logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Абонамент

Периодични и продължаващи издания, получавани в библиотеката

през 2017 - 2018 г.

Списания и вестници:

Сп. „Минно дело и геология“

Сп. „Геология и минерални ресурси“

Сп.  на българското геологическо дружество - БГД

Сп. „Електотехника и електроника“

Сп. „Инженеринг ревю“

Сп. „Реферативный журнал ВИНИТИ – Сер. Геология“

Сп. „Реферативный журнал ВИНИТИ – Сер. Горное дело“Г

Сп. „Science, engineering & education“ - ХТМУ

Сп. „International Mining

Сп. „GeoDrilling international

Сп. „World Oil

Сп. „Engineering and Mining Journal

В. „Рудничар“

В. „Държавен вестник“

 

Годишници:

Год. на МГУ „Св. Иван Рилски“ – 4 св.

Год. на СУ „Св Климент Охридси“ :

-         Геолого-географски факултет – кн. 1-2

-         Факултет по математика и информатика

-         Факултет по химия и фармация

-         Физически факултет

Год. на УАСГ – София

Год. на Университет „Проф. д-р Асен Златарски“ – гр. Бургас

Год. на Висше училище по икономика и сигурност

Journal of the University of Chemical – ХТМУ

Journal of computational and applied mechanics – University of Miskolc

Geological BulLetin of Turkey

 

Известия:

Изв. на Хуманитарния департамент на МГУ „Св. Иван Рилски“

Изв. на Техническия университет – гр. Габрово

 

 

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter