logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Електронни учебници

Автор
Заглавие
проф. д-р М. Панайотова ЛЕКЦИОННИ БЕЛЕЖКИ по дисциплината "ФИЗИКОХИМИЧНИ ОСНОВИ НА ФЛОТАЦИОННИЯ ПРОЦЕС"
проф. Добрин Тодоров МНОГОЛИКОТО БИТИЕ И НОВОТО СВЕТОВЪЗПРИЯТИЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК
проф. Матей Матеев "Руднична локомотивна тяга"
доц. д-р Маргарита Токмакчиева "Минералогия"
КРИСТАЛОГРАФИЯ
МИНЕРАЛОГИЯ
ПЕТРОГРАФИЯ
доц. Светлозар Токмакчиев "Взаимозаменяемост и технически измервания"
доц. Никола Мърхов
доц. Светлозар Токмакчиев
"Машини за обработка на скалооблицовъчни материали"
гл. ас. Веселин Христов "Ръководство Паскал"
доц. Кънчо Иванов
инж. Динко Белчевски
"Програмиране в Интернет"

гл.ас. инж. Елка Георгиева Шаламанова

"В помощ на изпита по Геодезия и Маркшайдерство"
доц. дфн Добрин Тодоров "ЧОВЕКЪТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ"

НАДКА ПЕЕВА
npeeva2012@yahoo.com

"Основи на органичната геохимия"

Александър К. Здравков
Йордан И. Кортенски

Атлас На мацералите в Български въглища

МЕТОДИ МАЖДРАКОВ, ДОБРИЯН БЕНОВ, ГЕОРГИ ТРАПОВ

CADMin
АВТОМАТИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА МИННИТЕ РАБОТИ В ОТКРИТИТЕ РУДНИЦИ

гл.ас.А.Камбуров

РЪКОВОДСТВО ЗА УЧЕБНА ПРАКТИКА   ПО ОПОРНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ   И ГНСС

   

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060238Facebook Twitter