logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Обща информация

Библиотеката при Минно-геоложки университет е в системата на българските университетски библиотеки. По характер и фондосъдържание тя е уникална за България и осигурява потребителското търсене от научна литература за основните отрасли на университета - минно дело, геология и инженерна геоекология. Фондът на библиотеката е организиран систематично по Универсалната десетична класификация (УДК), като обхваща различни видове документални източници - книги, периодични издания, дисертации, научно-изследователски разработки и др.

Работно време
от 8.00ч. до 16.30ч.

В МГУ може да ползвате следните електронни ресурси, достъпът до които е възможен от всеки компютър в мрежата на университета:
Пълнотекстови бази данни:
Science Direct (www.sciencedirect.com)
ScienceDirect Freedom Collection е водеща интердисциплинарна колекция
насочена към академичната общност. Тя дава достъп до повече от 12,6
млн. статии от повече от 2500 рецензирани (peer-review) списания,
включително списания на отворен достъп. Лицензът на МОН включва достъп
до пълния текст на списанията от 2008 г. насам. Съдържанието е лесно
откриваемо, с интелигентни търсещи инструменти, с възможности за
намиране на сходно съдържание, модерен интерфейс и функции за
запазване и споделяне на съдържание.
Повече на http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect .


Mendeley (www.mendeley.com)
Mendeley (www.mendeley.com) е свободен софтуер за библиографски
мениджмънт и социална мрежа в помощ на учените и студентите. Чрез
създаване на онлайн профил, платформата индексира и организира Вашата
колекция от статии в PDF и съставя библиография в изисквания формат за
цитиране. Мрежата позволява управление на цитирането; четене,
анотиране и водене на бележки; импортиране и организация на документи;
споделяне на научна информация и проекти в уеб среда; откриване на
статии, учени и научни групи и достъп чрез мобилни устройства. На
базата на споделената от потребителите информация, можете да откривате
значимите статии, учени и научни групи на базата на наукометрична
информация. Mendeley позволява cъxpaнение на информация в уеб до 2
GB. Вижте видео ръководствата http://community.mendeley.com/guides

Рефератни и цитатни бази данни:
SCOPUS (www.scopus.com)
Scopus е най-голямата библиографска и наукометрична база данни в
областта на научната, медицинската и техническата литература. Базата
данни е незаменим помощник в работния процес на учените с интелигентни
инструменти за търсене, проследяване и анализ на научната информация.
В Scopus може да бъде направена оценка на списания, автори и
институции. Най-новата функция е метрика на ниво статия.
Scopus включва над 21 000 научни издания на повече от 5 000 издатели,
общо над 57 милиона библиографски записи; над 3 800 списания със
свободен достъп; над 90 хил. книги и информация за статии под печат
от над 3 850 списания, материали от конференции, патенти и други
ресурси.
Новото в Scopus:
1. Добавени са близо 4 милиона нови статии от преди 1996 г.
2. Има нова метрика на ниво статия.
3. Списанията на отворен достъп са индикирани в базата данни.

THOMSON REUTERS - ISI Web of Knowledge (www.isiknowledge.com)http://www.springerlink.com/
http://www.link.springer.com


Повече информация може да получите в Университетска библиотека.

Общ библиотечен фонд - около 93 500 б. ед. към 2016 г.

Организация на библиотечния фонд: 
Каталози

Електронен каталог “АБ” - 8900 записа

Електронен своден каталог на университетски библиотеки, работещи с “АБ”

Национален академичен своден каталог - НАБИС

Традиционни каталози:

Комплектуването на фонда на библиотеката е съобразено с потребностите на учебния процес и научно-изследователската дейност в следните направления : 

Читатели: общо около 2970.

 Организация на обслужването: В Библиотеката работят 5 библиотекари, които са разпределени според дейността си в следните отдели:

В библиотеката се извършват следните услуги за читателите:

 

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter