logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Електронни бази данни

 

 

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

 

Национален абонамент:

 

В МГУ може да ползвате следните електронни ресурси, достъпът до които е възможен от всеки компютър в мрежата на университета:

 

·       www.sciencedirect.comпълнотекстова платформа с научни публикации от над 4 300 списания и 30 700 книги в областта на природни, инженерни, медицински, социални и хуманитарни науки.

 

·       www.scopus.com - библиографска база данни за публикации от над 24 600 списания, 194 000 книги, 70 000 профила на организации и 16 млн. авторови профили и над 1.4 млрд. цитирания от 1970 г. досега.

Предлага и възможности за наукометрични анализи и проследяване на цитати.

 

·       www.webofknowledge.com - предоставя достъп до водещата световна научна литература във всички тематични области, като освен търсене и извличане на библиографско-реферативна информация, към всеки открит запис са включени и библиографските цитирания, позовавания. Съдържа 1.9 млрд. цитирания от над 171 млн. записи.

 

Кратки ръководства за работа:


WEB_of_Science_Quick_reference.pdf
scopus-quick-reference-guide.pdf
ScienceDirect-Quick-Reference-Guide.pdf

 

          Електронни бази данни

 

Полезни адреси:

 

·       https://scholar.google.bg/ -  citeulike - ресурси, предложени от Google за търсене на научна информация от всички области на знанието. Източници за издателства (между тях и електронни списания), университети (вкл. и дисертации), научни общества и др.

    

·       http://bentham.org/ -  списания на свободен достъп и издания на Bentham Science Publishers

 

·       https://www.base-search.net/ - мултидисциплинарна търсачка за академични ресурси.

 

·       https://www.researchgate.net/

 

·       http://www.academicjournals.org/

 

·       https://publishingsupport.iopscience.iop.org/open_access/

 

·       www.mendeley.com/

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060238Facebook Twitter