки и др.

 

ЗА БИБЛИОТЕКАТА

Общ библиотечен фонд - около 95 200 б. ед. към 2020 г.

·         книги - 71 700 б. ед.;

·         периодични издания - 23 500 б. ед.

·         нерегистриран фонд - 10 800 б. ед.

 

В библиотеката се извършват следните услуги за читателите:

·         ползване на интернет;

·         библиографски и фактографски справки;

·         междубиблиотечно заемане;

·         ксерокопиране, сканиране, принтиране и др.

 

ЕЛЕКТРОННИ КАТАЛОЗИ:

 

Електронен каталог “АБ” - 10 430 записа

Електронен своден каталог КУБ на университетски библиотеки

Национален академичен своден каталог - НАБИС

Мрежа на библиотечно информационните системи и информационните системи за научни изследвания – COBISS

 

 Работно време

от 8.00ч. до 12.00ч.
от 13.00ч. до 17.00ч.

 

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060238Facebook Twitter